(12.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Na druhé straně ale já tady nejsem proto, abych vám říkal, jak to nejde, protože my už vlastně v této věci podnikáme. Dokonce jsme měli už v tomto týdnu schůzku s paní ministryní financí, kde jsme se dotkli i tady toho, a dokonce jsme udělali dohodu, že se budeme zabývat tím, jak využít toho, co už dnes máme, a to je právě ten program COVID - Kultura, ve kterém se sice čerpají prostředky, a nedokážu vám teď říct úplně přesně, kolik se z těch 900 milionů vyčerpá, protože to vždycky chodí na poslední chvíli, ale víme, že nám tam určitě docela slušné prostředky zůstanou.

A tady je to, s čím pracujeme už nyní, a vlastně s Ministerstvem financí v této chvíli se snažíme dohodnout podmínky, za kterých by z těch stovek milionů, které tam podle mě budou, mohly čerpat jednak ty firmy, to jsou ty hudební kluby, všechno a další, které se vlastně do toho nedostaly. Takže to, co objednáváme, ty konkrétní podmínky, jakým způsobem by ony do tohoto programu mohly vstoupit na základě výzvy, kterou vyhlásíme. V případě firem by to bylo opět jaký typ faktur, dokladů, které by dokazovaly tu jejich výdělečnou činnost v oblasti kultury, by musely předložit, abychom jim dali, řekněme, určitou formu pomoci pro další období. Takže by to byly jednak tyto firmy. A pak ta další skupina by byly právě ty osoby samostatně výdělečně činné. Na základě třeba čestného prohlášení o poklesu příjmů z hlavní výdělečné činnosti my bychom chtěli více než 50 %. To je právě to, ta čísla, co dohadujeme s Ministerstvem financí, co by bylo to, abychom v rámci programu COVID - Kultura, našli způsob, jak pokrýt těch několik tisíc umělců; já to odhaduji třeba, kdybych si to měl tipnout, takových deset tisíc právě těch hudebníků, zpěváků, herců, které bychom dokázali pokrýt. A tady, když bych to kalkuloval na nějakou pomoc - já si tady dovolím říci číslo, doufám, že paní ministryně nebude vykřikovat (s úsměvem), co řeknu, třeba 30, 40 tisíc kdybychom vyplatili, já bych tady nechtěl předbíhat. Jenom se vám snažím, aby to bylo transparentní. To je to, co se prostě snažíme dohodnout, na čem se dohodneme, abychom se vešli do těch peněz, které máme, a to bychom tenhle segment, o kterém tady dneska vlastně mluvíme, bychom z toho se pokusili pokrýt.

My chceme teď co nejdříve vyhlásit dvě výzvy. Jedna bude pro neziskové organizace, tedy pro ty neprofitní, tam také máme ještě prostředky, které jsme schopni a připraveni na tohle použít. A ta druhá je právě toto. To je ten COVID - Kultura, který děláme s Ministerstvem průmyslu a kde se s financemi budeme dohadovat - a už se dohadujeme vlastně, to už běží. Už se dohadujeme o tom, jakým způsobem to postavit, abychom tady mohli pokrýt tu skupinu a ten segment, který nám propadává, protože vlastně nepatří k žádným příspěvkovým organizacím.

Já vám to popíšu úplně přesně, aby to bylo jasné. Jsou to ti umělci a autoři v oblasti kultury, kteří nejsou na hlavním zaměstnaneckém poměru příspěvkové organizace nebo jiného zaměstnavatele, jako třeba pedagogicky. A ta se bude moci vztahovat jednak na čisté OSVČ nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem, například na autorskou smlouvu, a jejich činnost byla tou epidemií zastavena a následkem toho musely třeba rušit ať už zahraniční, nebo tuzemská turné. To znamená, to, co tady bylo řečeno, jestliže se situace bude zvlášť nyní vyvíjet tak, že bohužel se nerozvine, tak jak jsme si představovali, tak tím spíš tenhle program podle mě zaslouží spustit, abychom jim... nemohou dělat to, co je jejich živobytí, abychom se pokusili jim to takto kompenzovat. To je nástroj, který máme v ruce, se kterým pracujeme, a kde už vlastně někam jsme se dostali.

A opakuji, tyto dvě výzvy chceme teď spustit. Myslím si, že v průběhu října to mohu garantovat, že budou vypsané. To je asi meritum toho, co je tady dneska zvednuto jako hlavní téma. A pokud tohle je to, o co šlo vystupujícím, tak vám mohu za sebe slíbit, že pro to udělám všechno, abychom tuto pomoc doručili. S tím, že prosím nemohu tady předložit řadu věcí. Tady byly takové návrhy usnesení, abychom předložili třeba harmonogram rozvolňování pro rok 2020/2021. To se nezlobte, ale to jsou věci, které nikdo není schopen dneska vám předložit ani doručit.

Já prostě zásadně připouštím a uznávám, že ten segment, o kterém vy mluvíte, zůstal a že tam je celá řada podle mě skutečně lidí, kteří mají zásadní význam pro kulturu a pro přežití kultury, a že je to, co i já cítím jako dluh, který bych rád splatil. A jinak v podstatě sdílím řadu myšlenek, které tady zazněly, a nebudu je opakovat jenom z nedostatku času. A hlavně abychom to stihli projednat a abychom ten bod dneska uzavřeli, proto tedy své vystoupení ukončím. Doufám, že bylo srozumitelné a budeme třeba i něco hlasovat, pokud bude třeba.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní se dívám, zdali mám nějakou další přihlášku do obecné rozpravy. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Prosím, pan poslanec Miroslav Kalousek za navrhovatele.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jako zástupce předkladatelů chci poděkovat za tu diskuzi, která byla maximálně věcná a maximálně konstruktivní. Jenom mi dovolte zareagovat na slova pana ministra, který zapochyboval o legislativní čistotě prodloužení stanovení toho třetího období.

Já mám k dispozici právní rozbor, který říká, že to podle toho zákona možné je, protože to je § 5 odst. 3, který říká, že vláda může stanovit svým nařízením v případě, že byly omezeny krizová opatření (krizovými opatřeními). A ve svém nařízení to může vyspecifikovat, pro koho to je. Tam nikde není napsáno, že to musí být pro všechny. Takže jsem přesvědčen, že můžeme tohoto instrumentu použít. Nemůžeme ho použít déle než do 31. 8. Ano, do 31. 8., protože ten zákon to omezuje od 9. června do 31. 8. Ale vláda jasně svým nařízením může vymezit, pro koho to je. Tento právní rozbor mám. Nechci tady teď vést právní spor, pokud by vláda náhodou... Stejně jde jenom o to, že my vládu žádáme, aby tohoto instrumentu využila. A kdyby vláda dospěla k názoru, že je potřeba ta legislativní změna, tak ve stavu legislativní nouze jí to tady samozřejmě všichni rádi schválíme během dvou minut. Takže v tom také problém nevidím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP