(11.50 hodin)

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování číslo třicet osm, návrhy K24 až K30 vyjma K25 jsou nehlasovatelné pro jejich totožnost s J1 až J7 vyjma J2.

Hlasování třicet devět, návrh K31 je nehlasovatelný, je totožný s návrhem K25, který je proto také nehlasovatelný.

Hlasujeme hlasování číslo čtyřicet, je to návrh K32 poslance Elfmarka. Je to snížení procenta nezpoplatněných odpadů na technické zabezpečení skládky z 25 na 20 %.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.). Stanovisko zpravodaje? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsme hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 177. Přihlášeni 93 poslanci, pro 20, proti 59. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování... teď jsem se zamotal... třicet devět, návrh K31 je nehlasovatelný, je totožný jako 25, my jsme u čtyřicítky - čtyřicet jedna.

Hlasování číslo čtyřicet jedna, K33 poslance Elfmarka, je to zpřísnění omezení dovozu odpadů do České republiky k energetickému využití a zároveň omezení dovozu odpadů k využití na povrchu terénu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko zpravodaje? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 178. Přihlášeni 93 poslanci, pro 21, proti 55. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování čtyřicet dva, návrh K34 je nehlasovatelný pro totožnost s J2, hlasování dvacet sedm.

Hlasování čtyřicet dva (?) návrh H1 je nehlasovatelný, je totožný s E3 a hlasováním číslo devatenáct.

Hlasování čtyřicet tři, návrh K25 je nehlasovatelný pro jeho totožnost s K31, hlasování třicet devět.

Ale budeme hlasovat bod K25 (?), který je hlasovatelný, a je to pozměňovací návrh poslance Elfmarka, je to posun konce skládkování na rok 2027.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Stanovisko zpravodaje? (Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 179. Přihlášeni 93 poslanci, pro 19, proti 50. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Schiller: Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy pozměňovacích návrhů a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 676, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 180. Přihlášeni 93 poslanci, pro 65, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Pan předseda Jurečka se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dělám to nerad, ale protože tady v tom předchozím mezičase mezi body byla debata k situaci ohledně covidu, byl tady pan ministr. Přiznám se, nerozumím už vůbec některým věcem. Jestliže tady ministr před 15 minutami nám všem řekne, že o tom, zda bude zřízen Ústřední krizový štáb, nebo nebude, bude jednat a rozhodovat vláda v pondělí, a on po opakovaných dotazech, kdy nám vlastně nebyl schopen říct svůj názor; a před pěti minutami řekne premiér, že Ústřední krizový štáb bude zřízen a že o tom dneska bude jednat, tak přiznám se, vůbec tomu nerozumím.

Předpokládám, že ministr zdravotnictví, který sem jde, se zeptá svého premiéra, jakým způsobem k tomu má reagovat. Ale buď tedy o tom rozhoduje premiér, nebo o tom rozhoduje vláda. Musím se pozastavit nad tím zdůvodněním, protože pan premiér asi dělá blbce ze svých lidí, protože zdůvodnil to zřízení krizového štábu ne tou situací z hlediska nárůstu, ale hlavní věta tam zazněla: Špatná komunikace mezi Ministerstvem zdravotnictví a kraji. Takže mezi ministrem za ANO a mezi většinou hejtmanů za ANO je špatná komunikace? Prosím vás pěkně, vyjasněte si to.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jenom pro formu ukončím bod 337. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já na rozdíl od pana předsedy Jurečky tomu úplně rozumím. Vy si myslíte, že o něčem rozhoduje ministr zdravotnictví? Ještě nevěděl, co si má myslet. Teď už to ví. Kdybychom se zeptali teď, tak vám odpoví. A to je celé. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

 

338.
Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka garančního výboru pro životní prostředí poslankyně Jana Krutáková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 677/9, který byl doručen dne 19. června 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 677/10.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného poslance Elfmarka, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ono je těžké se bavit tady o odpadech, když tady zaznívají taková slova, jaká jsme tady před chvílí slyšeli, ale já se i přesto o to pokusím.

Chtěl jsem jenom připomenout, k tomuto sněmovnímu tisku jsem podal nějaké pozměňovací návrhy, které jsem okomentoval patřičně v druhém čtení. A jenom bych chtěl ještě jednou upozornit na rizika, která, si myslím, v tomto sněmovním tisku jsou. Jedná se zejména o návrhy na povinné ověřování postupu podle norem CENELEC. Jedná se o změny hustoty sítě zpětného odběru na různé typy výrobků s ukončenou životností s minimální hmotností kritéria pro založení kolektivního systému.

My jsme podali pozměňovací návrhy, které se týkají oddělení provozovatelů kolektivních systémů od zpracovatelů zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, podali jsme pozměňovací návrh na povinnost výrobce sledovat tok těchto výrobků po předání konečnému zpracovateli a také jsme navrhli odstranění nejasné formulace, co to znamená podílet se na podnikání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto bych chtěl, až budeme hlasovat, abyste podpořili anebo zvážili podporu mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho dalšího do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli chce někdo závěrečná slova. Nechce. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh procedury je v usnesení pod sněmovním tiskem 677/10. Když dovolíte, zeptám se, jestli je nutné, abych to všechno četla detailně, nebo jestli stačí potom v průběhu toho jednotlivého hlasování. Je to poměrně dost bodů a dost textu a čísel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Myslíte obsah těch pozměňovacích návrhů? To nemusíte číst. (Ne, ne, ne, myslím tu proceduru.) No tu proceduru, měli bychom si ji tady prohlasovat. Teď je spíš otázkou, možná nemusíte tak podrobně, ale aby tomu všichni rozuměli. (Ozývají se hlasy z pléna.) Máte ji? Tak já se zeptám konsenzuálně do sálu, ale v tom případě se ptám do sálu, zda souhlasí s tím, že máte tu proceduru na stolech. Ano, to je taky varianta. Tak, pane předsedo. Že to máte všichni předem na stolech. Takže kdyby všichni souhlasili, tak OK. Ale pane předsedo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP