(18.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Mně to trošku připadá, ten návrh ohledně doplatku na bydlení z minulého volebního období. SPD přišlo s vynikajícím návrhem, který jsme konzultovali také s odborníky, který měl řešit zneužívané doplatky na bydlení. Tenkrát tady ministryně Marksová Tominová s panem ministrem Dienstbierem slíbili, zase říkali minulé volební období, že ten náš návrh je nedokonalý, zamítli nám ho s tím, že do půl roku přijdou s vlastní novelou. Nejenom že nepřišli do půl roku s vlastní novelou, přišli asi po roce nebo po dvou. To znamená, ČSSD svým politikařením vytáhlo z kapes českého rozpočtu doslova částku odhadovanou v rámci miliard, protože více než rok, nebo rok a půl se zneužíval dál ten doplatek na bydlení jenom proto, že ČSSD politikařilo, a místo aby přijalo náš zákon a ve druhém čtení se případně upravil, tak jenom aby tehdejší Úsvit neměl politické body, tak se to zamítlo, a pak jsme tady rok nebo rok a půl nebo dva roky čekali na váš návrh, který stejně nebyl dokonalý, ale v podstatě okopíroval ten náš návrh. Principiálně ho okopíroval. Jenom aby se neřeklo, že SPD prosazuje dobré návrhy, že to byla ČSSD. Ale jak víte, ve volbách to ČSSD stejně nepomohlo.

Chci říci, že i tato zkušenost, kterou jste přeci vy v ČSSD udělali ve volbách, by vám měla přeci říct, pojďte spolupracovat, nezamítejte dobré návrhy a pojďte radši ty dobré návrhy posunovat.

Mám tady dopis z Úpice, kde si stěžují. A také jsem podal interpelace jak na pana ministra Hamáčka, tak na ministra školství Plagu. Zajímavé je, že přestože už uběhl termín, tak stále ještě nemám odpověď od pana ministra školství Plagy za hnutí ANO. Přestože tam přikládám ten dopis města Úpice, kde si to město, ředitelé základních škol stěžují, že prostě je tady špatný systém. A já se ptám pana ministra, jak to chce změnit, aby ta výuka na základních školách byla trošku komfortní, aby ty slušné děti nedoplácely na ty neslušné. Od pana ministra Plagy hnutí ANO nemám odpověď. Asi nemá zájem situaci řešit. Ale od pana ministra Hamáčka jsem odpověď dostal, ale samozřejmě nic neřešící odpověď.

My tady v SPD stojíme a pomáháme přímo konkrétními kroky městům a obcím, které jsou postiženy touto problematikou. A znovu jsem vás chtěl tady požádat, abyste nám neházeli klacky pod nohy. Prosím, propusťme to do druhého čtení a tam dejme ty pozměňováky. My rádi řekneme, že to bylo ve spolupráci i s dalšími politickými stranami. Nebudeme si to přivlastňovat. Ale pojďme to posunout prosím dál. Znova jsem vás chtěl tady vyzvat, abyste to nevraceli k dopracování. To jenom pro ty, kteří si tenhle ten projev poslechnou, to je takový terminus technicus ve Sněmovně, když něco chcete odmítnout, tak to ty vládní strany vrátí jakoby k dopracování, přitom tam není co dopracovávat, protože dopracovat se to může ve druhém čtení, ale ne, protože by to bylo špatně, ale protože se udělá politický konsenzus.

Závěrem bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat o propuštění našeho návrhu do druhého čtení a rádi budeme diskutovat i vaše věcné připomínky.

A teď si tedy poslechneme po mně paní ministryni Maláčovou, která ten náš návrh určitě zkritizuje, poplive, jak je špatný, hlavně aby nemusel být přijat, hlavně aby se to oddálilo. Takže to bude teď ještě další reality show v přímém přenosu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě než dám slovo paní ministryni, tak je zde faktická poznámka. Ale nejprve vás seznámím s omluvami. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá od 18.30 bez udání důvodu. Z pracovních důvodů se omlouvá od 17.30 do 23 hodin pan poslanec Vlastimil Válek. A pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá z důvodu návštěvy lékaře mezi 18. a 19. hodinou.

Budeme postupovat tak, že nejprve dostane slovo pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, potom s přednostním právem paní ministryně Maláčová a s přednostním právem paní poslankyně Aulická Jírovcová, která je zde zpravodajkou, a pak budeme pokračovat těmi, kdo jsou řádně přihlášeni. Pan poslanec Bláha - faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jenom reagovat na to, co tady zaznělo. Rozhodně bych nechtěl říkat, jestli je něco špatně uděláno, nebo není, protože to opravdu nejsem schopen říct. To, že se dávky zneužívají, je nám všem jasné. To, že to je pozůstatek posledních třiceti let, tak jak se ten celý systém vyvíjel, to nám je asi všem taky jasné. To, že se dávky zneužívají napříč celým spektrem, že to nezneužívají jenom ti nepřizpůsobiví, ale všichni občané, protože řekněme si na rovinu, pokud můžu na něco dosáhnout, tak na to sáhnu. Mám v paměti třeba zaměstnankyni, která za mnou přišla a říkala hele, jsou teď dávky na svobodné matky s dětmi, my se asi s rodinou rozvedeme, abychom si na to sáhli. A takhle bychom mohli jít celým tím spektrem. Teď naposled přišel kluk, který se ve dvaatřiceti poprvé nechal zaměstnat, a když zjistil, že bude mít výplatu, kvůli které mu seberou přídavky na bydlení, nebo příspěvky na bydlení, tak okamžitě praštil s prací. Tak to je.

Informace napříč celou sociální správou přicházejí dnes a denně, to znamená, že kamkoli jdete, tam to slyšíte, říkají vám o tom ti úředníci, kteří se s tím setkávají, nevědí si s tím rady, jak postupovat, a tak dále. Zase, zneužívání vadí nám všem. Myslím si, že nenajdeme mezi námi člověka, který by neřekl, vadí mi, nebo nevadí. Všichni říkáme vadí. Vadí to i těm, kteří zneužívají, protože si navzájem závidí ty dávky, které někdo získal větší a druhý menší. Takže tak to bohužel mezi námi je.

Ale myslíte, že bychom měli tenhle komplexní zákon předkládat tím, že to předloží poslanci? Já osobně si myslím, že by to mělo předložit ministerstvo, ale hlavně na základě podnětů celého politického spektra, protože já osobně si myslím, že bychom (upozornění na čas) k tomu měli přistoupit jako v případě exekucí a jít do toho všichni.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě paní ministryně s přednostním právem. A jedna omluva - paní poslankyně Jana Levová od 18.15 hodin se omlouvá z důvodu ošetřování rodinného příslušníka do konce jednacího dne. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající, za slovo k záležitosti, na kterou je pravděpodobně odborníkem každý kromě ministryně práce a sociálních věcí. Ale nebudu jízlivá. Panu předsedovi jsem se nesmála. Já jsem se na něho usmívala. Myslím si, že lidé můžou mít různé názory, ale mají se přesto na sebe usmívat a chovat se k sobě hezky a slušně, protože kam bychom jinak došli. Takže ještě jednou, pane místopředsedo, já jsem se vám nevysmívala, já jsem se na vás usmívala.

Co se týká toho návrhu, tak přestože se můžeme na sebe takto hezky usmívat, tak přesto musím konstatovat, že ten návrh není dobře napsaný. Je dokonce technicky velmi špatně napsaný a z tohoto důvodu vláda k tomuto návrhu dala takové stanovisko, jaké dala. Myslím si, že celý ten problém obchodu s chudobou je velmi komplikovaný. Každý si do něho projektuje to svoje. Já za sebe několik měsíců konzistentně říkám, že to je jeden z nejtěžších úkolů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí před sebou má.

Počet vyloučených lokalit se nám neustále zvyšuje. Ztrojnásobil se nám za posledních deset let i přes tu pozornost a péči, kterou jsme nejenom v exekutivě, ale zejména v Parlamentu České republiky tomuto problému věnovali. Problémy, které s narůstajícím obchodem s chudobou souvisejí, se nám také neustále zvětšují. Není to jenom otázka takzvaného zneužívání dávek. Je to zejména otázka zpustošených sídlišť, dětí bez vzdělání a bez jakékoli budoucnosti a také zpustošených obcí bez perspektivy, kde není dobrá hospodářská situace, kde nejsou téměř žádná kvalitní pracovní místa, kde je čím dál tím více prázdných, opuštěných bytů. A to je výborná příležitost pro tyto obchodníky s chudobou, aby sem nastěhovali lidi, kteří nemají na výběr, jsou závislí na sociálním systému. A tím pádem se nám pak ty problémy koncentrují a posilují.

Takže ještě jednou. Obchod s chudobou opravdu k smíchu není a vyžaduje komplexní řešení.

Moje otázka na pana místopředsedu by byla, pokud obchod s chudobou považuje za tak důležité téma, tak proč se zástupce SPD neúčastnil té pracovní skupiny jako jeden jediný ze všech parlamentních politických stran, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí svolalo a která se několik měsíců velmi intenzivně potkávala. Protože pokud se shodneme na tom, že to je opravdu velký problém, tak proč zástupce SPD se na činnosti této pracovní skupiny nepodílel? V té pracovní skupině byly zastoupeny parlamentní strany, byly tam zastoupeny obce, kterých se tento problém týká, byly tam zastoupeny ale také neziskové organizace a ostatní resorty, protože obchod s chudobou není pouze problém Ministerstva práce a sociálních věcí. Velmi úzce souvisí s bydlením, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj. Velmi úzce souvisí právě se vzděláním, to znamená Ministerstvo školství. Ale také s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zdravotnictví.***
Přihlásit/registrovat se do ISP