(12.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si tedy myslím, že se přečíst má, bez zdůvodnění pozměňovacích návrhů, aby to jednak bylo ve stenozáznamu a aby to bylo jasné i pro ty, kteří nejsou členy konkrétního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já trvám na tom, že varianty jsou dvě, ale pakliže má předseda jednoho klubu samozřejmě požadavek, abychom to přečetli, tak to samozřejmě budeme respektovat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Takže mi dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury, kterou projednal a schválil výbor pro životní prostředí jako garanční výbor na svém jednání dne 24. června.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 677/9, v následujícím pořadí:

1. návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny,

2. návrhy A1 až A5, A8 až A14, A17, A18 a A22 až A43 společně jedním hlasováním

- pokud budou přijaty návrhy A18, A24, A25 a A26, jsou návrhy E1 a F1 až F4 nehlasovatelné

- pokud bude přijat návrh A30, je návrh G1 nehlasovatelný,

3. návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním

- pokud budou přijaty návrhy B1 až B4, jsou návrhy A6, A7, A15, A16, B5 a F10 až F13 nehlasovatelné,

4. návrhy B6 až B10 společně jedním hlasováním

- pokud budou přijaty návrhy B6 až B10, jsou návrhy A19 až A21, B11, E2 až E4 a F5 až F9 nehlasovatelné,

5. návrhy A6, A7, A15 a A16 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy B1 až B4 hlasováním č. tři

- pokud budou přijaty návrhy A6, A7, A15 a A16, jsou návrhy F10 až F13 nehlasovatelné,

6. návrh B5

- je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy A6, A7, A15 a A16,

7. návrhy A19 až A21 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři

- pokud budou přijaty návrhy A19 až A21, jsou návrhy E2 až E4 a F5 až F9 nehlasovatelné,

8. návrh B11

- je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy A19 až A21,

9. návrh B12,

10. návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním,

11. návrh D1,

12. návrh D2,

13. návrh D3,

14. návrh E1

- pokud nebyl přijat návrh A18 hlasováním č. jedna

- pokud bude přijat návrh E1, jsou návrhy F1 až F4 nehlasovatelné,

15. návrh E2 až E4 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři a návrhy A19 až A21 hlasováním č. sedm

- pokud budou přijaty návrhy E2 až E4, jsou návrhy F5 až F9 nehlasovatelné,

16. návrh E5,

17. návrh F1 až F4 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy A18, A24, A25, A26 hlasováním č. jedna a návrh E1 hlasováním č. čtrnáct,

18. návrhy F5 až F9 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři, návrhy A19 až A21 hlasováním č. sedm a návrhy E2 až E4 hlasováním č. patnáct,

19. návrhy F10 až F13 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy B1 až B4 hlasováním č. tři a návrhy A6, A7, A15 a A16 hlasováním č. pět,

20. návrh G1

- pokud nebyl přijat návrh A30 hlasováním č. jedna,

21. návrhy G2 a G3 společně jedním hlasováním,

22. návrhy H1 a H2 společně jedním hlasováním,

23. návrh H3,

24. návrh H4,

25. o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já už jsem mezitím zagongoval, když jste byla asi u 21, abychom to urychlili, takže poslanci vědí, že se mají dostavit do sálu, pakliže tady někdo není.

 

My teď budeme hlasovat o návrhu procedury. Myslím, že jí všichni rozuměli. Máte ji na stolech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 181 přihlášeni 92 poslanci, pro 87, proti žádný. Návrh procedury byl schválen.

 

Já vás tedy nyní požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla jednotlivými hlasováními.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Takže zahájíme hlasovací proceduru k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, který je veden pod sněmovním tiskem č. 677.

Za prvé je zde návrh legislativně technických úprav, které, pokud jsem zaznamenala v rozpravě, nebyly předneseny. Takže o tomto bodu tedy nebudeme hlasovat.

Za druhé jde zde návrh na body A1 až A5, A8 až A14, A17, A18 a A22 až A43 společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlas.) Ještě jste chtěla něco dodat, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Jana Krutáková: Jenom jsem chtěla říct, že jsou to pozměňovací návrhy, které byly schváleny výborem pro životní prostředí. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 182 přihlášeni 92 poslanci, pro 70, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Třetí hlasování jsou návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním. Jsou to pozměňovací návrhy, které předložila paní poslankyně Eva Fialová. Snižují podmínku množství výrobků uvedených na trh, pokud jde o elektrozařízení a žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinnosti pouze pro určené skupiny elektrozařízení č. 3, 4 nebo 5. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 183 přihlášeni 92 poslanci, pro 46, proti 28. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Návrhy B6 až B10 společně jedním hlasováním. Opět jsou to pozměňovací návrhy paní poslankyně Evy Fialové. Je to vlastně náhrada a zmírnění pozměňovacího návrhu, který byl předložen do výboru pro životní prostředí. Stanovuje podmínky provádění demontáže, skladování a zpracování elektrozařízení tak, aby byly přijatelné pro širší okruh pověřených osob, čili je zde stanovena delší platnost certifikace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP