(V 9.35 hodin předseda Sněmovny oznámil, že prodlužuje přestávku do 10.30 hodin. Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Nejprve tedy přečtu další došlé omluvy z dnešního jednání. Omlouvá se z pracovních důvodů z celého dne Karel Rais, dále se omlouvá do 10 hodin pan poslanec František Navrkal, dále se omlouvá pan poslanec Marian Bojko od 9.00 do konce jednacího dne a mezi 9.00 a 11.00 se omlouvá pan poslanec David Kasal. Další omluva je z důvodu nemoci na celý den, pan poslanec Patrik Nacher.

Jednání jsme přerušili pro poradu předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. A budeme tedy pokračovat.

Dne 19. května předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 56 vyhlásil stav legislativní nouze na návrh vlády. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pro tento případ, pro tuto schůzi, tak jak je svolaná, se jedná o návrh vlády, kterým se mění zákon číslo 355/2019 o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 889. Rozhodnutím číslo 59 předseda Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 889 rozpočtovému výboru, kterému stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 16. června 2020 do 13 hodin.

Paní kolegyně Valachová má náhradní kartu číslo 19.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím nikoho hlásit se z místa.

 

Rozhodneme o trvání nebo netrvání stavu legislativní nouze v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 2 z přítomných 165 pro 67, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Stav legislativní nouze nebyl schválen, proto přistoupíme k pořadu 52. schůze, který je uveden na pozvánce. Připomínám, že tato schůze byla svolána na základě iniciativy poslanců podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu a Sněmovna tak rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Z lavic se ozývají hlasy: Pořad schůze?) Pořad schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 3 ze 166 pro 152, proti 3. Návrh byl přijat, a budeme se tedy pořadem schůze řídit.

 

Na pořadu máme

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Než se ujme slova, požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Volného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Zároveň požádám sněmovnu o klid ještě předtím, než udělím slovo paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Nepovažuji hladinu hluku za úměrnou důležitosti zákona, a proto ještě jednou žádám sněmovnu o klid, a ti, kteří diskutují jiné téma, aby ho diskutovali v předsálí. Děkuji.

Paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, představit již třetí novelu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. Plně chápu, že někteří z vás patrně považují počet jednání k letošnímu rozpočtu za nezvyklý. Také rozumím tomu, že na jednání není mnoho času, jsou od vás vyžadována rozhodnutí v krátkém časovém horizontu a o nemalých prostředcích. Myslím si ale, že to vše vystihuje mimořádnost situace, ve které se nejen ČR nachází, a mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky a zvýšené úsilí.

Každé diskuzi o rozpočtu by měla předcházet rozprava k ekonomickému vývoji. Letošní rok je však značně specifický. Některé instituce dokonce dočasně odmítly zpracovávat prognózy vůbec. Při volném pádu ekonomiky či alespoň některých odvětví jim to nelze vyčítat.

Patrně poslední známá ucelená prognóza světové ekonomiky pochází z pera Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Ta ve čtvrtek 10. června vydala svůj ekonomický výhled včetně prognóz v jednotlivých členských zemích. Podle OECD letos projde česká ekonomika hlubokou, téměř desetiprocentní kontrakcí. Důvodem je silná závislost ekonomiky na zpracovatelském, zvláště pak na automobilovém průmyslu a její velká otevřenost. Vývoj v části roku již známe. Zatímco meziroční pokles HDP v prvním čtvrtletí vyčíslil Český statistický úřad na 1,7 %, některé dostupné údaje na měsíční frekvenci již dávají tušit i hloubku problémů za druhé čtvrtletí. Dovolte mi je stručně zmínit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP