(17.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Pan doktor Peroutka, kterého mnozí známe již z médií, je jedním z mála lidí, ne-li jediným, který celý svůj profesní a osobní život věnoval nejenom chovu včel, ale také úspěšně působil na tomto poli vědecky a také jako úspěšný a účinný propagátor. Záslužné je jeho působení ve vedení Českého svazu včelařů a ve vedení mezinárodních včelařských organizací Apimondia, Apislavia. Připomínám jen pro informaci, Apimondia je celosvětová včelařská mezinárodní organizace, Apislavia je včelařská organizace států střední a východní Evropy. A je možno tedy konstatovat velmi jednoznačně, že se zasloužil o rozvoj včelařství v České republice nejen jako věcně, ale také v oblasti mezinárodní. Letos pan doktor Peroutka oslaví 75. výročí narození. Já ho znám osobně řadu let.

A prosím tedy o to, aby tento návrh byl podpořen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Další v pořadí je paní poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, požádala bych, abychom hlasovali samostatně v kategorii Za zásluhy o bodu 24 - Ing. Luděk Maděra - údajné zásluhy o stát. Ač si vážím navrhovatele Lukáše Černohorského z mého kraje, tak mi tento návrh připadá absurdní. Co je to absurdní? Někdo podává žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Když mu je někdo nedá, uspěje u soudu, domáhá se svého práva. To já chápu. Ale nevidím v tom tu zásluhu o stát. Opravdu podávání žádostí podle stošestky, to není zásluha o stát. Je mi líto. A domnívám se, že bychom jako Sněmovna neměli tohoto kandidáta podpořit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Pan poslanec Janulík se hlásí. Pak pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Tak doufám, že já nebudu navrhovat nikoho tak kontroverzního. Já navrhuji osobnost, kterou věřím, že všichni dobře znáte. Je to zpěvák Jožka Černý. Pan Josef Černý je samozřejmě u nás jeden z posledních folklórních mohykánů. Nemusím tady asi sáhodlouze popisovat, co všechno pro náš a pro můj kraj znamená. Je to Podlužák, protože ta etnografická oblast se jmenuje Podluží. A já jsem taky hrdý Podlužák. Já pocházím z malé obce Kostice a pan Jožka Černý mě provází, tak jak vás, odmalička celý život a opravdu povýšil tu slováckou písničku na, řekl bych, umění. A myslím si, že vzhledem ke svému věku - je ročník 1942 - a celoživotnímu dílu, je to osobnost prověřená, tak si myslím, že si to zaslouží.

Takže bych vás všechny poprosil o podporu. A když si budete zpívat Když jsem šel z Hradišťa nebo Za tú horú, tak si na to vzpomeňte. Děkuji vám. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuju. Pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl také rozšířit tu původní navrhovanou skupinu. Zaznamenal jsem, že pan Jiří Kobza navrhuje na vyznamenání brigádního generála Václava Morávka, jednoho z trojice odbojové skupiny Tři králové. Já vlastně nevím, proč byl zvolen právě pouze, nebo je navrhován pouze Václav Morávek. Ještě jsem neměl možnost se pana Kobzy zeptat. Já bych tedy donačetl a donavrhl ještě pana generálmajora Josefa Balabána a Josefa Vladimíra Mašína, aby ta trojice Tří králů byla kompletní i v tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan zpravodaj. Nebo ne? Do rozpravy. Takže teď je přihlášen pan poslanec Luzar a pan poslanec Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se i já připojil k rozšíření seznamu návrhů pro pana prezidenta na medaili, v prvé řadě na medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti občanů, o pana Tana Trinha. Je to Čech vietnamské národnosti. Osvojil jsem si ten návrh, který přišel od Svazu Vietnamců v České republice, podepsaný předsedou Svazu Vietnamců panem doktorem Nhien Nguyen Duyem. K zápisu předám potom, ať nedojde ke zkomolení jména. Pan Trinh je významný představitel tohoto sdružení. Je místopředsedou tohoto sdružení. A jelikož jsme tady dopoledne probírali docela závažné téma covidu, jistě si vzpomínáte na nenápadné zmínky v médiích o velké snaze českých občanů vietnamské národnosti se zapojit do velké pomoci našim nemocnicím šitím roušek i věcnými dary a dalšími. Je jeden z organizátorů této činnosti. A myslím si, že toto ocenění si zaslouží, proto jsem si taky osvojil tento návrh. A prosím vás o podporu.

Druhým návrhem, který bych rád přednesl, je návrh na medaili Za zásluhy v oblasti obrany. A tento návrh podávám na armádního generála Miroslava Vacka. K jeho 85. narozeninám - je ročník 1935 - si tento návrh dovoluji osvojit osobně. Mimo jeho vojenskou kariéru musím připomenout, že také po roce 1989 se zapojil do obrody československé armády a významnou měrou zasáhl i do porevolučního vývoje armády. A myslím si, že za svou věrnost České republice a armádě obecně si tuto medaili zaslouží.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom bych chtěl upozornit, že pokud se bude hlasovat u některé části en bloc, tak bychom chtěli vypíchnout dvě osoby, u kterých bychom chtěli navrhnout hlasování zvlášť, a to u medaile Za zásluhy to je bod číslo 7 - Václav Smil v oblasti vědy, a úplně poslední bod 31 - Johanna Nejedlová v oblasti výchovy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já budu trochu delší. Zkombinuji své postavení poslance a zpravodaje v tuhle chvíli. Takže nejdřív jednu věc. Já bych chtěl stáhnout dva návrhy, které jsou primárně moje, a to jsou medaile Za zásluhy pod číslem, je to číslo 25 v těch návrzích - Tomáš Kapler a 27 - Karel Roubík. Je to na základě osobní žádosti navrhovaného.

Pak tady mám nějakou sadu technických oprav, na které jsem byl upozorněn. První je, že u návrhu na udělení medaile Za zásluhy, což je první z těch návrhů, to znamená u pana prof. Ing. Dalibora Biolka, CSc. je potřeba opravit, že to není v oblasti vědy, ale v oblasti vědy a techniky, stejně tak v charakteristice u stejné osoby opravit v oblasti techniky na v oblasti vědy a techniky. Nějak se to tam ztratilo.

Dále u návrhu na udělení medaile Za zásluhy č. 11 je Michal Sadílek, tak tam je tisková chyba. Je to dlouhé "í".

Pak třetí věc je u udělení medaile Za zásluhy č. 14 Jiří Ošecký. Tam jsem byl upozorněn, že to je in memoriam. V těch materiálech to nebylo, takže celý ten návrh bude znít: Jiří Ošecký (31. 5. 1947 - 28. 7. 2019) - o územně samosprávný celek, in memoriam a v charakteristice kandidátů potom v příloze doplnit písmena i.m., tedy in memoriam, aby to tam bylo kompletně a správně.

A nakonec u návrhu na udělení medaile Za zásluhy číslo 16, to znamená u pana Tichomira Mirkoviče, opravit podplukovník ve výslužbě na plukovník ve výslužbě, tam se objevilo jedno "p" navíc, a vypustit písmena i.m., která se tam zřejmě zatoulala z jiného návrhu.

A pak nakonec bych chtěl konstatovat, že za nás bych chtěl zvlášť hlasovat návrh pro pana Emila Šneberga na medaili Za hrdinství, protože ten byl již za svou účast v Pražském povstání vyznamenán, a to bezprostředně Československým válečným křížem z rukou prezidenta Edvarda Beneše, a nevidíme tedy důvod, proč by v tuto chvíli měl být znovu vyznamenán medailí Za hrdinství, navíc kontroverzně působí v Českém svazu bojovníků za svobodu, kde se například pohyboval kolem kauzy vyznamenání pro pana kolegu poslance Ondráčka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP