(16.30 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Já bych chtěl poděkovat kolegovi Bláhovi, který opravdu velmi dobře popsal ty problémy. Já to s velkými i malými firmami řeším, především ty exekuce, jak často zdůrazňuje, souhlasím, to je velký problém. Já bych chtěl pouze zdůraznit to, že toto jsou oblasti, které trápí většinou větší firmy a většinou déle podnikající. Pokud někdo uvažuje o podnikání nebo začíná podnikat, tak určitě neřeší problémy s exekucí atd., protože prostě potřebuje primárně řešit ten start a začátek. Takže jsem si vědom těch problémů velkých firem, ale to, co řešíme, jsou ty malé začínající firmičky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já bych vás rád seznámil jen stručně se stanoviskem ODS k tomuto návrhu.

Nám velmi záleží dlouhodobě na tom, aby podmínky pro podnikání byly co nejjednodušší a podnikatelské prostředí co nejvíce přátelské. To je také jeden z důvodů, proč mnozí z nás z našeho klubu jsou spolupředkladateli tohoto zákona. Bohužel za poslední roky vidíme v naší zemi trend mnohdy opačný, kdy se vytváří prostředí pro podnikání, řekněme, plné papírování, plné byrokracie, kde jsou dokonce podnikatelé mnohdy pokutováni za banality. Skoro s každým vládním návrhem zákona, který se dotýká podnikatelského prostředí, vidíme zvyšování přísnosti a zmenšování tolerance vůči podnikatelům, posilování pravomoci státní správy, a to na úkor práv podnikatelů. Zítra budeme například projednávat daňový řád, který je toho esenciálním příkladem. A všechno tohle vede k vytváření atmosféry, která je vysloveně demotivační pro zakládání nových firem a rozvoj podnikání.

Podíváme-li se na údaje o malém a středním podnikání, které stále čekají na projednání naší Poslaneckou sněmovnou, tak zjistíme, že mezi roky 2016 až 2018 došlo k celkovému poklesu počtu malých a středních firem skoro o 7 tisíc. Významný pokles byl v roce 2017, v roce 2018 se počet subjektů sice navýšil, ale celkově jsme stále v negativní bilanci.

Negativní atmosféra v podnikatelském prostředí a obavy z byrokracie vedou také k tomu, že mladí lidé mnohdy vyhledávají spíše zaměstnání, než aby se vydali na nelehkou cestu podnikání, a mnohdy jsou odrazeni hned na začátku. Takže tento návrh zákona vnímáme jako jeden z možných kroků, jak tento trend obrátit a jak odstranit některé překážky hned na začátku cesty, aby se lidé hned nevyděsili a nebyli, jak jsem řekl, odrazeni hned na začátku, ještě předtím, než začnou podnikat. Zároveň jsme si vědomi toho, že když si člověk udělá čas, oběhá si to, tak založení firmy může proběhnout v řádu dní za poměrně vyšších nákladů, než jsou v tomto zákoně, ale tento zákon považujeme za zjednodušení.

Takže ty cíle zákona, zjednodušovat procesy, zjednodušovat lidem život, poskytovat lidem moderní služby, to jsou důvody, pod které jsme se mohli podepsat. A my rozumíme tomu, že tady mohou být k některým dílčím věcem výhrady, které se ale dle našeho názoru dají dát opravit v dalších čteních tohoto návrhu, a proto navrhneme prodloužit lhůtu na projednání o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní s faktickou poznámkou Jiří Bláha. Připraven je stále Radek Koten.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně a kolegové, já opět musím reagovat, protože to, co tady zaznívá v průběhu, tak je úplně nehorázné, protože nejhůř nám podnikatelům bylo opravdu za vlád přísné pravice. To znamená, že pokud vládla ódéeska, tak my podnikatelé opravdu jsme byli na tom nejhůře. Já musím říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá řadu opatření, a proto vznikl živnostenský balíček, a já vám tady můžu prezentovat to, co se třeba dočtete na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na jejich stránkách, okamžitě to je k nahlédnutí.

To znamená, první bod - podpora rodinného podnikání, splněno na 70 %, dokonce zanedlouho budou půjčky bezúročné pro rodinné firmy, určitě víte, že rodinných firem je v naší republice převážná většina. Jednodušší rozjezd - splněno na 66 %, a to souvisí i s tím článkem, který jsem vám četl předtím, že do jednoho dne jste v klidu schopni založit jakoukoliv firmu, o DPH se můžeme bavit, je tam řada možností. Změny v zákonech jen dvakrát ročně - to jsme si tady odsouhlasili, sami jste to odmávali. Konec daňovým výjimkám - na tom se pracuje, aby bylo co nejméně daňových výjimek. Jednotná databáze formulářů - splněno na 50 %. Soustředit všechny povinnosti informace na jednom místě - splněno na 50 %. Omezení statistického průzkumu - splněno na 50 %, a pro ty nejmenší absolutně, ty nejmenší jsme zbavili všech statistických hlášení. To znamená, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají do pár zaměstnanců, nemusí hlásit na statistice vůbec nic. Za osmé - jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy, tam máme splněno zatím jenom na 20 %. Kompenzace exekučních nákladů - tam jsem proti, já chci nulovou zátěž pro zaměstnavatele. A vstřícnější stavební úřad - víte, že na tom pracujeme.

Takže určitě Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží (upozornění na čas) dělat kroky a stačí jenom sledovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara. Kolega Koten je jistě připraven. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Bláhu. Já bych mu chtěl jenom připomenout, že to byly právě pravicové vlády, a byla to pravice, která tady vytvořila vůbec podmínky pro to, abyste třeba i vy mohl začít podnikat. Nezapomínejte, že předtím, za socialismu, tady svobodné podnikání nebylo. Ten prostor pro podnikání se vytvořil, tak neříkejte, že jste se měli za pravicových vlád nejhůř. Vy jste díky tomu mohl začít podnikat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Bláha se hlásí ještě k jedné faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já opět musím reagovat, protože jsem to všechno prožil. Když jsem začal podnikat, tak byly ještě ty staré zákony, protože jsem začal v roce 1990, a žádná pravice tady ještě nebyla, bylo tady jenom jedno hnutí. A to nic do té doby neudělalo, než jsem začal podnikat, takže já jsem začal podnikat úplně jednoduše. Došel jsem na bývalý ještě národní výbor a tam jsem řekl, že chci vyrábět rakvičky, kremrole, oni mi takhle dali štempl na základě toho, že jsem jim je přinesl ochutnat, a mohl jsem okamžitě druhý den začít podnikat. Nikdo mě nezdržoval, nic jsem nemusel řešit. V okamžiku, kdy přišla k moci ODS, tak mi to zakázali, že na to nemám kvalifikaci, že to dělat nemůžu. Takže moje žena musela ručit mně, který už jsem to dělal v té době tři roky, protože měla školu, měla gympl, já jsem byl jenom vyučen, že můžu podnikat pod jejím vedením, protože já jsem jí napsal praxi a ona mi zaručila, že já budu podnikat správně. Tak takhle jste nám připravovali podmínky pro podnikání. A takhle bych mohl jmenovat jeden druh za druhým. Milionářská daň, zvýšení DPH, které šlo z 5 % dál, a takto jde jedna rána za druhou, jeden dokument na druhým. Když jsem začínal, tak po mně nechtěl nikdo vůbec nic. Absolutně nikdo vůbec nic! Jakmile přišla ódéeska, museli jsme všechno. Takže dneska napravujeme to, co vy jste pokřivili, a věřte tomu, že to trvá nejdéle. Vrátit ten stav do původního stavu bude trvat dalších 20 let, protože 20 let jste to tady totálně zabili. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Leo Luzar s faktickou poznámkou. Kolega Koten je stále připraven. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jenom pro kolegy - mladší ročníky, kteří si ten plyšák ještě nepamatují, tak bych chtěl upozornit, že se psal rok 1986, zdůrazňuji 1986, kdy bylo povoleno podnikání v České republice, v tehdejším Československu, vznikali podnikatelé, byli podnikatelé, byli to drobní živnostníci, a tito lidé potom v roce 1989 teprve převzali a začali budovat tu sůl, kterou si teď přivlastňuje ODS. Ale opravdu to byl rok 1986. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní řádná přihláška pana poslance Radka Kotena. A eviduji přihlášky z místa - jak pana poslance Profanta, tak zpravodaje, ano. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP