(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak momentíček. Mám žádost o kontrolu hlasování, takže ještě nezahájíme. Paní poslankyně Fialová chce kontrolu hlasování. Chápu to. Počkáme. Už je to v pořádku? Je to v pořádku.

Stanovisko výboru nám řekněte tedy. (Zpravodajka nereaguje.) Máte nějaké stanovisko výboru? Vy jste nám ho, paní zpravodajko, vždycky chtěla říct. Říkala jste už stanovisko? (Zpravodajka: Ano, říkala jsem stanovisko výboru.) Tak stanovisko ministra? (Souhlasné.) Prosím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 92, pro 63, proti 10. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo pět - návrhy A6, A7, A15 a A16 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy schválené výborem pro životní prostředí. Stanovují minimální objem zpětného odběru výrobků uváděných na trh, které musí předložit k žádosti o provozování společnost kolektivního systému. (Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Právě jsem si všiml...

 

Poslankyně Jana Krutáková: Pardon. Omlouvám se, teď jsem si všimla, že vlastně tyto návrhy pod bodem číslo pět jsou nehlasovatelné, protože byly přijaty B1 až B4. Ano. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže pojďme dál. (Dohady v sále. Poslankyně Fialová trvá na tom, že B1 až B4 nebyly přijaty o jeden hlas.) Nebyly přijaty.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Takže tedy znovu. Hlasujeme hlasování číslo pět - návrhy A6, A7, A15 a A16 společně jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás také zároveň odhlásím. Přihlaste se znovu svými kartami.

 

Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno 90 poslanců, pro 45, proti 19. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

(Neklid v sále.) Kdyžtak mi hlaste, jestli je žádost o kontrolu hlasování. (Ano.) Takže to necháme zkontrolovat... Pan poslanec Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, moc se omlouvám. Myslím, že podruhé, co tady jsem, se mi to stalo. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti. Omlouvám se, na sjetině mám zdržel se. Ještě jednou, hlasoval jsem pro, na sjetině mám zdržel se. A tímto zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: My budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Kolovratníka.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 90, pro 87, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže si zopakujeme to hlasování, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Opakujeme hlasování pod bodem číslo pět - návrhy A6, A7, A15 a A16 společně jedním hlasováním. Jedná se o návrhy, které byly projednány výborem pro životní prostředí. Stanovuje se minimální objem zpětného odběru výrobků uváděných na trh, které musí předložit k žádosti o provozování kolektivní systém. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 90 poslanců, pro 50, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo šest - vzhledem k tomu, že byly přijaty předchozí body A6, A7, A15 a A16, tak návrh B5 je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pojďme dál.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Za sedmé - návrhy A19 až A21 společně jedním hlasováním. Vzhledem k tomu, že byly přijaty návrhy B6 až B10, tak by tyto návrhy byly nehlasovatelné, což tak je.

Za osmé - návrh B11 je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy A19 až A21. Tyto návrhy byly přijaty. (Nesouhlas v sále. Reakce ministra.) Děkuju. Ano. Byly ve dvojce přijaty, takže B11 je nehlasovatelné.

Návrh B12 - návrh paní poslankyně Evy Fialové, jehož účelem je napravit nesoulad mezi návrhem zákona o odpadech a návrhem zákona o výrobcích s ukončenou životností ohledně vybírání a vymáhání pokut uložených kontrolními orgány. Pokuty vybírá ten, který pokutu uložil, tedy ORP nebo kraj. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 90 poslanců, pro 58, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Hlasování číslo deset - návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním. Pozměňovací návrh předložil pan poslanec Pustějovský a jedná se o způsob odstranění odpadních nebo přenosných akumulátorů po dobu přechodnou způsobem uvedeným v žádosti. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 90 poslanců, pro 56, proti 8. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Za jedenácté - návrh D1 paní poslankyně Marie Pěnčíkové. Je to doplnění informace o celkové hmotnosti výrobků uvedených na trh do roční zprávy provozovatele kolektivního systému. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 90 poslanců, pro 11, proti 53. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Za dvanácté - návrh D2. Opět je to pozměňovací návrh paní poslankyně Pěnčíkové a stanovuje minimální procentuální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v letech 1921, 1922 až 1924 a 1925 až dále. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno 90 poslanců, pro 13, proti 52. Návrh byl zamítnut. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP