(14.50 hodin)
(pokračuje Benda)

K tomu, co řekla paní ministryně, protože ona tady často... a bylo to i na půdě ústavně-právního výboru a znovu jsme tam tu otázku kladli. Netýká se jenom obchodních společností podle občanského zákoníku, respektive podle obchodního práva, ale týká se samozřejmě i všech dalších právnických osob včetně politických stran, včetně spolků, sportovních organizací a dalších. Všech právnických osob. To jenom na dokreslení.

A doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom tento návrh zákona schválili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bychom měli rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Bylo navrženo, abychom ji vedli. Já tedy nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro to, abychom vedli obecnou rozpravu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 5: je přihlášeno 87 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo.

 

Já tedy v souladu s tímto rozhodnutím otevírám obecnou rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Jelikož nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že tomu tak není. Ani nebyly předneseny žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat.

Takže já otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Takže podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a nic nebrání tomu, abychom přistoupili hned ke čtení třetímu, pokud se nikdo necítí, že by tomu tak nemělo být.

Takže protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu ve zkráceném jednání může následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Zpravodaj a navrhovatelka jsou již u stolku a já otevírám rozpravu k tomuto návrhu ve třetím čtení. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ve třetím čtení. Není tomu tak.

Takže já prosím zpravodaje poslance Marka Bendu, aby nás seznámil s procedurou, která, věřím, bude primitivní. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, procedura bude opravdu jednoduchá, protože žádné pozměňovací návrhy nezazněly, čili můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Poprosím vás, abyste přednesl návrh závěrečného usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, souhlasím, není o jaké proceduře hlasovat.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., podle sněmovního tisku 1112, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6: je přihlášeno 88 poslanců a poslankyň, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pokud nikdo již nemá nic dalšího, tím jsme projednávání tohoto bodu vyčerpali. Já děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Končím projednávání prvního bodu této schůze a jelikož jsme tím projednali stanovený pořad 77. schůze Poslanecké sněmovny, tak tímto končím i tuto schůzi.

Děkuji vám všem a přeji příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Schůze skončila ve 14.55 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP