(10.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Dubnová průmyslová produkce se meziročně propadla o téměř 34 %, z čehož odstávky v produkci automobilek téměř zastavily produkci v jejich odvětví. Podobný příběh nabízí tržby v průmyslu. Velká část produkce je exportována na zahraniční trhy. Export České republiky se přitom v dubnu snížil o shodných 34 %, nejvíce opět u silničních vozidel. Nicméně i pokles o 40 % u průmyslového spotřebního zboží, polotovarů a materiálů není zanedbatelný. Stavební produkce klesla bezmála o 5 %, přičemž pozemní stavby se snížily o cca 11 %. Dále maloobchodní tržby vyjádřené ve stálých cenách klesly téměř o 11 %. Vyloučíme-li z nich prodeje motorových vozidel, tak potom o 5 %. Hodnota nových zakázek v průmyslu se snížila o 42 %, z toho zakázky v zahraničí o cca 45 %. Obrázek je to pochmurný, přestože pevně doufám, že duben byl nejhorším měsícem roku a že květen již byl pro řadu odvětví lepší. Stále ovšem vykáže signifikantní meziroční propady.

Vývoj v ekonomice se pak promítá hlavně na příjmové straně pokladního plnění státního rozpočtu. Například inkaso daně z přidané hodnoty kleslo za leden až květen o 7 %, a to nejen díky posečkání u platby daně v celkové výši 4,5 mld. Kč, ale právě z důvodu nižších maloobchodních tržeb. V meziročním vyjádření se pak inkaso DPH čistě v květnu propadlo o 30 %.

Vybaveni znalostí za téměř polovinu roku pokladního plnění státního rozpočtu jsme schopni rozsah ekonomického problému přenést do příjmů státního rozpočtu. Jen makroekonomický vývoj bez diskrečních změn letos přinese přes o 125 mld. Kč nižší příjmy na daních a pojistném, než jak byly schváleny v loňském roce.

Dalších 88 mld. bude v rozpočtu chybět z důvodu opatření, která zmírňují dopady hospodářské recese pro různé ekonomické subjekty. Myslím, že je vhodné připomenout, jaká opatření to jsou. Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky v malých společnostech s ručením omezením v celkové výši kolem 25 mld., prominutí minimálních záloh na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné za 15 mld., prominutí pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem za téměř 14 mld., projednávaná zpětná aplikace aktuální daňové ztráty za 13 mld. a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí za 11 mld. Kromě toho již v příjmech státního rozpočtu není počítáno s 16 mld. z titulu posunu konkludentního výměru u DPH, chybí výnos aukce kmitočtových pásem za 7 mld., čili rozpočet reflektuje pokles cen emisních povolenek snižující příjmy o další 2 mld.

Celkově proto příjmy státního rozpočtu pro rok 2020 odhadujeme o 213 mld. nižší oproti schválenému rozpočtu na konci minulého roku, tedy na 1 365 mld. Kč.

Na výdajové straně se samotný vliv propadu ekonomiky zatím výrazně neprojevil. Kupříkladu dávky v nezaměstnanosti jsou pouze o půl miliardy vyšší, svůj otisk zde však zanechala jak samotná pandemie v podobě zvýšených výdajů do zdravotnictví či záchranného systému, tak i prodloužené a zvýšené ošetřovné pro zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné. K tomu je od tohoto měsíce razantně navýšena platba za státního pojištěnce, která v odhadované výši 21 mld. korun sanuje výpadky veřejného zdravotního pojištění.

Nad rámec toho byly oddluženy přímo řízené nemocnice, které byly v první linii při řešení koronavirové epidemie. Zaměstnavatelům postiženým koronavirem ať přímo, či nepřímo, jsme nabídli programy, které hradí část mzdových nákladů nebo participaci na nákladech spojených s nájmy, programy na provozní úvěry. Vytvořili jsme spoustu dílčích projektů a výzev v oblasti vědy, výzkumu a inovací souvisejících s COVID-19. Výdaje jsou navýšeny v oblasti Státního fondu dopravní infrastruktury a s dalšími je pro připravenost projektů uvažováno.

Celkem jsou výdaje plánovány ve výši 1 865 mld. Kč, deficit státního rozpočtu tak novela prohlubuje na 500 mld. Kč.

Ačkoliv jsou výdaje státního rozpočtu v současné chvíli navýšeny o 136,6 mld. Kč v části vládní rozpočtová rezerva, neznamená to, že by šlo o bianko šek vládě. Většina opatření totiž prochází Poslaneckou sněmovnou, resp. Parlamentem. Rozpočtová rezerva - zavnímali jsme kritiku a upravili jsme ji komplexním pozměňovacím návrhem, který podal pan premiér v roli poslance - zůstala v částce 36 a něco miliard korun. Je to dáno především proto, že nejsme schopni v tuto chvíli ta opatření často předjímat. Na celé řadě projektů se pracuje a v tuto chvíli nevíme, jaký bude vývoj ve druhém pololetí roku 2020, to znamená, že chceme, aby zdroj financování byl pružný a umožňoval tak reagovat na nedávnou situaci.

Vnímám ale obavy řady z vás ohledně budoucího rozdělení této vládní rozpočtové rezervy. Proto jsme připravili, jak říkám, komplexní pozměňovací návrh, který programy, jež jsou buď pokračováním těchto stávajících, nebo jsou plánovány jako nové a u nichž předpokládáme financování právě v rámci těchto programů a jsou alokovány do příslušných kapitol. Domnívám se, že takový krok řeší podstatnou část námitek ohledně současné podoby novely zákona o státním rozpočtu, obav, které patrně nepramení ze samotné výše schodku, jako spíše z jeho struktury. Pozměňovací návrh proto v maximální možné míře, v jaké jsme nyní schopni předjímat a určit účel a výši výdajů, respektuje právo Poslanecké sněmovny rozhodovat o výši a struktuře státního rozpočtu České republiky.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a věřím, že se nám společně podaří překonat nelehký rok 2020, a pevně doufám v to, že tato novela zákona o státním rozpočtu pro rok 2020 je tou poslední. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Požádám nyní o zpravodajskou zprávu zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jana Volného. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Já bych po vyčerpávajícím úvodu paní ministryně neprodlužoval svoji řeč. Pouze bych opravdu požádal ctěnou Sněmovnu o konstruktivní přístup k projednávání tohoto zákona, abychom opravdu dosáhli v co možná nejrychlejším čase jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Krejza.

Nejdříve vyčerpáme návrhy do rozpravy, které předložili poslanci s přednostním právem. První je místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vláda po nás žádá zvýšení státního dluhu o rekordních 200 mld. Kč na astronomických 500 mld. Kč, tedy půl bilionu. To je v historii naší republiky zcela nevídané. Řeknu hned v úvodu, že hnutí SPD tento záměr nepodpoří, jelikož vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zároveň odmítá škrtnout prokazatelně nepotřebné výdaje, které jsou shodou okolností právě téměř 200 mld., takže ve skutečnosti není vůbec nutné naši republiku takto zadlužit.

Hnutí SPD představilo balíček úspor nepotřebných výdajů a vláda na to nereaguje. Hnutí SPD navrhuje ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, dále navrhujeme ukončit výdaje na inkluzi ve školství, to je 6 mld., dotace solárním baronům, to je 40 mld. ročně, dále ukončení financování z veřejných peněz takzvaných politických neziskových organizací, dále chceme stáhnout vojáky z Afghánistánu, 0,75 mld. ročně stojí Českou republiku přítomnost vojáků v Afghánistánu, dále chceme zrušit či alespoň odložit předražené armádní nákupy v zahraničí, ty staré americké vrtulníky, to je 17 mld., co pan premiér Babiš slíbil Američanům při své loňské návštěvě ve Spojených státech, bojová vozidla jsou 52 mld. Kč atd. To vše jsou výdaje, které teď v době krize opravdu nic nepřinášejí slušným a pracujícím lidem. Jsou to teď během krize, kdy lidé přicházejí o práci a na konci roku hrozí nezaměstnanost až 10 %, tak teď potřebujeme peníze přesměrovat ke slušným a pracujícím lidem a ne utrácet tímto směrem. A vláda tyto návrhy SPD odmítá. Vláda odmítá tyto škrty. Raději zadluží všech 10 milionů občanů. To je pak šílený a zcela neodpovědný přístup k veřejným financím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP