(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní je v pořadí paní ministryně. Ale teď na chviličku přeruším, protože přivítáme zahraniční delegaci. Na galerii pro hosty se dostavila delegace předsedy Jordánského hášimovského království, kterou vede předseda Senátu pan Faisal Al-Fayez, takže vás přivítáme. (Přítomní povstávají, potlesk napříč sálem.)

Budeme pokračovat v jednání. Na faktickou poznámku vystoupí paní ministryně Maláčová - zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych chtěla naposledy reagovat na pana poslance Kalouska. Vím, že z toho má velkou radost, ale já jsem neřekla, že důchodci se měli za Kalouska lépe. Já jsem řekla, a ještě jednou to uvádím na pravou míru, a myslím, že se to dá vygooglovat, protože to bylo řečeno v projevu na sjezdu, že za Kalouska měli senioři více, a myšlen tím byl, protože se počítá předchozí věta, náhradový poměr. Ještě jednou připomínám, aby ta věta nebyla vytržena z kontextu, že se jednalo o to vysvětlení, proč navrhuji 900 korun a nechci se spokojit se zákonnou valorizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední faktická poznámka. Vrátíme se do obecné rozpravy. Mám tady přihlášenou paní poslankyni Golasowskou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné odpoledne. Nebudu naskakovat na debatu, která tady před chvílí začala. Ráda bych se vrátila k projednávanému bodu. Myslím si, že debata, kdo kdy co udělal a neudělal a proč, tady byla úplně zbytečná, protože naši senioři a důchodci čekají na to, jak se postavíme k projednávanému návrhu.

KDU-ČSL určitě podpoří senátní návrh, protože vítáme jakékoliv zvýšení důchodů, které pomůže zejména nízkopříjmovým důchodcům. Chtěla bych jenom podotknout, že jsme v loňském roce i letos navrhovali formou pozměňovacích návrhů zvýšení důchodu zejména ženám. Už to tady padlo, že máme ženy, které mají v průměru o 2,5 tisíce nižší důchody než muži. Musím podotknout, že náš návrh nebyl diskriminační vůči mužům, protože jsme to navrhovali samozřejmě i pro muže, kteří se dostali do situace, že jako samoživitelé vychovávali děti, a mohou mít proto také krácené důchody, nicméně těch žen je mnohem více než mužů.

Vítám taky, že se ten návrh na zvýšení důchodu ženě za každé vychované dítě projednával taky v důchodové komisi. A myslím si, že byť nebyl prohlasován, tak tam měl ze strany poslanců i senátorů podporu, a věřím, že paní ministryně, jak říká, že připraví komplexní návrhy, aby se zvýšily důchody žen, k tomu přistoupí a převezme materiál také z důchodové komise. Věřím, že to není politické téma, ale je to téma společenské a hluboce lidské. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy rozhlédnu. Paní poslankyně Kovářová faktickou? Řádnou. Paní poslankyně Kovářová do řádné rozpravy. Prosím, máte slovo. Zatím poslední přihláška.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Možná se vejdu do dvou minut. Klub Starostů a nezávislých podpoří senátní návrh. Myslíme si, že je to krok správným směrem. Dost často tady zaznívá jedna věc od paní ministryně, že je to krok nesystémový. Já bych jen podotkla, že v oblasti důchodové komise, respektive komise za spravedlivé důchody, jsou zmiňovány jednotlivé kroky, se kterými můžeme souhlasit, ale nelze je označit za systémové. Proto bych chtěla od paní ministryně slyšet, zda bude... (U stolku zpravodajů je neklid.) Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chtěl bych zjednat klid. Prosím o klid v sále. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Byla bych ráda, kdyby paní ministryně připravila důchodovou reformu a zapracovala tam systémově kroky, které se právě na této komisi projednávají. Myslím si, když to vezmu na svém osobním příkladu, že tak jako jsem se před x lety dozvěděla, že půjdu do důchodu v 65 letech, že to byla dostatečná doba, abych se na důchod mohla připravit, a proto bych si představovala, že i tuto možnost budou mít ti, kteří budou do důchodu odcházet i po roce 2033, po roce 2050. Takže bych se připojila k těm, kteří říkají, že důchodová reforma je potřeba. A samozřejmě kroky, o kterých hovoříte na komisi, by do toho měly být zapracovány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jako poslední se zatím hlásí pan senátor Vystrčil. Další přihlášku v rozpravě už nemám. Máte ještě taky zájem. Prosím.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Spíš jsem si myslel, že už by to mohlo jít k závěru.

Některé reakce na vystoupení. První věc je, že potvrzuji, že návrh byl konzultován a připravován v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českou správou sociálního zabezpečení díky paní ministryni, která to umožnila svým pokynem, protože jsme nechtěli, aby tam vznikly různé technické či legislativní problémy. Ale pokud se bavíme o historii návrhu, tak ten vlastně pochází ze Sněmovny, protože prvním předkladatelem tohoto návrhu byl mezi jinými pan poslanec Bauer. A to, proč nakonec v Poslanecké sněmovně neprošel, bylo právě způsobeno těmi legislativně technickými nedostatky. Čili asi by se to mělo doříci celé.

Druhá věc, která tady pořád padá, je, proč těch 25 let, na to už poslanec Bauer odpověděl. Prostřednictvím pana předsedajícího, paní ministryně, když se vám podaří vysvětlit, proč těch 85 let, tak potom bude jasné, proč těch 25 let: protože 85 minus 60 je 25.

Třetí věc, to je to přeprogramování ODS nebo jiných stran. Já jsem si vždycky myslel, že spravedlnost není ani levicová, ani pravicová a že je jenom jedna. A návrh, který předkládáme a přišel ze Senátu, je spravedlivější vůči těm, kteří to potřebují, kteří jsou těmi, kteří mají nejnižší důchody. A pokud jste říkala, že například nemyslí na ženy, které se narodily v roce 1945, tak se hrubě mýlíte. Samozřejmě myslí. A nevím, jestli si tady úplně všichni rozumíme. Žena, která se narodila v roce 1945, té bude v roce 2020 - omlouvám se za tu matematiku, ale fakt to tak je a je to potřeba vědět - 75 roků. To znamená, do 85 jí bude chybět deset let, ale zároveň, protože šla do důchodu v 57 letech, tak šla do důchodu v roce 2002, to znamená, že bude v roce 2020 v důchodu 18 let, čili do těch 25 to bude jenom 7 let. To znamená, že my jí říkáme, že jí dáme taky o tři roky dříve tisíc korun, než kdyby musela čekat do 85 let. A je správně, co říkal, myslím, pan poslanec Martínek, že postupně těch 25 let vymizí. Ale o vaše ženy, o které vám taky šlo a které měly ještě průměrně o sto korun menší důchod, taky dbáme a jich se ten pozměňovací návrh také týká. Tak tady prosím vás neříkejte, že se jich netýká, prostřednictvím pana předsedajícího, protože týká. A já jsem vysvětlil na příkladu té ženy, která se narodila v roce 1945 a měla dvě děti, jak se jí týká.

A poslední, co snad řeknu, pokud nebudu ještě znovu nějakým vystoupením vyzván k nějakému dopřesnění, je, že upozorňuji, že to je skutečně návrh celého Senátu. A já vás prosím, jestli byste to přece jen nebyli ochotni zohlednit, protože jak tady už někdo říkal, tady nejde o to, kdo je napravo nebo nalevo, tady jde o spravedlnost a ta není ani pravicová, ani levicová, ale je prostě jenom jedna. A my zákon činíme spravedlivějším, ne úplně spravedlivým, ale spravedlivějším tím, když pozměňovací návrh přijmeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan senátor Vystrčil. Nyní si ještě přeje vystoupit paní ministryně Maláčová - zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Naše vláda bude již podruhé v historii, již druhý rok po sobě, navyšovat důchody o rekordních 900 korun v průměru. My vlastně dokazujeme, že nemluvíme o spravedlivých důchodech, my dokazujeme konkrétními činy, že nekonáme proklamacemi, ale že skutečně pomáháme seniorům a seniorkám, že je podporujeme a že si vážíme toho, že tito lidé vybudovali naši zemi a tuto ekonomiku, ze které teď profitujeme a díky které máme hospodářský růst. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP