(12.30 hodin)

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování číslo -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče, je 12.30 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny a budeme se věnovat napevno zařazeným volebním bodům. Děkuji pro tuto chvíli panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a prosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s prvním volebním bodem. Je to bod číslo 304.

 

304.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Bohužel jsme museli v proceduře přerušit, volební body jsou opravdu pevně zařazeny na 12.30. Máme jich připravených sedm, z toho dva body budou veřejným hlasováním, těmi začneme, a potom pět bodů proběhne hlasováním tajným ve Státních aktech.

Pan předsedající otevřel první bod, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme na žádost klubů vyhlásili lhůtu do včerejška 7. července do 12 hodin. Obdrželi jsme celkem dva návrhy na rezignaci a proti tomu nominaci do jednotlivých orgánů. Jsou to návrhy SPD a hnutí ANO. Volební komise je přijala včera ve svém usnesení per rollam číslo 164, s jehož obsahem vás teď rychle seznámím:

Volební komise pověřuje předsedu, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že za prvé komise obdržela od poslaneckých klubů následující návrhy na změny ve složení orgánů Sněmovny. Rezignace - z výboru pro evropské záležitosti rezignuje Jana Levová za SPD a z rozpočtového výboru Petr Vrána za hnutí ANO. Proti tomu nominace do výboru pro evropské záležitosti - Jaroslav Foldyna za SPD a do rozpočtového výboru Robert Králíček za hnutí ANO. Za druhé volební komise standardně navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení.

Já tedy doporučuji na základě ustálené zvyklosti po rozpravě k navrženým kandidátům, abychom jedním hlasováním konstatovali rezignaci poslanců a poté druhým hlasováním nominaci nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme postupovat podle návrhu pana předsedy volební komise, resp. volební komise, tedy nejprve budeme hlasovat o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 59 přihlášeno 192 poslanců, pro 172, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o volbách, tedy podle toho, jak zazněly nominace, se kterými jsme byli seznámeni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 60 přihlášeno 191 poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo 305. Jde o

 

305.
Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Tuto komisi nyní musíme naplnit a je to na základě usnesení číslo 1175 ze dne 16. června, kterým Poslanecká sněmovna tuto komisi, jmenuje se stálá komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby, ustanovila. Lhůta pro naplnění byla vyhlášena volební komisí do včerejška 7. července. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny tato komise bude obsazena paritně, tedy po jednom zástupci každého zde přítomného poslaneckého klubu. Má tedy devět členů.

Volební komise včera přijala per rollam usnesení číslo 165, kde pověřuje předsedu volební komise, aby vám navrhl kandidátní listinu do této stálé komise v tomto znění: Jan Bartošek za KDU-ČSL, Jan Farský za poslanecký klub STAN, Pavel Jelínek za SPD, Robert Králíček za hnutí ANO, Helena Langšádlová TOP 09, Jan Lipavský Piráti, Jiří Valenta KSČM, Ondřej Veselý sociální demokracie a Pavel Žáček ODS. Za druhé usnesení volební komise navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout nejdříve 8. července.

Jak jsem řekl, volební komise je ustavena paritně. Podle nového jednacího řádu, který máme k dispozici teď od 1. července, už je paritní obsazení komisí přesně, exaktně popsáno a říká, že komise může být naplněna tak, že Poslanecká sněmovna potvrdí hlasováním kandidátku, kterou jí předkládá volební komise, a my tedy navrhujeme, pokud nikdo z vás nebude mít jiný návrh, hlasování en bloc, tedy jedno hlasování o naplnění této komise jako celku.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Zazněl návrh na to, abychom jedním hlasováním rozhodli o obsazení stálé komise. Má někdo jiný návrh? Nemá, budeme tedy hlasovat o všech jménech jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 61 přihlášeno 191 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat, členy komise jsme zvolili. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Ano, prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, ještě důležitá informace. Komise je nyní naplněna, jejího předsedu volí Sněmovna ze členů té komise a postup je tedy takový, že poslanecké kluby budou muset dát volební komisi návrhy na předsedu komise, dříve nemůže začít pracovat, a poté tajnou volbou budeme volit předsedu komise. Vzhledem k tomu, jaký je program na zítřek a na pátek, předpokládám, že se tak stane až na zářijové schůzi. Tak a teď je to vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám bod číslo 306.

 

306.
Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny
pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V této komisi jsme o krůček dál, komise už byla naplněna a obsazena, bylo to na základě usnesení Poslanecké sněmovny 1161 ze 3. 6. Následně my jsme na volební komisi vyhlásili lhůtu na podání návrhů na předsedu této komise. Lhůta byla včera, 7. července, a v usnesení per rollam číslo 166 vám volební komise předkládá tyto dva návrhy. První je pan poslanec Zbyněk Stanjura, který má dvě nominace, od ODS a poslaneckého klubu STAN, a druhým návrhem je pan poslanec Jiří Valenta navržený KSČM. Tolik obsah usnesení číslo 166.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy. Volební komise navrhuje volbu tajnou a o způsobu volby se v tomto případě nehlasuje, protože je připraven nebo navržen v souladu s volebním řádem Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zareagovat na jednu věc, která tady zazněla o tom, že komise, když nemá předsedu, nemůže začít pracovat. Pokud vím, v těch změnách jednacího řádu byla také možnost, aby komise, které nemají předsedu, se také byly schopny svolat. V tomto případě to bude dělat člen, který je nejstarší a byl poslancem již v minulém volebním období. Takže komise, pokud chce, již začít pracovat může. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za upřesnění. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jenom technicky. V posledním hlasování mám na sjetině ano, ale hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji hlasování, ale jenom do stenozáznamu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP