(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pan poslanec Zlesák hlasuje s náhradní kartou číslo 18. Zahajuji 52. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili jako tady kolega, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 57 poslanců a v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil legislativní stav nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 16. června tohoto roku.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro určení ověřovatelů? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 120, pro 118, proti nikdo. (Dle světelné tabule bylo přihlášeno 122 poslanců, pro 119, proti nikdo.) Konstatuji, že jsme ověřovateli 52. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Ivan Adamec - pracovní důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Jan Čižinský - zdravotní důvody, Petr Dolínek - bez udání důvodu, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Jan Farský - bez udání důvodu, Stanislav Fridrich - zdravotní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Pavla Golasowská do 11 hodin - pracovní důvody, Miroslav Grebeníček - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - pracovní důvody, Milan Hnilička - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Miloslav Janulík do 14.30 - zdravotní důvody, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Helena Langšádlová od 9.45 do 11.30 hodin - pracovní důvody, Jana Levová do 13 hodin - pracovní důvody, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Jiří Mihola - zdravotní důvody, Petr Pávek - zdravotní důvody, Pavel Plzák - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg do 11 hodin - zdravotní důvody, Petr Třešňák - zdravotní důvody, Vlastimil Válek do 15 hodin - pracovní důvody, Petr Venhoda od 14.30 do 19 hodin - zdravotní důvody, Jan Zahradník osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Karel Havlíček do 14 hodin - osobní důvody, Lubomír Metnar do 14.30 - pracovní důvody, Tomáš Petříček - osobní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Nyní, jak bylo avizováno, a s mnohými z vás jsem telefonoval, zde bude návrh na přerušení. Prosím, pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Jak už avizoval pan předseda, po včerejší debatě s většinou šéfů klubů a stran bych chtěl poprosit o přestávku v trvání půl hodiny na jednání politického grémia Sněmovny, to znamená předsedů poslaneckých klubů a předsedů stran, abychom se dohodli o dalším postupu při jednání této mimořádné schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já tedy poprosím vás všechny, kterých se to týká - předsedové klubů, předsedové stran a paní ministryně financí - abychom se sešli bezprostředně v místnosti 120. Já vám děkuji. Přerušuji do 9.35 hodin jednání schůze.

 

(Jednání přerušeno v 9.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP