Schválený pořad a stav projednávání 77. schůze

Od 10. 12. 2020 14:30 do 10. 12. 2020 14:54
Aktuální stav k 10. 12. 2020, 14:55


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. /sněmovní tisk 1112/ - zkrácené jednání  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze