Stenografický zápis 77. schůze, 10. prosince 2020Zahájení

(Schůze byla zahájena ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání bylo přerušeno od 14.33 do 14.38 hodin.)


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. /sněmovní tisk 1112/ - zkrácené jednání

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila ve 14.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP