(16.20 hodin)
(pokračuje Feri)

Nejste schopni dát jednu výjimku na silvestra, která by skutečně aspoň vyrovnala ten nesmysl toho nočního vycházení, ten zákaz nočního vycházení. To je naprosto bláznivé opatření. Dejte tam tu výjimku na ten silvestr. Vždyť ta vláda bude fakt jenom pro smích. Jako mně to je z opozice jedno, ale ta vláda bude prostě pro smích. Ti lidé to nebudou dodržovat. A to je to, co pan ministr neustále pojmenovává a pořád říká no, ta situace se zhoršuje, protože lidi ta opatření nedodržují. No tak nemůžete jít na silvestra ven prostě. Nemůžete.

Náš poslanecký klub nepodpoří nouzový stav. A byla to tedy zajímavá obžaloba od pana kolegy Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího o tom, že tedy je ta odpovědnost na nás všech a opozice to nechce, a byla to obžaloba i od pana premiéra. Jenže my se točíme v kruhu. Vláda sem vždycky přijde, řekne: my chceme, abyste prodloužili nouzový stav, abyste pro to zvedli ruku, tady máte tu odpovědnost, ale jinak držte pusu. Protože když s něčím přijdeme, tak vy to vyignorujete nebo v lepším případě si to přisvojíte, ale v poslední době to jenom vyignorujete. Každý týden posíláme naše návrhy panu ministru zdravotnictví, nejsou vůbec reflektovány, není jim dopřáno sluchu, prostě. Ale pan předseda vlády neustále chce, abychom mu dávali ten nouzový stav. No tak to přece naprosto logické, že to nepodpoříme, protože když můžeme jenom jako nést ten díl odpovědnosti, ale nemůžeme vůbec zasáhnout do té exekutivy, do toho, jak ta opatření vypadají, jak jsou realizovány kompenzace, tak takový nouzový stav prostě nemůžeme podpořit. A můžete to hrát na to, že (nesroz.) ty emoce jako, vám nejde o životy a zdraví lidí. Nám o ně jde! Ale my bychom to nikdy nenechali dojít do takovéto situace, že lidi nemají prostředky na živobytí, nedokážou zabezpečit prostě svoji rodinu, své blízké. To jste udělali svými krizovými opatřeními vy, a přesto máte tu drzost sem přijít a říct, prodlužte nám to ještě. Točíme se v neuvěřitelném kruhu, kdy my se snažíme konstruktivně něco předkládat, vy to ignorujete. Tak ignorujte nás, ale vy ignorujete ty lidi, kterým devastujete živobytí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Jan Blatný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, já se pokusím vnést do této možná zbytečně zjitřené atmosféry trochu klidu a snad i konkrétních údajů, abychom si nalili čistého vína, respektive abychom si řekli, proč vás žádá vláda České republiky o nouzový stav.

Já jsem to už řekl, ale zopakuji to znovu. Bez nouzového stavu není možné omezení volného pohybu osob. Bez nouzového stavu není možná pracovní povinnost pro studenty. Bez nouzového stavu nelze používat subjekty kritické infrastruktury a její nezbytné dodavatele, včetně integrovaného záchranného systému. Bez nouzového stavu nelze disponovat státními rezervami. V nouzovém stavu lze velice omezeně nakládat s provozem různých provozoven, nákupních center apod. V podstatě nelze dělat téměř nic. Proto vás prosíme o nouzový stav.

Často se argumentuje tím, že jsme úplní blázni a že Německo a jiné země jsou na tom daleko lépe. Tak vás jenom chci informovat zcela neemotivně, že - omlouvám se, že jsem musel na čtvrthodinu odejít, důvodem byl telefonický hovor s ministrem Spahnem kvůli vakcíně - tak vás jenom informuji, že Německá spolková republika od tohoto března do příštího března má něco, čemu říká epidemický stav a co je velmi podobné našemu nouzovému stavu a co jim umožňuje provádět všechna tato opatření. Chce snad někdo z poslanců říct, že v Německu je všechno špatně, že v Německu všechno nefunguje? Určitě ne, aspoň zatím jsem neměl takový signál. Naopak často slýcháme, jak je v Německu všechno skvělé a jak my děláme všechno špatně.

Já bych vás jenom upozornil, že je to jakási naše národní vlastnost - vždycky se strašně shodit, říct, že jsme úplně neschopní a že v jiných zemích to všichni dělají daleko lépe. Já si myslím, že to tak není. V těch zemích to dělají dobře, my to děláme taky dobře a každý to děláme trochu jinak. A není to, prosím vás, vůbec nic špatného, svět je takový. Buďme na sebe, prosím, napříč všemi politickými spektry občas třeba také trochu hrdí nebo trochu pyšní, a je úplně jedno v jaké politické straně se nacházíme anebo za koho tady mluvíme. Mluvme, prosím, každý za sebe. Tento pultík jako kdyby lidi změnil, jako kdyby přestali být lidmi a stali se jenom poslanci nebo jenom členy nějaké strany. Já mám tu výhodu, že nejsem členem žádné strany, a snažím se, aby mě ten pultík nezměnil.

Když se budu vracet k těm konkrétním věcem, které tady zazněly, tak není pravda, že by nebyly kapacity na testování, ano, je veliký zájem o testování, kapacity se navyšují, například v Jihočeském kraji i díky spolupráci - a tady já právě opravdu nevidím vůbec žádný rozdíl mezi tím, kdo je z jaké politické strany, konkrétně třeba pan hejtman Kuba velmi pomohl tím, že navýšil na dvojnásobek kapacity. Pražské fakultní nemocnice výrazně zvýšily své kapacity během několika dní a patří jim za to dík.

Pokud se týká "psa", který je tak často kritizovaný, tak jak jsem říkal od začátku, tak se prostě hodnotí a ke konci roku bude toto hodnocení ukončeno, představíme, jaký je výstup z tohoto hodnocení, zejména se do něj budeme snažit zakomponovat tu velmi potřebnou, velmi potřebnou zátěž nemocnic. Je to jeden z důležitých, ale rozhodně ne ten jediný zdroj informací.

Já nejsem ten, kdo by měl být asi adresován, pokud se týká kompenzací, jenom si myslím, že je snaha zlepšit i kompenzace. O tom se tady hovořilo nedávno, došlo k určitým úpravám a myslím si, že se všichni snaží, aby se to dále lepšilo. Ale znovu říkám, toto nejsem já, kdo by měl být tím za to zodpovědný, čímž se nezříkám svého dílu odpovědnosti.

Pokud se týká trasování, tak si, prosím, uvědomme, že třeba Rakousko a Německo v době, kdy měli počty pacientů srovnatelné s námi, tak nebyli schopni vytrasovat více než 77 % svých pacientů. My jsme schopni trasovat mezi 70 a 90 % během čtyřiadvaceti hodin. A samozřejmě s tím, jak narůstají počty, a to já říkám zcela otevřeně, prostě každý systém má svůj limit a ve chvíli, kdy se dostaneme kolem 10 tisíc pacientů za den, tak nebudeme schopni trasovat všechny tak, jak bychom si přáli. To je realita, ale to je tak dáno, ten systém, každý systém má své meze.

Pokud se týká očkování, tak prosím, očkování je připraveno, očkovací centra existují, my reagujeme na dodávky, které jsou v rámci Evropské unie dostupné. Mohu vám říct a slíbit, že jsou v současné době k dispozici jmenné seznamy těch lidí, kteří se budou v těchto vakcinačních centrech očkovat, první závoz je dvacátého sedmého, další, kde jsme sehnali o 20 tisíc dávek navíc, je dvacátého devátého, dneska potvrdil Pfizer další navýšení dodávek. Jsou přesné harmonogramy na leden, ví se, kdo je prioritou, jedná se pro vakcínu Pfizer pro období ledna jenom o osoby, které jsou uvnitř zdravotnických zařízení, to znamená, jedná se o lékaře kritické infrastruktury, zdravotnických zařízení, tam hospitalizované seniory a seniory v domovech. To znamená, toto všechno je a ta strategie, tak jak se rozpracovává a průběžně doplňuje, protože ji nelze mít hotovou zcela a okamžitě, protože se vyvíjí i to, jakým způsobem a kdy budou dodávány dávky těch vakcín. Uvědomme si prosím, že zatím je schválena jenom první, první vakcína, a i u ní došlo v průběhu posledních měsíce několikrát ke změně dodávek. Takže nechtějme být prosím papežštější než papež, ono to opravdu nejde. A já vás jenom mohu a chci ujistit, že není pravda, že Česká republika není připravena na vakcinaci, a není pravda, že se pro to nic nedělá. Není to samozřejmě jenom díky lidem, kteří jsou v současné době ve vládě, je to díky všem lidem, kteří se na tom podílejí, a se všemi spolupracujeme.

Pokud se týká vakcíny, tak ještě uvedu to, že vakcína Pfizer není pro praktické lékaře, to znamená, v současné době nebudou zatím očkovat praktičtí lékaři a plánuje se, aby veřejnost mimo ty instituce, o kterých jsem mluvil, když všechno půjde, ty dodávky, tak jak mají, mohla začít se objednávat na očkování od února, s tím, že v tu dobu bude zprovozněn rezervační systém, který nemá cenu zprovozňovat dříve, protože dříve ta vakcína pro veřejnost k dispozici nebude. Tento vakcinační systém potom bude umožňovat, aby se lidé z těch prioritních skupin, kam patří senioři z komunity, aby se tam připravovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP