(Schůze byla zahájena ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji 77. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a přeji dobré odpoledne.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jinak pro vydání náhradních karet případně omluvy platí ty, co byly načteny i pro 75. schůzi.

Tuto schůzi, tedy 77. schůzi, svolal předseda Poslanecké sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 7. prosince.

Nyní bychom měli přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a Tomáše Vymazala, pokud jsou přítomni.

Musím s tímto návrhem posečkat, než bude dostatečná přítomnost v sále, abychom o tomto návrhu mohli hlasovat, takže vás ještě jednou všechny požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. (Chvíli čeká.) V tuto chvíli nemáme dostatečný počet na to, abychom mohli odhlasovat ověřovatele. Já ještě svolám kolegy do sálu. (Gong.) Pokud se nám počet nenaplní, budu nucen vyhlásit přestávku. (Opět čeká.) Nevypadá to, že by nás byl dostatečný počet. Ještě přicházejí někteří poslanci, nicméně do potřebného kvora 67 - výborně. Poprosím příchozí, aby se přihlásili svými kartami, abychom dosáhli kvora a mohli odhlasovat ověřovatele této schůze. (Přítomno je v tuto chvíli 62 poslanců.)

Ještě nám stále pět kolegů chybí, takže já budu muset vyhlásit přestávku do 14.35, a pokud se do té chvíle neshromáždí - jeden nestačí, i když paní ministryni samozřejmě rád vidím.

Takže já vyhlašuji přestávku do 14.38, a pokud v tu chvíli nebude dostatečné kvorum, budu nucen schůzi přerušit. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno od 14.33 do 14.38 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat ve schůzi tam, kde jsem ji přerušil kvůli nedostatečnému počtu, tedy před hlasováním o ověřovatelích této schůze.

 

Zopakuji, že jsem navrhl, abychom určili poslance Jana Čižinského a Tomáše Vymazala ověřovateli této schůze. Ještě jednou se zeptám, jestli náhodou někdo nemá jiný návrh, ale nepředpokládám, že by tomu tak bylo.

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro tyto ověřovatele. Je někdo proti? Není tomu tak. Děkuji vám.

V tomto hlasování číslo 1 nás nakonec bylo přihlášeno 81, pro 76, proti nikdo. Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme ověřovateli 77. schůze určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP