(17.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Nicméně řešíme vážnou situaci a řešíme ji každý z jiného úhlu pohledu. Je pravda, že na nás, na nezařazených poslancích, neleží tíha vládní politiky, neleží na nás ani tíha stranické politiky. My nezařazení poslanci ve své podstatě jsme, řekl bych, jediní svobodní tady v této Sněmovně, kteří se nemusí řídit průzkumy veřejného mínění, které jednotlivé píárové agentury dodávají tu vládnímu hnutí ANO, nebo tu opozičním stranám, které se ve svých programech ve své podstatě snaží vyhovět výsledkům, které jim ty píárové agentury dodávají v rámci jejich voličské skupiny.

My jsme se rozhodli jít jinou cestou. Sledovali jsme mediální vystoupení odborníků. Já bych poprosil pana Okamuru, aby mě nerušil. (Mpř. Okamura hovoří s předsedajícím.) Děkuji. A oslovili jsme ty, u kterých jsme si ověřili, že nemají napojení na žádnou lobbistickou skupinu, kteří nikdy v historii neprošli žádným skandálem, a přesto s námi v řadě věcí nesouhlasí. Proto jsme pozvali dneska na tiskovou konferenci pana profesora doktora Jiřího Berana, kandidáta věd, který je imunologem a vakcinologem. Můj postoj k vakcinaci tady už většina z vás zřejmě zná, přesto nemám problém spolupracovat s člověkem, který v tomto oboru pracuje, pokud projevuje jasný a racionální přístup.

My jsme dnes před tou tiskovou konferencí spolu diskutovali. Mám tady pár údajů z Ústavu zdravotnických informací a služeb, jehož činnost pan Beran velmi chválil. A vychází z toho, že na rozdíl od března, kdy ta epidemie začala, my už naprosto jednoznačně víme, kdo je náš nepřítel a na kterou skupinu našich spoluobčanů má nejvíc políčeno. Takže 92 % všech úmrtí v České republice jsou lidé, kterým bylo 65 let plus a buďto ještě měli nadváhu, BMI vyšší než 40, dekompenzovanou cukrovku nebo dekompenzovanou ischemickou chorobu srdeční. Pokud by to bylo v kategorii nad 55 let, bylo by to dokonce 98 % všech úmrtí. 85 % těch zemřelých bylo předtím hospitalizováno. To vychází na 2 % zbývajících pod 55 let, kteří bohužel také na tento zákeřný virus doplatili cenou nejvyšší. Co z to vyplývá. Vyplývá z toho, že plošná opatření, tak jak je zavádí tato vláda v rámci toho nouzového stavu, nejenže nefungují v Německu, nefungují v Rakousku, nefungují ve Francii, nefungovaly ve Spojených státech, ale nefungují ani u nás, protože systém utáhnout, povolit, utáhnout, povolit vede jenom k postupnému promořování a nevede k tomu, že by ten virus vymizel.

Bohužel byla tady šance, byl tady názor, že by ten virus mohl sám nějakým způsobem zmutovat do méně nebezpečné formy, a tím prakticky vymizet, to, co se nepotvrdilo a budeme se muset naopak připravit na to, že s tím virem budeme žít po delší dobu. Návrh pana profesora Berana, který si můžete také najít na internetových stránkách, stačí vám, když si zadáte "Jiří Beran: Kdo prodělal nemoc, nemusí se vakcinovat", a vyjede vám tam celý, popř. na mých facebookových stránkách je záznam té tiskové konference, je velice jednoduchý. On to přirovnal k tomu, když po dálnici jedou 130 kilometrů v hodině automobily plné rodin. Ty jsou v pořádku, nic se jim nestane, až na nějakou tu nepředvídatelnou dopravní nehodu, kterou způsobí cokoliv, technická závada nebo cokoliv jiného. Nicméně naše ohrožená skupina jsou senioři, kteří se po krajnici snaží přejít tu dálnici zprava doleva.

Nejde zastavit celou dálnici se všemi miliony lidí jenom proto, aby tito důchodci mohli přejít, nebo tato ohrožená skupina mohla přejít zprava doleva, ale je třeba pro ně postavit v současné době provizorní most. A pan doktor Beran navrhuje dva konkrétní způsoby, jak těmto lidem z těchto ohrožených skupin pomoci.

První je cílená ochrana těchto skupin s tím, že by se zkopíroval model, který prokázal svou funkčnost na Islandu, kde lidé, kteří byli testováni pozitivně na covid anebo měli příznaky, byli v každodenním telefonním kontaktu s bezpečnostním centrem, protože u covidu je typický velice rychlý přechod z klidové fáze do kritického stavu. Takže toto cílené telefonické monitorování a sledování by se odbývalo tak, že ti lidé by hlásili svůj stav, dušnost, další symptomy, například horečku přes sedmý den, kolísající hladinu cukru, a poté by došlo v jejich případě zhoršení stavu k jejich okamžité hospitalizaci, aby nedocházelo právě k tomu, že lidé, kteří trpí covidem a jsou doma, umírají právě na ten covid doma, protože dojde k rapidnímu zhoršení jejich stavu a tito lidé už se nedostanou do nemocnice, protože zemřou sami doma. Island s tímto má bohaté zkušenosti, dokázal se dostat na velice nízké míry smrtnosti.

Druhou věcí, o které jsme diskutovali, je tento poklad, který mám v kapse. (Ukazuje krabičku léků.) Tato věc, o které jako kdyby se téměř nesměla vést odborná debata, a už vůbec ne politická. Je to Isoprinosin. Pan doktor Beran používal Isoprinosin ve spolupráci se třemi domovy seniorů, zhruba 300 lidí, a mají statisticky významné výsledky. Smrtnost ve věkové kohortě 75 až 84 let, tedy velice vysoké věkové kategorii, klesla z 18 % na 7,5 %.

V takzvaném odds ratio, tedy šance člověka na přežití v případě PCR pozitivity se zvedly třikrát. Byl zaznamenán případ, kdy v domově důchodců, kde je 160 klientů a bylo stavebně nemožné je od sebe oddělit, onemocněla polovina těchto klientů. Tato polovina aplikovala Isoprinosin třikrát denně dvě tablety a ta druhá polovina, která byla PCR negativní, brala preventivně dvakrát jednu tabletu Isoprinosinu. Nikdo z té zdravé skupiny, přestože nebylo možno tyto lidi od sebe oddělit, neonemocněl.

Další takovou smutnou záležitostí, ve které jsme zklamali my jako stát, je to, že 25 % všech úmrtí je v institucích. To znamená, že přestože už velice dlouho víme, že nejohroženější skupinou jsou naši senioři, tak jsme nedokázali zabránit tomu, aby v našich domovech důchodců neumírali.

A já říkám - zaznělo z úst pana prezidenta, že my lidé, kteří jsme proti nouzovému stavu, že jsme hyeny. Já na to říkám, že i pan prezident má právo se mýlit. Já osobně si myslím, že jestli je někdo hyena, tak je to někdo, kdo pracuje v lobby farmaceutického průmyslu a systematicky a úmyslně brání celospolečenské diskuzi na téma tohoto léku, který už má za sebou klientskou praxi, je povolený, je bezpečný. V mnoha zemích se může používat lege artis i na akutní respirační onemocnění. A jediné, v čem je u nás problém, je to, že na toto akutní respirační onemocnění ještě používán být nemůže a musí se používat off-label.

Nicméně dovolím si doporučit všem, kteří nás sledují, aby se pokusili tento lék si zajistit, nastudovali si jejich kontraindikace, protože jako každý lék ty kontraindikace má, probrali jeho užívání se svým doktorem, a pokud se k němu nedostanou v rámci ČR, tak ať si ho objednají na polské zásilkové službě, protože tam je lék se stejnou účinnou látkou volně k dispozici a může vám být zaslán. Nepochybujte o tom, že pokud toto uděláte, zvýšíte své šance na přežití. Zvýšíte je třikrát.

Proč nepodpoříme nouzový stav? Já naprosto respektuji a uznávám argumenty, které vznesl pan kolega Ondráček. Ano, ten nouzový stav je potřeba k tomu, abychom mohli zaměstnat lidi, nebo abychom mohli přikázat lidem nějakou práci. Už neuznávám argumenty pana ministra zdravotnictví, že je potřeba zakázat lidem pohyb, protože velice disciplinovaní Němci, velice disciplinovaní Rakušané, četl jsem x článků v novinách, jak občané Německa, občané Rakouska si nedovolí vyjít ani s nosem ven, jak jsou disciplinovaní, jak dodržují veškerá opatření. Jejich podnikatelé dostávají bohaté kompenzace, a přesto se nám tam ten virus šíří. Šíří se, šíří se prakticky všude po celém světě a jedinou odpovědí jsou další plošná opatření, která už prokázala svou nefunkčnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP