(12.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Předložit novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která umožní subjektům přiznat daň až ke dni poskytnutí zdanitelného plnění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Taky nemám nic. Neutrál.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111. Přihlášeno 77 poslanců, pro 32, proti 13. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Předložit do 30. 9. 2020 novelu zákona, která upraví všechny časové termíny obsažené v zákoně 247, které v důsledku pokračujících pandemických opatření nejsou aktuální či vyhovující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, pane ministře? (Ministr: Nesouhlasím, to tak nejde.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112. Přihlášeno 77 poslanců. Pro 25, proti 25. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Předložit soubor opatření, který bude zahrnovat garance formou pojištění, záruky či jinou formou vládní záruky za prodané vstupenky, které pak budou mít zrušená představení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, pane ministře? (Ministr: Ne, nemohu souhlasit.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 113. Přihlášeno 77 poslanců. Pro 18, proti 30. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Předložit rámcový harmonogram rozvolňování limitu počtu osob, které mohou být přítomny na kulturních akcích v roce 2021. - To je ten protinávrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže to je ten protinávrh poslance Jiránka proti tomu původnímu návrhu poslance Roznera. Takže pane ministře? (Ministr: Nejsem schopen, nemohu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 114. Přihlášeno 77 poslanců, pro 34, proti 17. Návrh byl zamítnut.

 

A nyní původní návrh poslance Roznera, jestli to chápu dobře. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Celý ten bod zní, že "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu předložit rámcový harmonogram rozvolňování v roce 2021 v návaznosti na vývoj křivky počtu osob nakažených koronavirem a na vytíženost nemocniční lůžkové kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: To taky neumím. Nemohu podpořit.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115. Přihlášeno 76 poslanců, pro 25, proti 33. Návrh byl zamítnut.

 

Tak, pane navrhovateli, to bylo všechno?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme vyčerpali všechno. Já moc děkuji za spolupráci. Jenom kolegové, pokud vám někdo tvrdil, že to tím nařízením vlády nejde, ten kompenzační bonus, tak doporučuji přečíst si § 5, kde v posledním odstavci je napsáno, že vláda může svým nařízením to třetí časové období pro 9. června až 31. srpna 2020 stanovit. Přiznám se, že mě velmi mrzí, že jsme tuhle rychlou pomoc odmítli. Ale je to samozřejmě vůle Sněmovny, i když by pořád ještě mohla vláda zvážit, že by to přece jen udělala.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se s přednostním právem přihlásil pan ministr kultury Lubomír Zaorálek.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Já jsem tento bod nechápal jako nějaký konfrontační ve Sněmovně. Jenom chci na závěr říci, že ta debata o kompenzačním bonusu výrazně překračuje kompetence Ministerstva kultury. Já se držím toho, co mohu, a řekl jsem tady jasně, že máme prostředky v rámci programu COVID - Kultura, a řekl jsem, že tady pracujeme na tom, abychom pomohli tomu segmentu, o kterém jsme tady dnes jednali. A tohle jsem podpořil i v hlasování a jsem rád, že to i Sněmovna dala najevo, že to je věc, o kterou stojí. Za tu podporu děkuji, tu potřebuji. A věřím, že se ve vládě dohodneme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, který máme na programu schůze. Jedná se o

 

5.
Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb
/sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova. Zároveň upozorním, že máme 12.55 a ve 13 hodin vyhlásím přestávku, vyhlásím polední pauzu. Prosím, paní ministryně. Prosím, máte slovo. Pardon? Takže paní ministryně si nepřeje vystoupit.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 658/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. (Není přítomen.) Tak jestli to může vzít někdo z výboru, z rozpočtového výboru? Hlásí se poslankyně Kovářová. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru ze 40. schůze ze dne 10. června 2020 k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb.

Po úvodním slově náměstka ministryně financí Stanislava Kouby a náměstka ministra zahraničních věcí Tlapy, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb, sněmovní tisk 658, schválila bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného žádného poslance, takže se rozhlédnu po sále. Ano. Tak kdo se hlásil dřív? Poslanec Munzar? Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP