(18.30 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Jak už tady padlo, tak já jsem před vánočními svátky poslala do meziresortního připomínkového řízení vládní návrh dvou zákonů. Je to vlastně novela, která se týká dávek na bydlení, nově přídavku na bydlení. Protože bavíme se v souvislosti s obchodem s chudobou zejména - (vypnut mikrofon)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám, se, paní ministryně. Při předávání řízení jsem vás na chvíli vypnul. Nebylo to úmyslně, můžete pokračovat. (Místopředseda Okamura reaguje mimo mikrofon.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Pan místopředseda Okamura tvrdí, že to nebylo, ale já si to ještě ověřím. (Se smíchem.) To je legrace, pane místopředsedo, opět. Ale nedělám si z vás srandu, ale myslím to dobře.

To znamená, obchod s chudobou se týká zejména dávek na bydlení a potom zaměstnanosti a podpory v nezaměstnanosti.

Nedávno skončilo před dvěma týdny meziresortní připomínkové řízení a v tuto chvíli věcné rozdílné názory, které máme, vypořádáváme. A předpokládám, že ten vládní návrh poputuje do Poslanecké sněmovny v několika příštích měsících.

Ráda bych se také vyjádřila k tomu, že jsme opsali návrhy od SPD. Není to pravda. Myslím si, že to bylo opačně, protože vládní návrh obsahuje celkem 23 konkrétních kroků. Velmi dobře vydiskutovaných konkrétních kroků jak legislativního charakteru - to jsou ty dva zákony, které jsem zmiňovala -, tak nelegislativního charakteru. Je tam v tom nelegislativním balíčku obsažena zejména systémová sociální práce na obcích. To znamená pomoc dotčeným obcím. Je tam zmíněna reorganizace úřadů práce tak, aby úřady práce měly lepší nástroje na to, jak v daných lokalitách problémy řešit. Ale je tam i navýšení životního a existenčního minima pro ty, kteří pracovat skutečně nemohou. Je tam i navýšení částek nezabavitelného minima. My jsme se s paní ministryní spravedlnosti v minulých týdnech dohodli na této změně a mám velkou radost, že Ministerstvo spravedlnosti tento návrh vysílá do meziresortního připomínkového řízení.

Když mám stručně ten vládní návrh zákona popsat, tak bych ho popsala výrazem vybalancování práv a povinností. Protože se skutečně domnívám, že to je ten správný funkční přístup. Pomoci těm, kteří pomoc potřebují a měli by dostat férovou šanci se ze svých problémů vymanit, ale zároveň očekávat, že budou své problémy aktivně řešit. To znamená ještě jednou - vybalancování práv a povinností.

Poslední věc, kterou bych k těmto návrhům chtěla říci, povinná školní docházka a odebírání dávek na bydlení, pokud nebudou děti chodit do školy. Já si myslím, že bychom měli nechat emoce stranou a zamyslet se nad tím, jestli současná situace, kdy tyto děti do školy nechodí a vycházejí ze základní školy negramotné, jestli je vyhovující. Já se domnívám, že tomu tak není. V Karlovarském a v Ústeckém kraji máme 16 % dětí bez ukončené základní školní docházky. A myslím si, že to jsou děti bez budoucnosti, a proto se snažím například tímto návrhem jejich situaci řešit tak, aby nějakou šanci v životě měly. A logicky také, pokud nebudeme problém vyloučení a chudoby přenášet z generace na generaci, tak budeme mít větší šanci obchodu s chudobou učinit přítrž.

Takže toliko za mne. Považuji to za velmi závažný problém. Jeden z největších úkolů, který před Ministerstvem práce a sociálních věcí stojí, a to říkám v kontextu důchodové reformy, novely zákona o sociálních službách, podpory rodin, balíčku zaměstnanosti a všech těch výzev, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli řeší. A pevně doufám, že se věcně shodneme na těch návrzích řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tady mám dvě přednostní práva, takže zpravodajka paní poslankyně Aulická Jírovcová, pak se připraví předseda klubu SPD Radim Fiala. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se teď dostala do stavu, že nevím, jak mám reagovat. Protože jsem chtěla reagovat na pana místopředsedu, tak snad vaším prostřednictvím na vás samotného - jenom abychom doznali těch správných záležitostí, co se týče jednacího řádu.

Já se opravdu musím teď vyjádřit k tomu, co tady řekl pan Okamura, protože mě se to dotklo osobně a nemyslím si, že jeho reakce byla prostě adekvátní. Mám pocit, že už prostě docházejí argumenty, tak se tady začíná stříkat populismem, ale ten populismus vlastně vzrostl přes tu trapnost, která se tady opravdu odehrála.

Za prvé bych chtěla říci, že KSČM není žádná koalice, ale že my tolerujeme koalici, resp. vládu, která tady vznikla. Takže bych byla ráda, kdybyste přestal s neustálým, že jsme KSČM jako koaliční. Není to pravda. A to, že tady řekneme reálný názor, který je popravdě, že ten návrh sice míří, ač populisticky, ale míří na tu situaci, kterou tady dlouhodobě projednáváme, ale je legislativně technicky špatný, tak vám se nelíbí, že vám zhodnotíme návrh, který opravdu je špatně napsaný. A my jako KSČM nebudeme podporovat špatně napsané zákony! To po nás nechtějte! Protože to jsou záležitosti, které se pak budou odehrávat v praxi, a ta praxe bude řešit ty dopady jenom proto, že my jsme tady schválili špatně napsané zákony. A tohle opravdu já nemůžu brát!

Absolutně se mi nelíbí to, že reagujete, že nejsme odborníky. Samozřejmě, vy si nemyslíte, že my tady nejednáme? Já jsem od roku 2015 přivezla do Mostu a do Ústeckého kraje dvakrát výbor pro sociální politiku, přivezla jsem tam výbor pro zdravotnictví, přivezla jsem tam pana premiéra. Ano, byl to velký problém, ale ten tlak se vyvinul aspoň v těch 15 opatření boje s chudobou, i když na to bohužel vláda pana premiéra nereaguje tak adekvátně, jak bychom si představovali. Ale výsledek je aspoň to, že máme od Ministerstva pro místní rozvoj hodnotové mapy a v souladu s tím se připravil zákon o přídavku na bydlení, který KSČM plně podporuje. Protože to je první velká novela a první velký přínos, který přichází pro strukturálně postižené kraje.

Chtěla bych říci na adresu pana ministra Plagy. Pan ministr Plaga, ač se neúčastní velmi často jednání Poslanecké sněmovny, tak ale reaguje i na tu situaci ve strukturálně postižených krajích. Třeba v Ústeckém kraji byl několikrát. Teď řešíme další návštěvu a řešíme i tu situaci, která v té nedocházce je. Ano, my máme třeba v Chánově průměrný počet omluvených hodin 160! Vám přijde zcela normální, že bychom měli této situaci neustále přihlížet? Mně tedy ne. A já se vůbec nebojím říci ano, je tu velký problém toho, že nám děti nedochází do škol, a paní ministryně Maláčová v té vládní novele to má také, i když vy samozřejmě také, nedochází do škol a my budeme říkat ano, my vám pomůžeme, této rodině, ale je nám absolutně jedno, jaké povinnosti si plníte, nebo ne. Tak my říkáme ne! Pojďme konečně říci ano, my, stát vám pomůže, stát se o vás postará, ale vy tomu státu také musíte něco odvádět. Ať je to v tom, že budeme plnit klasické věci, které plní ostatní rodiny.

Chtěla bych říci, že dlouho jsme také čekali na revizi nepojistného dávkového systému, a musím říct, že jsem zklamána z toho, v jaké podobě nakonec přišel nebo nepřišel. Ale aspoň se tedy udělal nějaký krok dopředu a věřím tomu, že je to bohužel ještě další práce i pro další Sněmovnu, protože víme všichni, jak tady vlastně projednávání takovýchto oblastí trvá.

Chybí mi ale soulad dalších ministerstev. Paní ministryně Maláčová to tady řekla. Patnáct opatření boje s chudobou je šest ministerstev! Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostě zatím zafungovalo jenom MMR a MPSV. De facto můžeme se bavit částečně i Ministerstvo zdravotnictví, protože tam se udělaly aspoň nějaké metodické posuny v oblasti štěnic, které bohužel nás také trápí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP