(17.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Dále bych chtěl zvlášť hlasovat návrh na vyznamenání plukovníka ve výslužbě Tichomira Mirkoviče, protože to již bylo navrženo loni a hlasovalo se to tehdy samostatně. Někteří poslanci se zdrželi. Já si myslím, že by měli znovu dostat tuto možnost.

A pak dále u pana Jaroslava Ulricha, což je medaile Za zásluhy - číslo 18 v těch materiálech. Nezpochybňujeme zásluhy ani charakter této osoby, ale nejsme si jisti, jestli ty zásluhy na lokální úrovni dosahují toho, aby se jednalo o státní vyznamenání.

Tolik ode mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Zrekapituluji, do obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Kalouska a Černohorského a s faktickou poznámkou pana Ferance. (Nepřeje si.) Takže prosím pana Kalouska v tuto chvíli. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Luzara. Vystupuji jenom proto, že jsem pravděpodobně jeden z velmi mála z vás v této místnosti, kteří si ještě pamatují rok 1990 a kteří pana generála Vacka znají osobně.

Je pravdou, že pan generál Vacek na rozdíl třeba od pana generála Václavíka pochopil situaci a nechoval se konfrontačně, a budiž mu to ke cti. Určitě není pro nikoho hanbou dodnes podat mu ruku, já to kdykoliv rád udělám, ale na státní vyznamenání to opravdu není. Byl to náčelník Generálního štábu varšavského bloku, a pokud by někomu tohle nestačilo, tak ať si nechá vytáhnout z obchodního rejstříku dokumenty obchodní společnosti Milovice, Ralsko, Vacek, Zbytek. Ne, fakt, jako pana generála já kdykoliv rád pozdravím, mimořádně vzdělaný a kultivovaný člověk a v okamžiku historického zlomu se zachoval jako slušný člověk, ale prostě státní vyznamenání? To si nedělejte srandu, pane poslanče Luzare!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Pavel Žáček s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já bych pana kolegu Kalouska doplnil. Pan generál odešel na konci roku 1990 z funkce. Byla zřízena komise prezidenta republiky Václava Havla, která prokázala a potvrdila to, že stál v čele akce Zásah, to znamená té připravované akce Československé lidové armády, která měla smáznout tady naše hnutí po 17. listopadu 1989. Proto odešel z funkce a proto si také myslím, že by neměl dostat žádnou medaili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan místopředseda Vojtěch Filip s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já se musím ohradit proti tomu, co tady řekl kolega Kalousek a další na adresu generála Miroslava Vacka. Generál Miroslav Vacek, myslím si, že byl členem této Sněmovny od roku 1996 do roku 1998, a myslím si, že působil mnohem pozitivněji, než někteří chtějí vůbec uznat. A není to jenom jeho schopnostmi, ale jeho lidskostí. A podsouvat tady kolegům a kolegyním, že snad nemá morální nárok na státní vyznamenání, mně připadá nedůstojné. A nechtějte, abych tedy v tom případě jmenoval ty, kteří se podíleli na jeho likvidaci a na nechutnostech vůči jeho osobě. Myslím si, že si to u příležitosti jeho 85. narozenin zásadně nezaslouží.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mně je to strašně líto, že vůbec tuhle diskuzi vedeme, protože já osobně mám pana generála lidsky docela rád, ale tak jako v Bundestagu dneska nikoho nenapadne, že by navrhl státní vyznamenání pro Wilhelma Keitla in memoriam, tak by nikoho nemělo napadnout tady, že navrhne státní vyznamenání pro pana generála Vacka. To je prostě to samé.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Leo Luzar. A já poprosím o klid, o ztlumení vášní, abychom mohli v klidu projednávat tento bod. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se pokusím ty vášně ztlumit. Nebudu citovat z materiálů, které vy máte všichni a které jste obdrželi v rámci návrhu na vyznamenání, kde je popsán život pana generála. Chci upozornit hlavně na jeho polistopadovou éru, kdy se výrazně zasadil o fungování nové armády v České republice. Za to byl v 90. letech i oceněn aktuálním prezidentem. Oceněn v tom, že vyjádřil, abych to citoval přesně, že armáda nezasáhla silou do událostí roku 1989. Ano, to je zásluha generála Vacka, která se mu dneska asi chce vyčítat. Nevím. Ale myslím si, že když si přečtete ten životopis, pochopíte, co to je za člověka, jak fungoval, jak působil, a ano, mohl se mýlit, ale přesto zůstal věrný armádě, ano, zůstal a bojoval za Českou republiku a opravdu přeji, abyste si přečetli jeho životopis, abyste si přečetli, proč ho navrhujeme na státní vyznamenání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Pavel Žáček s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, ale využíváte naší krátké paměti. Pan generál nezasáhl silou, byť stál v čele opatření Zásah, v kterém byly vyčleněny jednotky Československé lidové armády, které měly jít na Prahu po 17. listopadu 1989, a nezasáhl ne proto, že by nechtěl, byl v čele celé té operace jako náčelník Generálního štábu, ale proto, že se rozložilo vedení komunistické strany a nevydalo pokyn. Kdyby se vedení vašich předchůdců nerozložilo, tak jsme řešili jiné věci a tady bychom někteří z nás určitě neseděli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda Pikal. Připraví se pan Feranec.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já vystoupím trošku mimo z té probíhající diskuze, ale jsem tady, abych zastoupil kolegyni Richterovou, která teď musí být pracovně jinde. Ona mi také předala později jeden doplňující návrh. Jedná se o návrh na vyznamenání, nebo na propůjčení Řádu T. G. Masaryka paní Silvii Dymákové. Paní Silvie Dymáková se narodila v roce 1982 a už od svých 17 let spolupracuje s českými televizemi. Prošla profesemi redaktora, střihače a režiséra. Během úzké spolupráce s Televizí Prima natočila stovku reportáží domácích i zahraničních, podílela se na publicistickém pořadu Soukromá dramata, kde se zaměřovala hlavně na sociální problematiku. Od roku 2008 vede malou produkční společnost, kterou založila a která se zabývá výrobou zpravodajství, publicistiky a dokumentu. V roce 2011 režírovala sportovně-sociální dokument Tour de Labe Handicap, o rok později vznikl její zatím největší film Šmejdi, který mapuje problematiku předváděcích akcí. Během koronavirového nouzového stavu paní Dymáková pomohla mnoha stovkám lidí včetně dětí v rámci svých aktivit pro matky samoživitelky v rámci Klubu svobodných matek. Šlo o ty nejohroženější. Předešla hladu a naprostému zoufalství v neúplných rodinách s dětmi a zajistila nejen fundraising a rozvoz, ale i prověřování obdarovaných a související podporu.

Pokud bych to měl tedy krátce shrnout, jedná se o režisérku, novinářku, scenáristku dokumentu Šmejdi, za který obdržela cenu Českého lva, během koronavirové krize pomohla stovkám samoživitelek a jejich dětem, proto je zde navrženo toto vyznamenání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Milan Feranec, pak je pan poslanec Růžička. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP