(12.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Jenom ještě pro stenozáznam, teď jsem si uvědomila, že jsem místo rok 2000 říkala 1900.

Za 13. návrh D3, opět je to pozměňovací návrh paní poslankyně Pěnčíkové. Umožňuje, aby jeden výrobce byl společníkem ve více provozovatelích kolektivních systémů. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přihlášeno 90 poslanců, pro 14, proti 53. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo čtrnáct. Návrh E1. Tento bod je nehlasovatelný, protože byl přijat návrh A18 hlasováním číslo dvě.

Za 15. návrh E2 až E4 společně jedním hlasováním. Vzhledem k tomu, že byly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním číslo čtyři, je tento bod nehlasovatelný.

Za 16. návrh E5. Je to návrh poslance Radima Fialy. Jedná se o zrušení finanční motivace konečného uživatele při odevzdání odpadního výrobku v souladu se zákonem. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přihlášeno 90 poslanců, pro 10, proti 55. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo sedmnáct. Návrh F1 až F4 společně jedním hlasováním. Vzhledem k tomu, že byly přijaty návrhy A18, A24, A25 a A26 hlasováním číslo jedna, je tento návrh nehlasovatelný.

Návrhy F5 až F9 společně jedním hlasováním. Vzhledem k tomu, že byly přijaty návrhy B6 a B10 a návrhy A19 až A21 a návrhy E2 až E4, tak je tento bod nehlasovatelný.

Za 19. návrhy F10 až F13 společně jedním hlasováním. Protože byly přijaty návrhy B1 a B4 hlasováním číslo tři a návrhy A6, A7, A15 a A16, je tento bod nehlasovatelný.

Za 20. návrh G1. Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh A30 hlasováním číslo jedna, je nehlasovatelný tento bod.

Návrh G2 a G3 společně jedním hlasováním. Je to návrh pana poslance Dolínka. Stanoví výše emisního poplatku v závislosti na splnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s předpisy EU. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno 92 poslanců, pro 39, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo dvacet dva, návrhy H1 a H2 společně jedním hlasováním. Je to pozměňovací návrh pana poslance Elfmarka, který řeší osobu rozhodující či ovlivňující jeden kolektivní systém, by neměla být rozhodující či ovlivňující osobou ve druhém kolektivním systému. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Feri k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. V předchozím hlasování jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195, přihlášeno 92 poslanců, pro 29, proti 49. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Za 23. návrh H3. Je to opět pozměňovací návrh pana poslance Elfmarka. Mění povinnost výrobce vykazovat tok zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností až po jejich konečné využití na možnost předání osobě oprávněné k jejich konečnému využití. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 196, přihlášeno 92 poslanců, pro 13, proti 48. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování dvacet čtyři. Návrh H4 poslance Elfmarka. Zakazuje vydat oprávnění k provozování kolektivního systému žadateli, který je společníkem či členem právnické osoby, která nemá obdobný předmět činnosti, jako má žadatel. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 92 poslanců, pro 19, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Dáme prostor, aby se vyjasnilo hlasování. (Kratičká porada u řečnického pultíku.) Tak co se stalo?

 

Poslankyně Jana Krutáková: Ještě tedy jedno opravné hlasování. Vzhledem k tomu, že máme bod 6, návrh B5 je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy. Ale protože návrhy A6, A7, A15 a A16 byly přijaty, tak budeme tedy hlasovat i o návrhu B5. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům přijatým ve výboru životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jsme zpátky u bodu 6, abychom řekli poslancům, resp. těm, kdo řídí hlasování. Takže bod 6, návrh B5.

 

Poslankyně Jana Krutáková: A výbor má doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 92 poslanců, pro 62, proti 23. Návrh byl přijat.

 

A jestli mám správně poznámky, tak jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy. Takže o všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 677, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199, přihlášeno 92 poslanců, pro 63, proti 6. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi, který nicméně zůstává sedět na místě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP