(16.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ona hovoří o tom, že by se neměli očkovat ti, kteří to aktuálně prodělali. Vyjádření ministra - tak vakcína je dobrá, očkujme, nevadí to. Ptám se, tak tady je rozpor lékaře, kterého si vážím, tu zkušenost a odbornost má, a chtěl bych, aby se to na ministerstvu, někde na těch stránkách objevilo jako rozpor, popř. rozbor tohoto, jestli ano, nebo ne, jestli se tím občané mají řídit a důvěřovat svému lékaři, odborníkovi, imunologovi, anebo ne. A paní doktorka tady hovoří o obavách a věcech, ale přitom ona podporuje očkování. Ona říká, je to jediná pomoc, ale dává otázky, které nám politikům pokládají lidé. A jak my se v tom máme vyznat? A to je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli, a tady to můj kolega předřečník Zdeněk Ondráček jasně řekl, podpořit 30 dnů. Prostě my už odmítáme přebírat zodpovědnost jako politici za vládu. Vláda vyhlašuje nouzová opatření. Je to její pravomoc. My můžeme maximálně, pokud vláda začne porušovat osobnostní, lidská a další práva občanů na základě nouzového stavu a my shledáme, že to porušení je přespříliš, ho zastavit. My ho můžeme i prodloužit, pokud je to nutné, ale vláda má právo vyhlásit a vláda by měla jasně zodpovídat za to, jaké kroky činí.

A tady to zaznělo a já věřím, že nouzový stav je potřebný, protože logisticky zvládnout očkování asi nepůjde bez možnosti nařizovat tyto záležitosti, které jsou s tím spojeny, ale znovu říkám, jako politik si neosobuji právo rozhodovat o tom, jestli ten nouzový stav ještě ano, nebo ještě ne. Je to jasná a čistá povinnost vlády a vláda by k tomu měla zaujmout to jasné stanovisko a hlavně konečně něco dělat s těmi informacemi, které běhají běžně po internetu, na faceboocích a dalších, kdy se probírají diskuze - z jedné strany odborníci, z druhé strany amatéři, ale přou se o základní údaje, které potom vnášejí mezi lidi obrovskou nedůvěru. A prostě přestaňme zesměšňovat tyto lidi, přestaňme se na ně dívat jako na nějaké exoty, protože mají podobný názor nebo divný názor týkající se něčeho, ale zkusme jim to lidsky začít vysvětlovat.

Vy máte dar, pane doktore, už jsem vám to jednou říkal, hovořit k lidem lidsky. Vycházíte ze své profese. Zkuste to používat i v rámci vysvětlování těchto věcí. Možná je to hloupost, ale dokážu si představit čtvrthodinku každý den v televizi, ve veřejnoprávním médiu, které bych vám dalo ten prostor, abyste mohl lidem vysvětlovat tyto záležitosti. Prostě tady chybí informovanost. A ukazuje se, že média zklamala, pro mě určitě, a teď nastává ten čas, aby odborníci opravdu hovořili. A vy ten dar máte, tak zkuste ho uplatnit a zkuste začít hovořit s těmi lidmi, kteří mají strach, bojí se, z obou stran, a vysvětlovat tyto věci. Velice bych si to přál.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Bohužel není přítomen Dominik Feri, ke kterému jsem chtěla hovořit, a chtěla jsem hovořit k panu ministrovi. Chtěla jsem říct, že já tedy na rozdíl od pana kolegy Feriho, kterého si jinak vážím a který odvedl obrovský kus práce na sociálních sítích tím, že prostě spoustu věcí dělal za vládu, tak ohledně půlnoční bohoslužby s ním souhlasit nemohu. A přiznám se, že jsem to byla i já, která se obracela na ministry, na premiéra, aby dali výjimku, aby dali výjimku na půlnoční bohoslužbu. A odmítám tady srovnávat Vánoce jako křesťanské svátky s oslavou Nového roku, byť samozřejmě i já bych si přála, kdyby za jiné situace bylo možné si na silvestra někde připít. Na druhou stranu jako starostka centrální městské části opravdu vím na vlastní oči, co v posledních letech v centru města probíhá, a v tomto ohledu stojím absolutně za vládou, že půlnoční rozvolnila, aby se lidé, kteří jdou z půlnoční bohoslužby, mohli vrátit a neporušili přitom zákaz vycházení, ale kdyby na silvestra to povolení bylo, tak já budu první, která to bude kritizovat, protože si skutečně myslím, že na to ta situace v současné chvíli není, a nelze ani tyto dva významné dny, respektive více významných dnů v roce srovnávat. Jsem konzervativní politička, takže asi chápete můj přístup k vánočním svátkům a k Novému roku, že to je diametrální rozdíl.

Chtěla bych pana ministra Blatného poprosit o jednu věc. Když jsem diskutovala s řediteli námi zřizovaných škol, jaké prožívají teď problémy kolem návratu dětí vlastně po tom uzavření, tak jsme přišli na jeden takový problém, že vlastně někdy se hygiena ve svých názorech zásadním způsobem liší. Konkrétní případ jsem vám popsala v interpelaci. Nechci tím zdržovat kolegy, ale jde o to, že pokud třeba školu navštěvuje dítě, které má nějaké závažné respirační problémy, které skutečně má potvrzení od odborného lékaře, že nemůže mít na ústech roušku, tak bylo doporučeno a rodiče zakoupili štít. Dítě přišlo do školy se štítem. Nechali si to odsouhlasit jednou hygienou, ta s tím problém neměla. Na základě stížnosti jiného rodiče, který viděl, že toto dítě má štít a nemá roušku, tak museli tedy to zkonzultovat s nadřízeným orgánem a ti řekli, že dítě musí mít roušku, že nemůže mít štít. Mně to přijde absurdní, pane ministře. Skutečně v naší společnosti je celá řada lidí, kteří z nějakého vážného zdravotního důvodu roušku mít nemohou, i třeba pokud předtím prodělali nějakou onkologickou léčbu, je pro ně lepší štít jako ochrana, než aby se dusili v roušce. Chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, abyste tedy tyto věci nějakým způsobem si s hygienickou stanicí vyjasnil tak, aby poskytovali ty informace stejné a pak vlastně ti ředitelé, učitelé nemuseli čelit nějakým i útokům od rodičů, že v jednom případě to povolí, v jiném případě to nepovolí.

V neposlední řadě mám na vás ještě jednu prosbu. Obrátila jsem se na pana premiéra a paní ministryni financí, se kterou jsem to diskutovala, ohledně kluzišť. Jak víme, ta doba, než se vrátí Česká republika k normálu, asi nebude úplně krátká, byť bychom si to všichni přáli. A obecně sportování pro děti je téma, které považujeme všichni za důležité. Aspoň tedy v těch zimních měsících, když už jsme nemohli konat vánoční trhy, nemohli jsme konat jiné aktivity pro děti, tak řada z nás starostů otevřela venkovní kluziště, která tím posledním nařízením vlády se dostala, bohužel tedy ne do té výjimky na sport, ale dostala se do počtu šesti. Jestli by bylo možné také zvážit, zdali by nebylo vhodné vzhledem k tomu, že ta kluziště, si myslím, že mohou v této sezóně skutečně být jedinou možností nějakého sportovního vyžití, tak jestli by bylo možné, protože zhruba tak do února je budeme mít, tak nepřehodnotit to, aby tam platila stejná pravidla třeba jako pro sjezdovky, abychom se vlastně vrátili před toho posledního "psa", samozřejmě za přísných hygienických podmínek, za dodržování odstupů, to je všechno pak na těch provozovatelích, kteří se na mě obrátili a napsali mi, že jsou všichni ochotni toto respektovat, dohlížet, dodržovat. Ale chtěla bych vás poprosit, protože skutečně mám za to, že pokud nechceme, aby jednak ty děti byly úplně odizolované od svých kamarádů, spolužáků, od sportu a rodiče si s nimi nevěděli přes ty svátky rady, protože ani nebudou moct standardně navštěvovat příbuzné, tak pusťme ty děti ven na kluziště, pokud to jenom trošku je možné, a skutečně nechme podle přísných pravidel provozovatele zabezpečit všechny možné - ionizační a různé technologie jsou dneska tak vyspělé, že skutečně garantují maximální hygienické podmínky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP