(12.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní otevřeme další bod a jedná se o

 

339.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro životní prostředí, poslankyně Marie Pěnčíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 678/9, který byl doručen dne 19. června 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 678/10.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemáte, pane ministře zájem, takže já otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednoho přihlášeného, a je to pan poslanec František Elfmark. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. I u tohoto sněmovního tisku jenom krátce bych chtěl upozornit, že zákon dle nás neobsahuje změny zákony o DPH, ač by zrovna u tohoto sněmovního tisku se to nabízelo. A právě tam míříme pozměňovací návrhy, které jsem podal oba dva. Jedná se zejména o nesmyslné, aby sazba DPH 15% byla uplatňována pouze na likvidaci odpadu a ne na jeho zpracování k dalšímu využití, a proto to řešíme formou pozměňovacích návrhů, které jsem i předtím okomentoval v druhém čtení a i u tohoto sněmovního tisku bych byl rád za podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova, v pořadí paní poslankyně Pěnčíková za výbor životního prostředí, poslanec Ivan Adamec, hospodářský výbor, poslanec Jan Schiller, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zdali mají zájem vystoupit. Paní poslankyně má, takže prosím... Nemáte zájem se závěrečným slovem. Takže nikdo nemá zájem o závěrečné slovo, rozumím tomu dobře? Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já na základě usnesení výboru pro životní prostředí z 29. schůze ze dne 20. června vás seznámím s hlasovací procedurou. Výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí:

1. návrh legislativně technických úprav podle jednacího řádu, ale ty nebyly předneseny;

2. návrh A1;

3. návrh A2. Pokud bude přijat návrh A2, jsou návrhy C a F2 nehlasovatelné;

4. návrh B;

5. návrh C. Pokud nebyl přijat návrh A2 hlasováním číslo tři a pokud bude přijat návrh C, je návrh F2 nehlasovatelný;

6. návrh D. Je nehlasovatelný, pokud nebude přijat návrh A1;

7. návrh E. Pokud bude přijat návrh E, je návrh F1 nehlasovatelný;

8. návrh F1. Pokud nebyl přijat návrh E hlasováním číslo sedm;

9. návrh F2. Pokud nebyl přijat návrh A2 hlasováním číslo tři a návrh C hlasováním číslo pět;

10. a o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Všichni jsme tedy slyšeli, jaký je návrh procedury. Já pro jistotu zagonguji a přistoupíme k hlasování, zdali souhlasíme s navrženou procedurou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 200. Přihlášeno 91 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně. Takže jak jsem říkala, nemusíme hlasovat legislativně technické úpravy, protože ty nebyly předneseny, takže se můžeme vrhnout na pozměňovací návrh číslo A1. Je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro životní prostředí a týká se změny chemického zákona. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201. Přihlášeno 91 poslanců, pro 59, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším hlasováním se vypořádáme s návrhem A2, taktéž výboru pro životní prostředí. Tentokrát se to týká změny zákona o DPH, služeb zpětného odběru a recyklace komunálního odpadu. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202. Přihlášeno 91 poslanců, pro 9, proti 42. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším návrhem je návrh pod písmenem B. Je to návrh hospodářského výboru, změna zákona o zadávání veřejných zakázek. Stanovisko výboru - nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 203. Přihlášeno 91 poslanců, pro 57, proti 9. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem C kolegy Řehounka. Jedná se opět o změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Řeší dvojí zdanění v oblasti nakládání s komunálním odpadem, v podstatě doplňuje do snížené sazby sběr, přepravu, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb. Stanovisko výboru - nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 204. Přihlášeno 91 poslanců, pro 31, proti 21. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem D kolegy Schillera. Navazuje na usnesení výboru pro životní prostředí na pozměňovací návrh, upravuje změnu chemického zákona. Životní prostředí dalo stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 205. Přihlášeno 91 poslanců, pro 61, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pod písmenem E kolegyně Krutákové. Týká se opět změny zákona o DPH, zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití. Stanovisko výboru - nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 206. Přihlášeno 91 poslanců, pro 32, proti 36. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dalším je návrh kolegy Elfmarka pod číslem F1. Jedná se opět o změnu daně z přidané hodnoty, formulační úprava, převádí tam soulad pojmu likvidace. Stanovisko výboru - výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 207. Přihlášeno 91 poslanců, pro 37, proti 36. Návrh byl zamítnut. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP