(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě chce někdo vystoupit? Ano, pan poslanec Dolínek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já děkuji za to zdůvodnění. Pan zpravodaj kdyžtak poopraví ten můj protinávrh. Prosím, aby vám to sedělo u té procedury.

Já bych navrhl, aby opravdu návrh hospodářského výboru, ten rok 2028, byl hlasován před tou třídicí slevou. Důvod je poměrně jednoduchý, protože zákonodárce v příštích letech je schopen zareagovat na to, že kdyby Sněmovna řekla 28, tak není problém během rychlé novely v případě tu třídicí slevu uzpůsobit na ten rok 2028. Opravdu je to osm let, není to osm měsíců nebo osmnáct měsíců, takže jenom, pane zpravodaji, já vám v tom nechci dělat nepořádek, ale kdybyste pojmenoval jenom ten bod, jak to předřadit, aby vám to sedělo do procedury. To je můj protinávrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě nějaký protinávrh? Ne. Tak budeme hlasovat. Dámy a pánové, prosím o klid, ať opravdu víte, o čem rozhodujeme, jak rozhodujeme. Žádost od odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Nejprve budeme hlasovat o dvou protinávrzích, tak jak zde byly předneseny a zdůvodněny.

 

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Elfmarka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 186 poslanců, pro 66, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat protinávrh pana poslance Dolínka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 189 poslanců, pro 81, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh procedury, tak jak ji tady přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 191 poslanců, pro 162, proti 17. Proceduru jsme schválili. Budeme podle ni postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Schiller: Takže hlasování číslo jedna - návrh legislativně technických úprav, kterou jsem tady načetl. Jedná se o ten pozměňovací návrh D11, kde se mění čísla 119 s číslem 120. Číslo 120 se nahrazuje číslem 121, číslo 160 se nahrazuje číslem 159.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K tomu stanovisko výboru zřejmě není. A pan ministr? (Souhlas.) Dobře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 192 poslanců, pro 188, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování číslo dvě - návrh A1 až A6, A12 až A14 a A20 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrh schválený výborem pro životní prostředí. Jenom... tak já se zeptám. Trváte někdo na tom, abych to četl, nebo máte to všichni na stolech? (Různé reakce, poslanci spíše netrvají na čtení.) Děkuji, děkuji. Takže hlasování číslo dvě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, ale stanovisko, prosím. (Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 192 poslanců, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování číslo tři- návrh D10 až D13 - společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 192 poslanců, pro 119, proti 22. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Schiller: Takže čtvrté hlasování. Návrh D14 až D20 - společně jedním hlasováním. Stanovisko výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 193 poslanců, pro 129, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Schiller: Takže teď se dostáváme k pátému hlasování - návrhy A7 až A9 společným hlasováním. Byly přijaty návrhy D14, D20 hlasováním číslo čtyři, jsou nehlasovatelné tedy.

Návrhy A10 a A11 a A17 jsou nehlasovatelné, protože byly přijaty návrhy D10 až D13 v hlasování číslo tři.

Návrhy A16, A18, A19 a A21 až A22 jsou nehlasovatelné, byly přijaty návrhy D10 až D13 v hlasování číslo tři.

Budeme tedy teď hlasovat v hlasování číslo osm, a to je návrh A15. Stanovisko výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, přihlášeno 190 poslanců, pro 140, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, já jsem zaznamenal požadavek na to, abyste stručně charakterizoval ty pozměňovací návrhy. Znovu se ptám, jestli takový požadavek je. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tohle není požadavek, i když bych to také uvítal, to kratší shrnutí návrhů. (Z lavic se ozývají hlasy, že neslyší.) Pardon. Já bych také uvítal to shrnutí návrhů. Nicméně hlásím se, protože v posledním hlasování jsem hlasoval proti, nicméně na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, protože to asi nemá význam v tom počtu, ale pro záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Rozumím, pane místopředsedo.

Děkuji. Pane zpravodaji, je zde požadavek na stručnou charakteristiku toho pozměňovacího návrhu. Budeme ho muset respektovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Dobře. Tak hlasování číslo devět - návrhy B1 až B2 jsou nehlasovatelné, protože byly přijaty návrhy D10 až D13.

V hlasování číslo deset návrhy C1, C2 společným hlasováním nejsou hlasovatelné, protože byl přijat návrh A5 v hlasování číslo dvě. (Opět poslanci špatně slyší zpravodaje.) Pardon, pardon.

V hlasování číslo jedenáct C3 až C7 společně jedním hlasováním. Jedná se o soubor různých výrazných rozvolnění, omezení, ukládání odpadů na skládky včetně omezení v roce 2030. Stanovisko výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno 193 poslanců, pro 26, proti 122. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Schiller: Hlasování číslo dvanáct - návrh C8 není hlasovatelný, byl přijat návrh A5 v hlasování číslo dvě.

Hlasování číslo třináct - návrhy C9 až C10 společně jedním hlasováním. Jedná se o zmírňující různá omezení pro ukládání odpadu na skládku tím, že by se výhřevnost stanovila v běžném vzorku rozvolnění zhruba tak radikální jako v případě C1 až C7. Stanovisko výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno 193 poslanců, pro 14, proti 127. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP