(12.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A pan ministr říká, že by byly pokryty z toho upraveného programu Kultura, o což také žádáme, aby ten program byl upraven. Ale ty výzvy budou vypsány v říjnu. To znamená, když to půjde mimořádně dobře, tak ty peníze dostanou v listopadu. A oni jsou bez příjmů od 9. června. To znamená, ten kompenzační bonus je tou šancí, aby dostali tu Pětadvacítku velmi rychle. A jestli potom v listopadu, v prosinci budou žádat o program COVID - Kultura, tak ta podpora bude zapotřebí rovněž. Já vás tady prosím o podporu tohoto návrhu. Koneckonců my to vládě nemůžeme nařídit, můžeme ji o to jenom požádat, vláda to jistě zváží. Ale naše usnesení by mělo velký podpůrný charakter.

Toť vše, co k tomu chci říct na závěr, a hlásím se do podrobné rozpravy s návrhy usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak klidně už zůstaňte u mikrofonu, pane navrhovateli, protože přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž jste se přihlásil. Tak prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano. A já tedy jenom opakuji, že návrh mého usnesení jsou tři body, kdy žádáme vládu, aby pro OSVČ působící v živé kultuře stanovila třetí časové období podle zákona 159/2000 Sb., zákona 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, a to od 9. června do 31. srpna.

Za druhé žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání z programu COVID - Kultura tak, aby zohlednili specifika provozu kulturních institucí.

A za třetí žádá ministra kultury, aby připravil rychlé nástroje podpory soukromých subjektů v živé kultuře pro případ budoucího nutného omezování kulturní produkce - což je případ, který si nikdo z nás nepřeje, ale víme, že může nastat, a měli bychom být připraveni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Miloslav Rozner.

 

Poslanec Miloslav Rozner: Tak ještě jednou dobrý den. Já bych se jenom chtěl odvolat, že se chci přihlásit k těm našim usnesením, která byla načtena v podrobné rozpravě a byla vám rozdána... (Předsedající: V obecné rozpravě.) ... v obecné rozpravě a byla vám rozdána na stoly.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy se podívám, zdali někdo další ještě k podrobné rozpravě. Nikoho dalšího nevidíme. Tak pozor, ještě ano, prosím, pane poslanče. Tak pan poslanec Jiránek. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Já jenom v rychlosti protinávrh k tomu, co máte rozneseno. Tak k bodu 8 mám protinávrh, že by tam byly pouze ty první dva řádky, to znamená: "PSP ČR vyzývá vládu ČR předložit rámcový harmonogram rozvolňování limitů počtu osob, které mohou být přítomny na kulturních akcích v roce 2021." Jde mi o to, aby tam nebyly ty specifikace v těch dalších dvou řádcích, protože si myslím, že ten harmonogram se dá dělat i podle více různých specifikací než jenom podle těchto tří. A pokud se o to vláda bude snažit, tak si myslím, že i to otevře víc ruce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže předpokládám, že si to pan navrhovatel poznamenal. A nyní tedy končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích. Já tady zagonguji, jenom momentíček, abychom svolali poslance do sálu, aby to tady někoho nepřekvapilo, že budeme hlasovat. Ano, žádost o odhlášení. Takže já vás znovu odhlásím a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Takže požádám tedy pana navrhovatele, pana poslance Miroslava Kalouska, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jsem přesvědčen, že to do těch 13 hodin stihneme, přesto bych rád ohlásil dohodu předsedů poslaneckých klubů, že nejsme limitováni tou 13. hodinou, že to dojedeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tu dohodu potom kdyžtak sdělím já, aby to bylo platné. (Poslanec Kalousek: Promiňte, promiňte pane předsedající.) Ale děkuji, že jste takový iniciativní, aktivisticky iniciativní. (Smích v sále.) Tak prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Tedy nebudou-li mít kolegové námitky, začali bychom usneseními, která jsem přednesl za předkladatele já. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. První bod je: "Žádá vládu, aby pro OSVČ působící v živé kultuře stanovila pro třetí časové období 9. červen až 31. srpen.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Stanovisko ministra kultury, zeptáme se, prosím. (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 104, přihlášeno 75 poslanců, pro 35, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: "Žádá ministra kultury a ministra průmyslu a obchodu, aby upravili podmínky čerpání z programu COVID - Kultura tak, aby zohlednily specifika provozu kulturních institucí."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pane ministře? Já jsem vás neslyšel. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 105, přihlášeno 77 poslanců, pro 75, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: "Žádá ministra kultury, aby připravil rychlé nástroje podpory soukromých subjektů v živé kultuře pro případ budoucího nutného omezování kulturní produkce."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Souhlasím.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, přihlášeno 77 poslanců, pro 77, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Teď tu máme osm návrhů usnesení pana poslance Roznera, přičemž při tom osmém budeme hlasovat nejprve o pozměňujícím návrhu k tomu návrhu, který byl předložen. Takže bod číslo 1 vyzývá vládu prodloužit kompenzační bonus až do 31. 12. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Neutrál.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, přihlášeno 77 poslanců, pro 35, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajistit odpuštění plateb záloh na daň z příjmů právnických osob vyplývající z posledního podaného daňového přiznání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (To já neovlivním. Neutrál.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 108, přihlášeno 77 poslanců, pro 23, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Připravit dotační program COVID - Kultura 2.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko pana ministra? (Souhlas, to připravujeme.) Se zpravodajem?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si netroufám říkat stanovisko. Souhlasím tedy, samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, tak v pohodě, jenom že to je navrhovatel.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, přihlášeno 77 poslanců, pro 69, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zahrnout dvě miliardy do státního rozpočtu na podporu soukromých subjektů podnikajících v živé kultuře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, přihlášeno 77 poslanců, pro 15, proti 24. Návrh byl zamítnut. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP