(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 58. schůze, všechny vás zde vítám.

Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní. S náhradní kartou číslo 10 hlasuji já.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom zahájili dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to jest body 335 až 341 schváleného pořadu. Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhého čtení.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová z osobních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů a Alena Schillerová z pracovních důvodů.

Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek, poté pan poslanec Janda. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Přednesu některé návrhy na změnu pořadu schůze, které se týkají toho dalšího týdne jednání Poslanecké sněmovny. A je to výsledek nějaké průřezové diskuze s některými poslaneckými kluby, nestihl jsem obejít všechny. Těm, kterým jsem to neřekl, se omlouvám. Nicméně věřím tomu, že najdeme většinovou shodu na tyto logické změny.

Takže jménem našeho poslaneckého klubu navrhuji zařadit body č. 442, sněmovní tisk 782 - návrh na prodloužení doby působení Britského poradního sboru v České republice, a bod č. 454, tisk 876 - návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022, za již pevně zařazený bod č. 1, v úterý 29. 9., to je ta senátní vratka, kterou jsme neprojednali. A předpokládáme, že nás bude v tu chvíli, na začátku toho příštího týdne, 200, a tyto dva body potřebují kvorum, nebo pro schválení 101, proto je navrhuji na tento termín.

Dále ze stejného důvodu navrhuji zařadit za tyto body blok voleb, to znamená body 388, 389 a 390. Jedná se o volbu člena Rady rozhlasového a televizního vysílání - to je ta velká rada, dále člena Rady Českého rozhlasu a předsedy stálé komise pro hybridní hrozby. Současně ještě navrhuji do tohoto bloku zařadit na požadavek předsedy volební komise nový bod, který se jmenuje Návrh na volbu člena NKÚ. Došla žádost pana prezidenta Kaly, projednala to volební komise a Martin Kolovratník navrhuje do tohoto bloku voleb zařadit i tuto volbu.

A můj poslední návrh, který nebyl předjednán se všemi, nebo s většinou poslaneckých klubů, se týká předřazení bodu č. 83, sněmovní tisk 864, o návykových látkách, navrhuji tento bod zařadit za bod ministra zdravotnictví č. 51 v pořadu schůze. Důvodem je, že by to bylo v bloku ministra zdravotnictví, a na obsahu tohoto zákona je shoda i s částí opozice.

Čili tolik můj návrh na změny pořadu schůze, které se týkají toho dalšího týdne jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Omlouvám se panu poslanci Jandovi, já tady mám písemnou přihlášku, která má přednost, a to je paní poslankyně Jarošová. Poté pan poslanec Janda.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobré ráno, vážené dámy a pánové. Chtěla bych navrhnout zařazení bodu č. 12, sněmovní tisk 634, což je zahrádkářský zákon, na dnešek... (Potlesk zprava.) za pevně zařazené body. Jedná se o novelu zahrádkářského zákona.

O existenci tohoto zákona zahrádkáři marně usilují již od roku 2001, tedy bezmála dvacet let. Dalším důvodem je doporučení pana premiéra ze včerejší interpelace, ať tento zákon co nejrychleji projednáme. Toto doporučení bylo dáno po mé interpelaci, když jsem se ho ptala, jak hodlá řešit potravinovou soběstačnost a velmi drahé potraviny včetně ovoce a zeleniny v obchodech. Jeho odpovědí mi bylo doporučení, ať brzy projednáme zahrádkářský zákon, aby občané nemuseli chodit do drahých obchodů a mohli si zeleninu vypěstovat tak, jak to bylo kdysi. Tato inspirativní odpověď řešení drahé zeleniny mě inspirovala k předřazení tohoto zákona. Inspirovat bude jistě i naše občany a inspirovat by mohla i vás k předřazení tohoto bodu na dnešní den. Vždyť je to přání pana premiéra. Děkuji za podporu tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom na upřesnění. My dnes nemáme pevně zařazené body, máme blok třetích čtení, takže za blok třetích čtení, chápu to správně? (Posl. Jarošová: Ano.) Dobře.

Pan poslanec Janda, poté pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o podporu zařazení sněmovního tisku 662 na úterý 29. září po bodech, které tady přednesl pan Faltýnek. (Předsedající: Ano, to je hlasovatelné, uvidíme.) A jedná se o tzv. vratku DPH pro zahraniční turisty, která by do budoucna mohla pomoct turistickému ruchu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Dobré dopoledne, nebo ráno, jak kdo chcete. Mám ve velké úctě zahrádkáře, všechny, kteří se starají jakýmkoliv způsobem o půdu, přispívají k vlastní soběstačnosti. Nicméně k tomu, že pan premiér vypíchne tady tuto jednu jedinou prioritu, nevím, jakým způsobem se mám k tomu postavit, když jsou lidé, kteří dneska žijí v dluhových pastích a čekají na to, aby se tady projednala a schválila otázka (nesroz.) léta a šance na jejich oddlužení.

Nevím, jak se na to mohou dívat lidé, kteří mají zdravotní postižení. Kolega Kaňkovský tady navrhoval opakovaně to, abychom jim ulehčili to nesmyslné kolečko těch, kteří nikdo nemají šanci na zlepšení zdravotního stavu, chybí jim části končetin, aby nemuseli potupně chodit na opakující se zdravotní prohlídky, abychom jim to zjednodušili.

Dávali jsme tady návrhy, které se týkaly rodičů, pomoci jim, kteří dneska jsou v té nejtěžší situaci, v červnu, opakovaně. Nedošlo na to.

Takže prosím pěkně, kdyby si pan premiér mohl trošku seřadit ty priority, kde jsou dneska nejvíce potřebné skupiny občanů, kteří opravdu potřebují pomoc, kde jsou ty tisky, které tady jsou, a jsou v té plejádě těch více než 400 tisků, které tady čekají na projednání. A možná panu premiérovi takový vzkaz: kdyby vzkázal svým primátorům, aby k zahrádkářům na komunální úrovni se chovali férově, nerušili zahrádkářské kolonie, tak by to pro tento okamžik asi pomohlo úplně nejvíc. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom poprosit ... pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího navrhoval tady přesunout bod č. 83, sněmovní tisk 864, což je vládní návrh zákona o návykových látkách, a my jsme vlastně na organizačním výboru zařadili, tak ať to jednáme jakoby v celku a můžeme případně sloučit rozpravu, i bod číslo 84, sněmovní tisk 331, který jsem chtěl navrhnout, zdali by bylo možné přesunout tedy aktuální bod 84, sněmovní tisk 331, v případě, že se schválí tedy návrh pana předsedy Faltýnka, tak abychom ho zařadili za ten současný bod 83, na tu novou pozici, jestli je to takto srozumitelné, pane předsedo. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP