(16.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Takže tohle jsou dvě moje prosby na vás a jedno moje zastání se půlnočních bohoslužeb. A pokud někdo z vás bude o půlnoci - doufám, že nebudeme tady na Štědrý večer o půlnoci, ale pokud někdo z vás bude o půlnoci v Praze, tak srdečně zvu do svaté Ludmily.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych se vyjádřila k opětovné žádosti o prodloužení nouzového stavu. Já nechci nekonečný nouzový stav, a to proto, protože žiju teď a tady. Zaměřím se tedy na naši situaci, současnou situaci v našem školství.

Malé shrnutí. Malé děti byly letos, tedy v roce 2020, ve škole pouze 3,5 měsíce, a to celkem z 10 měsíců. Obětovali jste tedy jednu čtvrtinu jejich života, abyste tady něco zachránili. A já se ptám, co jste tímto přesně zachránili? Rodič je povinen posílat své dítě do školy a stát má zase povinnost poskytovat vzdělání dětem. Nechci, aby se distanční výuka nebo výuka takzvaně rotační, tedy týden ve škole, týden doma, stala běžnou součástí naší vzdělávací soustavy. Žák musí chodit do školy, a to nejen z důvodu výuky, kterou tedy může mít i doma přes monitor, ale také kvůli pravidelnému režimu a také kvůli důležité věci, a to je sociální kontakt, který je již od narození nedílnou součástí pro vývoj dítěte. Nebo vláda a vy všichni chcete, aby zde vznikla další generace nebo generace introvertů a sociálních xenofobů? Protože k tomu spějeme. Ty děti zkrátka potřebují sociální kontakt a potřebují být ve škole. Jak se mají například žáci prvního stupně učit číst, psát a počítat přes monitor? Vždyť je to strašné.

Ptám se tedy vlády, dáte nám, pokud se tedy prodlouží nouzový stav, záruku, že se již nebudou zavírat školy? Že budou žáci moci chodit fyzicky do školy? Ráda bych slyšela konkrétní odpověď na tuhle svoji otázku. Moc děkuji za ni. Já se totiž opravdu velmi obávám, že se vláda aktivně podílí tímto na degradaci českého školství. Mně je 26 let, jsem tedy o něco starší než dítě na základní škole a na prvním stupni, ale také chci normálně žít, chci se vdát, mít děti, seznámit se a žít normální, běžný život. Mně jste celkem sebrali jednu dvacetinu života, a když budete držet nouzový stav rok, dva, tři a neustále říkat, že tím něco zachraňuji, zničíte mi celý život. A ten má také svoji hodnotu. A na to byste měli myslet, protože každý život našich občanů má velkou hodnotu, tu největší hodnotu. Proto říkám, já nechci váš permanentní nouzový stav.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus je nyní na řadě, připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové, já navážu na svoji předřečnici. O tom to přesně je. Naše děti v uplynulém roce 2020 byly ve škole, pokud chodí na druhý stupeň, 3,5 měsíce z deseti. Čili stát - je povinná školní docházka, rodiče musí poslat dítě do školy, ale platí to i naopak. Stát je povinen vzdělávání zajistit. Takto zní ten zákon. A vy jste toto škrtli s tím, že něco zachraňujeme. Podle mě nikoliv. A já teď promluvím trošku obecně.

Kdybyste se poslouchal, pane ministře, tak vy pokaždé říkáte trošku něco jiného. Minule to bylo v akcentu, co jste snížili a co jsme překonali, teď zase se to nějak navrací, a prostě tohle neodpovídá realitě. Pravda je taková, že covid nezmizí, bude tady s námi a je třeba s tímto faktem pracovat a přijmout jej. Opatření musí být dlouhodobá a udržitelná. Vakcína pomůže jen částečně, nikoliv zcela a nikoliv trvale. Na nové kmeny nemusí reagovat, a stejně tak jako tak dojde k promoření populace a vzniku jakési kolektivní ochrany.

Světová zdravotnická organizace jasně stanovuje, že zdraví jednotlivce je souhrn fyzických, duševních a sociálních faktorů. Jinými slovy, fyzické zdraví nestačí, my musíme být rovněž psychicky zdraví a musíme mít práci a přiměřený příjem za účelem obživy. Naše vláda a drtivá většina vlád ostatních se snaží bez většího úspěchu bojovat za naše fyzické zdraví, nikoliv za zdraví duševní a sociální. Tento postup považuji za hrubou strategickou chybu. Virus se možná dal porazit zpočátku při svém nástupu v Číně, ale to nenastalo a nyní už půjde pouze těžko. Dlouhodobá uzavírání hranic, různé lockdowny a pololockdowny jsou opatřeními ode zdi ke zdi a o chaosu vládních opatření svědčí i to neustálé přejmenovávání "psa" na PES 1, PES 2 atd. atd. atd.

Navíc čísla, se kterými pracuje, jsou nepřesná a zavádějící, přičemž ovšem z povahy věci přesná čísla, která by ospravedlňovala vznik různých opatření, prostě nemáme a z povahy věci nyní mít nemůžeme. Přesto dochází k tomu, že je obrovská poptávka po určitých opatřeních. Přicházejí různí odborníci a ti se nám snaží tvrdit, jaká opatření přinesou, ale většinou jsou to opatření, která jsou pod tlakem - pod tlakem vlády: rychle dejte něco na stůl, podle čeho se máme všichni řídit. A dotýká se to života 10,5 milionu lidí, nás Čechů. Toto pojetí je typické pro takové ředitele všehomíra, pro lidi, kteří si myslí, že stát musí všechno řídit, a ta kombinace politiky odborníků, a já opravdu nechci nikterak snižovat odbornost těch různých virologů, lékařů a dalších, jsou pod obrovským a hysterií vybičovaným tlakem, ale to spojené s levicovou vládou, zastáncem silného státu, dělá poměrně smrticí kombinaci, kterou máme. Nám se zatím nedaří zachovat naše fyzické zdraví, ale dochází k výraznému zhoršení psychického zdraví - podívejte se i na tom náměstí, jak tu lidé demonstrují - a k ohrožení sociálního zdraví milionů obyvatel. To je prostě fakt.

My si myslíme, že je třeba změnit strategii zcela, a sice k výlučné ochraně ohrožených skupin, lidí nad 70, 75 let, ať už se jedná o nákupní časy, vyhrazená místa v dopravě a tak všelijak podobně, naprostá změna toho, jak stát se chová v domovech seniorů apod. apod., a všechny obchody, restaurace a místa - školy zejména -, kde se schází populace, která ohrožena není, zachovat.

Dalším faktorem, o kterém tady také nikdo nemluvil, je, že, podle některých dat z posledních týdnů nám začíná růst počet zemřelých osob, které nezemřely na covid, a to jsou oběti toho vybičovaného strachu, že pozdě chodí do nemocnice nebo že nemocnice často odkládá řadu opatření kvůli péči o covid.

Všichni pevně doufáme, že vakcína nějakým způsobem ten stav drobně vylepší, musí být dobrovolná, ale to, co zatím tady sleduji v těch opakovaných žádostech o nouzový stav, je prostě takové řešení cestou nejmenšího odporu, je to chaos, je to zoufalství, a my se pod to podepsat nemůžeme a nebudeme pro to hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, po něm je přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Bude záležet na něm, jestli využije tu druhou přihlášku. Ano, využije. Tedy pan poslanec Volný má slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: (Přináší velkou ceduli s nápisem "Konec plošného nouzového stavu, podporujeme cílená opatření" a opírá ji o řečnický pult.) Děkuji, pane předsedající, já si jenom - dobrý den, dámy a pánové - zkontroluji, jestli tady náhodou není kolega Kalousek, není, takže dneska mi možná ten banner neukradne. Mariane, buď jinak ve střehu, abys mu dal ramínko když tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP