(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Rozumím. Děkuji. Prosím, pan poslanec Kaňkovský k pořadu schůze.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já už jenom krátce navážu na pana předsedu Jurečku. Opakovaně jsem se tady pokoušel zařadit poměrně jednoduchý tisk, novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V tomto konkrétním případě nejde skutečně o nějaké navyšování dávek nebo rozšiřování okruhu žadatelů, ale o zjednodušení agendy pro ty, kteří mají přiznán průkaz zdravotně postiženého a jejichž poškození je trvalé, to znamená, že už nemůže dojít ke zlepšení jejich zdravotního stavu, aby nemuseli skutečně na ty opakované periodické prohlídky.

Já jsem tady navrhoval tři termíny. Ani jeden neprošel, takže dnes si dovolím navrhnout zařazení na ten další sněmovní týden - na středu pevně na 18.30. Ten tisk skutečně není těžký a myslím si, že je na něm poměrně velká shoda přes negativní stanovisko vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, jenom prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Jurečkovi. To, co řekl například o kolegovi Kaňkovském, zařazování zákonů, myslím, že je naprosto správné, že každý výbor má své priority, a moje kolegyně paní poslankyně Jarošová to samozřejmě řekla trošku ironicky, kdy pan premiér přehodil odpovědnost na nás, ať si to prohlasujeme, ale sám ví, že to prohlasovat nedokážeme, pokud se k tomu nepostaví čelem vládní většina, vládní koalice. To znamená, my jsme ho jenom chytli za slovo a snažíme se prohlasovat ty věci, které on hází - odpovědnost - za které on hází na nás, na opozici.

Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Kaňkovskému, který teď vystupoval. Návrhy, které zde navrhl, je SPD kdykoli schopná, ochotná a ráda je podpoří, protože si myslíme, že jsou to velmi potřebné věci. To jsou všechno věci, se kterými souhlasíme a které podporujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jestli je to v tuto chvíli k pořadu schůze vše - tak ještě prosím, máte přednostní právo, samozřejmě.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Už jenom technicky. Chtěl bych požádat, pokud by to poslaneckým klubům nevadilo, že bychom ty věci, ty body, které navrhl pan předseda Faltýnek, předseda poslaneckého klubu ANO, hlasovali per partes, to znamená jeden po druhém, že bychom je nehlasovali en bloc, pokud je to možné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To je samozřejmě možné. Beru to jako protinávrh. Postupovali bychom tímto způsobem.

Jestliže se nikdo nehlásí, vrátíme se k návrhům pana předsedy Faltýnka.

 

Nejprve navrhl v úterý 29. 9. zařadit po pevně zařazeném bodu číslo 1, což je senátní vratka, bod 442, tisk 782, prodloužení působení Britského poradního sboru v České republice.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přihlášeno je 90 poslanců, pro 84, proti 1. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan místopředseda Pikal.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, abychom bod 454, tisk 876, návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 až 2022, zařadili za bod, který jsme právě schválili, to je bod 442, na úterý 29. 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 117, přihlášeno je 90 poslanců, pro 77, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pana předsedy Faltýnka je zařazení bloku voleb, body 388, 389 a 390 za - (Poslanec Faltýnek mimo mikrofon hovoří s předsedajícím.) Dovysvětlení - volba NKÚ je nový bod a musíme o něm hlasovat dvakrát, takže já jsem to oddělil. Takže nejprve těch 380 (?) a 390 - chápu to správně? - za tyto pevně zařazené body? Teď jsme tam zařadili - a ještě je tam návrh pana Černohorského. Tam bych potom zřejmě trval na tom, aby to bylo před těmi volbami. S tím si poradíme.

 

Takže znovu. Volební body, které v tuto chvíli existují, jsou v pořadu schůze, zařazujeme na úterý 29. 9. po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 118, přihlášeno je 90 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy zařazení nového bodu - návrh na volbu člena NKÚ.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 119, přihlášeno je 90 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Máme zařazeno.

 

Ještě pevné zařazení za tento bod, za ty body, které jsme před chvilkou schválili.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Pro upřesnění - za bod 390. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přihlášeno je 90, pro 89. Návrh byl přijat.

 

Nyní je tu návrh, abychom předřadili bod 83, sněmovní tisk 864, o návykových látkách, za bod ministra zdravotnictví číslo 51 pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášeno je 90, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Jarošové, abychom zahrádkářský zákon, tisk 634 - paní kolegyně říkala bod 12, ale v současnosti je to bod 10 - zařadili dnes za blok třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno je 90, pro 86. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Janda navrhuje sněmovní tisk 662, vratka DPH, zařadit za pevně zařazené body, jak navrhoval pan předseda Faltýnek. Logiku mi ale dává dát to před volby. Nebo za volby? Mohu poprosit o upřesnění? Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V této chvíli bych požádal o názor pana předsedu Faltýnka. Kdyžtak variantně. My stojíme o to, aby se to projednalo. Nevadí nám, jestli to bude před volbami, nebo po volbách u toho bloku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mně stačí upřesnit ten návrh a nechám hlasovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V tom případě navrhujeme dvě varianty. První varianta by byla před tím blokem voleb, to znamená jako bod číslo 4, a pokud to neprojde, tak druhá varianta po bloku voleb, to je asi bod číslo 8. Myslím, že jsou asi čtvery volby. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP