(18.40 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Ale musím říci, že argumenty, které tady padly na moji hlavu, že víceméně nekomunikujeme a že tady předkládáme nebo podporujeme věci, které nemáme vykomunikované, tak to je prostě absurdní. A ohrazuji se tady proti tomu, protože já jsem ta, která navštěvuje neustále pracovní skupiny, která komunikuje s odborníky, s úřady práce, s kraji, jak se zdravotnictvím a sociálními oblastmi, ale chodí samozřejmě i do těch problémových lokalit. A mě velice mrzí, když potom opravdu se tady dozvídám takovéto věci, které se nezakládají na pravdě a jsou říkány jenom v tom smyslu, abychom byli populističtí a abychom ukázali, že my si tady hrajeme na ty, kteří tady mají spásnou novelu, která je opravdu špatně napsána.

A jenom bych chtěla říci - opatření obecné povahy bylo z dílny ODS a myslím, že ho tenkrát předložil pan kolega Vilímec, který dnes sedí v Senátu, a my se dneska s opatřením obecné povahy vypořádáváme v těch strukturálně postižených krajích a vlastně i čekáme na ty parametry ústavní žaloby, která byla podána skupinou senátorů, protože stále nás to ovlivňuje i v těch dalších rozhodovacích pravomocech těch samospráv. A chtěla bych říci jenom zase, pane předsedající, vám, že opatření obecné povahy způsobuje to, že doplatky z hmotné nouze nejsou vydávány. Takže bych byla ráda, kdybychom aspoň věděli, o čem mluvíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, udělal jsem si pár poznámek.

Nejdřív, co mě zaujalo - a já musím říct, že nejsem odborník na sociální věci, ale přece jenom už tady chvilku sedím a pamatuji si, co jsme tady probírali - že paní Aulická, paní kolegyně poslankyně Aulická, prostřednictvím pana předsedajícího, říkala, že KSČM není součástí koalice. Není součástí koalice, ale funkčně víme, že bez nich - ano tolerují vládu - bez nich by prostě nic neprošlo. To znamená, funkčně, to znamená, to samo.

Další věc, kterou jsem chtěl říct - chápu vás, je to politika. Co je z pera SPD, tak je špatně, ale je to špatně proto, že vláda a ti, kteří tu vládu tolerují, mají napsanou novou novelu, která samozřejmě bude mít, nebo už teď je nám všem jasné, že projde, protože vládní koalice plus KSČM, která vládu toleruje, má dostatek hlasů na to, aby tato vládní novela prošla. Mimochodem, já jsem ji ještě neviděl, je to takový holub na střeše, ale pravděpodobně existuje a brzo ji uvidíme. Nicméně my jsme se aspoň pokusili s tím něco udělat.

Vrátil bych se ještě k paní ministryni. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, možná i bez prostřednictví, protože na ministry se můžu obracet přímo, já si myslím, že máme všichni společný zájem, že chceme zabránit zneužívání sociálních dávek, že ti lidé, kteří si myslí, že nebudou pracovat a budou mít nohy nahoře a budou je živit ti, kteří pracují a řádně platí daně, že tomu bychom měli zabránit. Já si myslím, že to je velký přínos do státního rozpočtu, ale stejně tak si nepřeji, abychom tyto peníze, které bychom zabráněním zneužívání dávek dostali do státního rozpočtu, rozpustili někam jinam. Ale já si dokážu představit, že pomocí těchto finančních prostředků jsme schopni například dostat ty děti do škol, ty, které tam nechodí. Jsme schopni zajistit spoustu dalších věcí, které dnes zajistit nemůžeme, protože na ně nemáme dostatek finančních prostředků a raději ty peníze dáváme lidem, kteří říkají, že se jim nevyplatí pracovat, protože stát se o ně dobře postará.

Další věc, které jsem si všiml. Paní ministryně neustále říkala, že jde o obchod s chudobou. Já si to nemyslím. My jsme přece bojovali s obchodem s chudobou v době, kdy obchodníci pronajímali za neuvěřitelné peníze malé garsonky bez hygienických zařízení lidem, kteří prostě neměli své vlastní bydlení. S tím také přišlo SPD, aby se s tím skončilo, aby ty peníze, které stát vydává tady na ty malometrážní byty a ty věci, se nějakým způsobem optimalizovaly, a to se nakonec stalo. Ale myslím, že víc než obchod s chudobou teď řešíme boj s chudobou, to je to správné sousloví a ten správný obrat ve zneužívání dávek.

A já jsem přesvědčen, že peníze, které bychom získali tím, že se přestanou zneužívat, část, aspoň malá část sociálních dávek, můžeme velmi racionálně a dobře využít tak, abychom zajistili například, aby děti chodily do škol, aby se vzdělávaly, aby ta společnost se nějakým způsobem posunovala a aby nám nevznikalo tolik vyloučených lokalit tak, jak všichni víme, že jich neustále přibývá.

Takže paní ministryně, já myslím - a to ne že bych vás chtěl opravovat - ale myslím, že ne obchod s chudobou, ale boj s chudobou je to správné sousloví, které bychom teď měli akcentovat a se kterým bychom měli pracovat. Takže jenom tak na vysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Jaroslav Holík a připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, já se teď malinko zamyslím. Je řešení tohoto zákona problém, nebo není? Já si myslím, že je to problém a že by se s tím mělo něco dělat. A místo toho, abychom to společně řešili, tak tady vytahujeme jeden na druhého protichůdné argumenty. Prosím vás, udělejme jednu věc - dejme všem lidem zhruba stejné podmínky, ne aby to někdo zneužíval a někdo ne. Já si myslím, že naše společnost si toto zaslouží.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha, zatím jediná faktická poznámka. Připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl opravdu poděkovat SPD, že s tím přišla. Protože samozřejmě vyprovokovala nějakou debatu a můžeme jít tou cestou dál. Já osobně bych vás chtěl poprosit, to téma je tak obrovsky široké, tak velice důležité, že je zbytečné se tady urážet, kdo co proč, něco si vyčítat, že někdo populisticky, někdo zase stranicky, někdo v rámci vládní garnitury. Já si myslím, že hoďme to za hlavu. Vždyť přece na exekucích jsme zatím dokázali, že jsme schopni spolu mluvit o problémech, že jsme schopni najít cesty a že jsme schopni ty cesty posouvat. Tak pojďme se domluvit, že ať už do dneska dopadne, nebo až se to bude hlasovat, jak, že prostě je potřeba, jestli přinese něco ministerstvo, tak v první řadě si všichni sednout, otevřít, říct svoje návrhy, říct svoje poznatky a na základě toho najít tu správnou cestu, kudy bychom měli jít a jak bychom to mohli nastavit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Monika Jarošová a připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Jistě se zde všichni shodneme, že dávky hmotné nouze by měly být prostředkem k překlenutí tíživé životní situace a k zajištění důstojného přežití těch, kteří jsou na ně momentálně odkázáni. V žádném případě však nemohou být způsobem snadného života pro ty, kteří se z nich rozhodli pohodlně žít na úkor nás všech. Přesto je žádoucí, aby výše dávek zajišťovala důstojný život. Musí být jejich vyplácení nastaveno tak, aby neodstraňovaly motivaci poctivě pracovat. Bohužel pro některé příjemce těchto dávek je motivace k poctivé práci tím posledním, čím by se chtěli nechat vzrušovat.

Pokud známe případy, kdy jsou někteří příjemci těchto dávek na nich závislí i desítky let a prochází jim to, pak je v tomto systému něco nastaveno špatně. Jednak tito příjemci ztrácejí postupně sociální návyky, mezi které pracovat rozhodně patří, jednak vychovávají generaci dětí, které nikdy své rodiče neviděly pracovat a nemají žádnou motivaci k tomu, aby to v jejich případě bylo jiné.***
Přihlásit/registrovat se do ISP