(10.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

K tomuhle návrhu - my to podporujeme. Jediné, v čem je problém, pokud máte nějaký zákon, tak byste měli hledat, kdo na tom zákonu vydělá, kdo je vítěz a kdo prohraje. Říkali to někteří z předřečníků. Pokud ten zákon bude přijat ve vládní verzi bez některých pozměňovacích návrhů, tak prohrají ti, kteří do dnešního dne nemuseli platit daň z nabytí prvního bydlení, ale současně si mohli odpočítávat úroky z hypoték od svého daňového základu. Pro ty se ta situace výrazně zhorší a to je chyba. Mnohé pozměňovací návrhy tuto chybu odstraňují a my jako občanští demokraté tyto pozměňovací návrhy podpoříme, protože by tím, že se zruší daň, neměl prodělat nikdo, ani ti, kteří tu daň doposud neplatili. Protože proč bychom jim brali tu výhodu, kterou doposud měli? (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Válek.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím vás k panu Luzarovi. Já bych byl velice opatrný s hodnocením, kdo, kdy a jak privatizoval a kdo jaké měl finanční prostředky na obnovu bytového fondu. Záleží na obci, jak si nastaví jednotlivé parametry. A kdybych měl mluvit o druhém největším městě republiky, tak bytová družstva, která se skládala z nájemníků, měla dostatek finančních prostředků, které dostala zpětně od města na to, aby mohla dělat i ty vaše fasády. Takže být vámi, tak se trošku zklidním. To platí i pro kolegy z ODS, protože já předpokládám, že kolega Stanjura myslel privatizaci toho bytového fondu, kterou já jsem privatizoval v období jako primátor, a občanští demokraté jako zastupitelé hlasovali proti ní. Takže každý máme v jiném městě jiné podmínky, a proto podporuji to, co řekl v závěru. Nechme to na těch obcích, nechme to na těch zastupitelích, každý si rozhodne podle svého a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přestaňme už diskutovat nekonečnou debatu a pojďme zrušit daň z nabytí nemovitosti. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Válek, poté pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se velmi omlouvám, že zdržuji, ale musím reagovat. Mně se opravdu nelíbí ty poznámky o radách. Já si myslím, že všichni, co jsou v mém či vyšším věku, by měli vědět, že každá rada je dobrá a z každé rady se jde poučit. A prostřednictvím pana předsedajícího si dovolím poznámku k panu poslanci Filipovi. On zástupce strany, která kráčela vždy, ať se dělo, co se dělo, v čele pracujícího lidu, ať to stálo, co to stálo, by měl vědět tu lidovou moudrost "komu není rady, tomu není pomoci" a měl by se z ní poučit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek, poté pan poslanec Luzar, obojí faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já se moc omlouvám za své vystoupení, protože asi úplně nepatří do této problematiky, nicméně většina z vás ví, že jsem působil od roku 1990 na radnici v Prostějově jako radní až do roku 2013 a z toho od roku 1995 v dresu sociální demokracie. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.) Děkuji. A jsem na to pyšný. (Smích a potlesk napříč sálem.) V roce 1995 jsem prosadil proti téměř vůli všech, že jsme z 6,5 tisíce bytů 5,5 tisíce prodali stávajícím nájemníkům, jejich bytovým družstvům. Tehdy to byla taková finta, jak na ně vlastně přehodit tu zodpovědnost za bytový fond. Tady bych souhlasil s názorem pana kolegy Adamce. A když se dneska podíváte do Prostějova, tak tam v podstatě neuvidíte jediný škaredý bývalý panelák, prostě neuvidíte. Neuvidíte. Stupačky, fasády, balkony. A ten podvod spočíval v tom, že my jsme to těm lidem tehdy prodali v průměru od 50 do 100 tisíc korun za byt. Dneska by mě za to určitě zavřeli, stoprocentně, o tom jsem přesvědčený, ale v roce 1995 to bylo možné. A bylo to moudré rozhodnutí, které se mi podařilo tehdy, mně osobně, prosadit v celém zastupitelstvu. Mám pocit, že možná Radim Fiala tehdy byl u toho jako člen ODS. Děkuji. (Veselost napříč sálem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S faktickou pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Juránek.

 

Poslanec Leo Luzar: Já děkuji za ten krásný exkurz po politické historii ctěných kolegů. Ono někdy je dobře si zavzpomínat, jak jsme začínali, jak jsme pokračovali a kde jsme bohužel skončili, že jo, kolegové. Ale dost legrace. Chci jenom zareagovat na to, co tady řekl můj předřečník vaším prostřednictvím, pan Stanjura. Ano, historie a krásné fotky o historii měst jsou velice poučné a ono je taky třeba porovnávat. Tady si vezmete historii krásných měst z roku 1930, která by mohla být porovnatelná, abychom nebrali válečné období a poválečné zničení a obnovu republiky, a porovnávali to s šedesátými lety. Podívejte se do statistiky, jak vypadalo sociální vybavení bytů před válkou a po válce, jak se začalo masivně stavět, jak se to rozvíjelo. Čili prosím neporovnávejte neporovnatelné. A netvrďte tady - a budu rád, když mi starostové budou dodávat knihy, protože mám rád historii měst a dívám se na ni. Ale tato statistika jasně hovoří o tom, v jakém období, kde a kolik bytů se stavělo a jak lidé bydleli, ano, díky komunistům, díky tomu, že se tady podporovala masivní bytová výstavba. Vy jste na pravici také měli třicet let na to, abyste tuto masivní bytovou výstavbu podporovali. Ty výsledky všichni občané můžou dneska zhodnotit sami. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická pan poslanec Juránek, poté pan poslanec Adamec. To je pro tuto chvíli vše z faktických.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, původně jsem chtěl reagovat na někoho jiného, ale musím reagovat bezprostředně na kolegu Luzara. Já si myslím, že nejdůležitější ze všeho jsou ty konkrétní věci, abychom se z nich dokázali poučit a dokázali je přenést. Ta zásadní věc, která je, je, že ty byty v těch šedesátých letech byly ve velmi špatném stavu. A já si troufnu říct právě jako starosta městské části, kam patřilo sídliště Juliánov, že tam jsme museli odstraňovat vady panelových konstrukcí, ve kterých skutečně ty panely byly takové, že je zacpávali v zimě hadrou, aby jim tam nešla zima. A já bych byl velmi rád, abyste se o tom přesvědčil, protože to bylo první sídliště, které bylo opraveno, a my jsme vlastně opravili i tím způsobem, že jsme zlepšili kvalitu bydlení, které tam je, protože například ta umakartová jádra byla v naprosto zoufalém stavu.

Já bych byl strašně rád, abychom si řekli, že je to na jednu stranu zodpovědnost obcí, a já jsem rád, že Brno se postavilo k bydlení jiným způsobem než Praha, protože si myslím, že je zodpovědné za to, aby tam v nějakém stavu bydlení fungovalo. A já se velmi, velmi hlásím o to, abychom zvážili podporu v tuto chvíli právě těch měst a obcí, které jsou ochotné do bydlení investovat. Protože ono je to totiž velmi obtížné a my se tady dostáváme do určité nerovnováhy, která potom ovlivňuje nejenom to město samo, ale i nejbližší okolí. A tady řeknu zcela zodpovědně, jak jsem o tom přesvědčený, že skutečně Praha se nemá čím chlubit a že musí hledat v tuto chvíli cestu, jak posílit nájemní bydlení, protože v rámci nájemního bydlení má v tuto chvíli město Praha pod kontrolou 4,5 % bytů a to je velmi málo. A myslím si, že to samozřejmě ovlivní i celkově trh s byty, že to samozřejmě ovlivňuje i cenu bydlení.

Vrátím se zpátky k tomu, co se nám povedlo v Brně, nejenom v sídlišti Juliánov, byl to i kolega na druhém konci Brna z Kohoutovic, že se nám podařilo vytvořit dostatek bydlení v daném prostoru, a tím se také cena bydlení náležitě snížila. Proto prosím, abychom obcím v této věci pomohli a abychom mohli -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jé, pustil jsem čas, váš čas, pane poslanče. Omlouvám se.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já samozřejmě děkuji za ten čas navíc, ale tady je to spíše prosba o to, abychom hledali podporu i pro nájemní bydlení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se panu poslanci Adamcovi, že si počkal o trošku déle. Jemu to budu hlídat přesně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP