(10.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

My jsme si tedy velmi draze, opravdu velmi draze, vzpomeňme, co jsme tady schvalovali včera, koupili čas. A ten čas jsme měli maximálně efektivně využít. A teď je tedy také férové se ptát po těch více než čtyřech měsících, zda byla ta doba efektivně využita a zda připraveni skutečně jsme a zda reakční schopnosti všech zúčastněných složek, které jsou v tom zúčastněny a které do toho systému patří, jsou pak tedy taktéž velmi rychlé už s těmi zkušenostmi, které máme, s tím, jakou jsme měli možnost právě se připravit. A já bych chtěla tedy ocenit, že mnohé ty složky fungují, ale pořád to není stoprocentní a pořád vychytáváme mnoho věcí, které jsou ještě v nepořádku.

Od pana ministra zdravotnictví bych tedy očekávala trochu více pokory právě k tomu případu, tomu ohnisku, které tady nejvíce probíráme na Karvinsku a v samotné Karviné. Protože tam zcela jistě došlo k tomu, že se nákaza šířila mezi horníky zbytečně dlouho. Připomeňme si, že už v počátcích května začínaly být první případy lidí, kteří pracují v dolech a kteří byli pozitivně testovaní, 19. května to bylo už víc než 80 případů, nových případů, které byly tehdy zmapovány. Můžete si to najít v tisku, je to snadno dohledatelné. A přes to, že to tedy byly desítky lidí a přes to, jaké jsou podmínky práce v takovýchto provozech, tak nedošlo k uzavření tohoto státem řízeného podniku. To považuji za naprosto nepochopitelné a považuji to za naprosté selhání.

Když si vzpomeneme, tak třeba školky se uzavíraly kvůli jednomu jedinému případu, když tedy byla nakažena třeba jedna z učitelek. Nebo když jenom jeden z rodičů měl nákazu a vozil své děti do té školky, tak už se preventivně uzavírala celá do karantény, takových případů najdete po republice spoustu. Spousta firem, které takto zareagovaly velice promptně.

A tady, tady docházelo k tomu, že ti lidé ve stovkách stále pracovali, stále byli v těch stísněných podmínkách, které tam samozřejmě v práci mají, a museli prostě společně trávit veškerý čas, který - a při těch možnostech ochranných pomůcek tam, které jsou prakticky, dá se říct, nemožné, tak ta nákaza se prostě samozřejmě musela šířit. A co se pak následně dozvídali? Dozvídali se, že si za to můžou tím, že chodí po práci na pivo, že se to pak šíří takhle. Za to by se měli ti, kteří tyto výroky pronášeli, omluvit, protože to považuji za naprosto nehorázné. Prostě tady stát měl reagovat mnohem dřív a od pana ministra bych tady uznání toho očekávala a nikdo bychom ho určitě za to nepranýřovali, prostě chyby se stávat mohou. Ale je důležité si je umět přiznat a umět se za ně i omluvit.

Co se týče počtu testů, které tady jsou probírané, tak vzpomeňme si prosím na slova - opět se vraťme do té doby, kdy jsme ještě měli nouzový stav, kdy jsme tady velmi často probírali celou problematiku na řadě mimořádných bodů nebo mimořádných schůzí, jaké jsme tady slýchali sliby. Sliby z úst i pana premiéra a dalších aktérů byly, že těch testů denně bude 10 a postupně až 20 tisíc. To byl slib, který je snadno opět dohledatelný, protože jsou to slova, která zazněla i tady u toho pultíku, a tudíž si je všichni můžeme najít, kdy to bylo slibováno, že ten stav nastane.

A podívejte se teď na statistiky, které uvádí přímo samotné ministerstvo zdravotnických věcí, podívejte se na ten graf a zjistíte, že 10 tisíc nebylo naplněno nikdy. Ta hranice lízala těsně, tedy bylo něco přes 9 900, ale rozhodně to nikdy nebylo 20 tisíc testů denně. To jsme skutečně nenaplnili. A nestalo se to ani ve chvílích, kdy ta nákaza byla ještě v mnohem více ohniscích a kdy tedy bylo potřeba ji dostávat víc pod kontrolu.

A teď, když se jedná o několik lokálních ohnisek, tak také ty testovací kapacity, které jsou nám tady vydávány za skvělý úspěch, jsou ale prostě nedostatečné pro to, aby byla ta kontrola nad tím, jestli skutečně není ještě větší počet lidí, kteří sice třeba ani nemusí být příznakoví, ale prostě tu nákazu mají a mohou ji pak šířit dál. A to si myslím, že by se mělo zlepšit, změnit a že bychom stále ještě měli mít na zřeteli, že prostě tohle je nejúčinnější věc, která v rámci celého boje s nákazou tady je. To znamená, víc testování. Apeluji na to, abychom šli formou těch testů, které jsou kvalitní, abychom se pak nedozvídali, že vlastně řada z těch případů byla prokázána jako negativní jenom proto, že měli nekvalitní testy, že byly používané ty rapid testy nebo jiné šunty.

Chytrá karanténa - velké téma, které jsme tady slýchali jako skvělé řešení celého problému. Je uváděno i na stránkách ministerstva, jaký je to nástroj, který nás má zbavit všech těch možných opatření a obtěžujících nařízení, abychom se mohli vrátit k běžnému životu, a přesto měli nákazu pod kontrolou, přesto si mohli být jisti tím, že se už nebude opakovat situace právě ze začátku celého výskytu koronaviru ať už u nás, nebo kde jinde.

A přesto, že jsme tady v Poslanecké sněmovně opět chtěli více informací k celému systému, chtěli jsme dokonce, připomínám, i zřídit, aby fungovala komise, která bude řešit nakládání s daty v tomto nástroji, protože mnoho lidí se pak obává poskytnout souhlas s užitím chytré karantény právě proto, že se bojí o svá data, tak logicky tohle by mohlo přispět k tomu, že by měli větší důvěru, že je tady nad tím kontrola, že to nebude zneužito a že oni se tedy nemusejí obávat o to se do takového systému vůbec zapojit. To bylo odmítáno, zamítnuto, konkrétně 21. dubna, kdy jsem to tady navrhovala. Navrhovala jsem i zařazení mimořádného bodu k tomuto nástroji. Opět byl zamítnut. A už 7. dubna jsem žádala o více informací, a pořád se nám jich nedostává v nějakém detailním provedení. Pořád jsou to jenom velmi kusé, obecné, informace, které nevedou právě ani k té důvěře ať už občanů, ani nás, k tomu, že skutečně ten nástroj je funkční, a spíše se k nám dostávají informace, že funkční prostě není a že chybí lidé, kteří by pak následně trasovali.

Přečtěte si z minulého týdne výroky jak pana epidemiologa Maďara, tak, myslím, že to zmiňoval i pan hejtman a poslanec Vondrák, který říkal, že prostě problém je v tom, že nejsou lidi, kteří by byli rychle schopni dotrasovat oblast těch nakažených, respektive těch, kteří se s nimi setkali. A podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví - což je nová funkce pana Prymuly - probíhá trasování kontaktů s nakaženými na Karvinsku docela dobře - cituji. To docela dobře mě ale vůbec neuklidňuje. Myslím si, že ani občany, kteří žijí v té oblasti, protože když žijí v celém kraji, nemůže je takováto informace uklidnit.

A já se chci zeptat, kde je tedy teď to řešení, které bude pro to, abychom se vyhnuli dalším ohniskům, abychom se vyhnuli šíření z těch už existujících ohnisek, abychom měli jistotu, že chytrá karanténa není jenom líbivý nástroj, který se tady prezentuje, má to líbivý název, ale ve skutečnosti se vlastně jedná o klamavou reklamu - připomínám, že ta je zákonem zakázána - takže bychom ji spíš měli přejmenovat a to chytrá z toho názvu odejmout. Neříkám, že rovnou musíme dávat název blbá karanténa, ale možná by se to chytlo lépe.

Myslím, že už jenom příspěvek pana místopředsedy Hanzela ukázal, že ani ve vládě, ve vládních stranách, nepanuje taková shoda na tom, jak skvěle je situace zvládnuta, jak skvěle se tady jedná ve všech těch složkách na Karvinsku a i v samotné Karviné o zvládnutí situace.

Takže prosím, abychom se tady teď opravdu dostali k těm podstatným informacím a abychom měli informace o tom, jak přesně skutečně dnes bez zapojení armády funguje chytrá karanténa a zda - pokud tady je řečeno, že jsou připraveni, tak zda tedy bude už povolána. Já jsem už minulý týden právě přesně v těch výrocích pana epidemiologa Maďara slyšela, že to je ten problém. Tak jsme tady týden poté. Došlo k nějakému posunu? Došlo k nějaké snaze ji už dnes zapojit?

A pokud je problém v legislativě, tak je to zřejmě odkaz i na to, že je tady připravený zákon z vlády, který by měl novelizovat, nebo novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Je zajímavé, jak vláda tuto novelu nejdříve vydávala za řešení, poté co nouzový stav skončil, jako celé té problematiky a možnost se rychle postavit právě třeba k takovýmto ohniskům. Ale najednou její projednávání už vůbec dopředu netlačí.

Myslím si, že tady je celá řada nezodpovězených otázek, celá řada otazníků, a zejména tedy v oblasti právě chytré karantény je to i celá řada prostoru pro zlepšení celého systému, tak abychom ho skutečně mohli chytrým nazývat.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP