(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Maláčová. Zatím nemám žádnou další přihlášku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já si myslím, že je potřeba se opravdu vrátit k jádru té diskuse. My chceme, aby ženy, které celý život pečovaly primárně o své potomky nebo také o zdravotně postižené nebo také o blízkého seniora a měly kvůli tomu nižší výdělky, které pak znamenají i chudobu ve stáří, měly spravedlivější důchod od prvního dne nástupu do penze. A myslím si, že celá ta debata je o tom, že my jako vláda říkáme "přijďme se systémovým řešením vyšší penze, která bude spravedlivější", a ještě jednou připomínám, že ty rozdíly jsou pětinové, od prvního dne nástupu do penze, a vy řešíte pouze penzistky, zejména penzistky - 140 tisíc ze 160 (tisíc) osob, kterých se to dotkne až 25 let poté. A já nerozumím tomu, proč až 25 let poté.

Co se týká faktické poznámky pana poslance Kalouska. Moc dobře víte, že ten výrok byl vytržen z kontextu, byla to replika na to, když jste mě kritizovali, když jsem chtěla navýšit v průměru o 900 korun, za to, že by zákonná valorizace stačila. A já jsem říkala ne, trvám na 900 korunách, protože ten náhradový poměr klesá. Takže prosím, berte to v celém tom kontextu. Jsem ráda, že za toho více než půl roku jsme se posunuli a opozice opět tvrdí 900 korun je málo, protože je to pouze 151 nad rámec zákonné valorizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přečtu omluvu. Od 15.20 do konce jednání se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček.

Nyní tady mám dvě faktické poznámky - pan poslanec Ferjenčík, prosím o vystoupení. Pan poslanec Ferjenčík, prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Kalousek. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych chtěl jenom stručně reagovat na paní ministryni Maláčovou. Co nám vadí? Že vy přidáváte 151 korun a tváříte se před veřejností, jako že přidáváte 900. Tak to je jedna věc, co nám vadí.

Druhá věc, co nám vadí, je, že jediný důvod, proč nepodporujete ten senátní návrh, je ten, že ho předložil Senát a ne vy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Kalouska a připraví se paní poslankyně Gajdůšková na faktickou. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za reakci, paní ministryně. To, že výrok byl vytržen z kontextu, neznamená, že není pravdivý, což jste nepopřela ani vy. Vy jste ho sice použila za nějakým účelem argumentace zvyšování důchodů, ale nikdy jste nepopřela, že ten výrok je pravdivý. Jsem rád, že si za ním stojíte, ano, za Kalouska se měli důchodci lépe, než se mají dnes, a koneckonců i kdybyste to popírala, tak ta čísla to potvrzují. Ta čísla prostě neobelžete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní paní poslankyně Gajdůšková na faktickou, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já si dovolím reagovat na pana kolegu poslance Ferjenčíka. Nechtěla jsem, ale skutečně už to nemohu vydržet, protože ono je potřeba taky vědět trošku historii a pamatovat si. My jsme jako sociální demokracie prosadili první zákon o valorizaci ve chvíli, kdy ty důchody byly zmrazené, roky se nezvyšovaly a senioři a důchodci skutečně živořili. Prosadili jsme zákon o valorizaci. Když jsme zjistili, že ta valorizace neodpovídá - a to bylo potom těch 40 přidaných korun podle toho zákona, které vláda musela udělat -, předložili jsme nový zákon, nový vzorec tak, aby ty valorizace odpovídaly alespoň trošku spotřebnímu koši a mzdám, které se mezitím, zaplať pánbůh, hodně zvýšily.

Víte, vůči té nízké mzdě i ten nízký důchod udělal ten vyšší náhradový poměr. My jsme usilovali a usilujeme o navýšení mezd a samozřejmě chceme, aby senioři měli stejný podíl na tom, že se zemi daří, jako všichni ostatní. Proto zde máme v této chvíli návrh, který zahrnuje zákonnou valorizaci, kterou sociální demokracie v minulosti prosadila, a proto zde je vlastně i ta pevná částka, o kterou se to zvyšuje plošně všem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, následně se připraví paní ministryně Maláčová a potom je v pořadí ještě pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jen chtěl stručně reagovat na kolegyni Gajdůškovou. Já si prostě myslím, že paní, která je v důchodu, je jí 83, je tam 25 let, tak to, že jí budete vysvětlovat, že jste před lety něco valorizovali, ji rozhodně nepřesvědčí o tom, že teď nemá dostat přidáno, když muž, který je v důchodu 25 let, přidáno dostane.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní ministryně Maláčová a připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych ještě reagovala na pana poslance Ferjenčíka, který tvrdil, že mi vadí, že ten pozměňovací návrh předložil Senát. Víte, kdyby mi to vadilo, tak bych nedala pokyn, aby ten pozměňovací návrh připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pan senátor Vystrčil to zmiňoval, že ten pozměňovací návrh byl připraven Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to proto, že jsem tu debatu chtěla věcně posunout na rozdíl od vývoje minulý rok. Minulý rok byl ten pozměňovací návrh zpracován skutečně technicky špatně a já jsem letos chtěla věcnou debatu o tom, proč zvyšovat důchody ženám až po 25 letech. A myslím si, že to je jádro pudla. Pokud se skutečně zaklínáme tím, že chceme řešit nespravedlivé penze žen, tak moje otázka je - proč až po 25 letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Romana Sklenáka, zatím poslední přihláška na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já se tedy domnívám, že lepší byla ta praxe, když se ve třetích čteních nevedla rozprava. Postupem času se dostáváme k tomu, že v prvním, ve druhém i ve třetím čtení v podstatě jako bychom opakovali stejné argumenty a ty stejné odpovědi, tak jsem se snažil to jen poslouchat, ale přece jen věta pana předsedy Kalouska, že za Kalouska se důchodci měli lépe, kteroužto odvozuje od toho, že průměrný důchod byl procentuálně výše k průměrné mzdě než nyní, tak samozřejmě, na to se reagovat musí.

Jestli máme objektivně zhodnotit, jestli se důchodci měli lépe tehdy, nebo nyní, tak musíme zkoumat samozřejmě kupní sílu důchodců, nikoli poměr k průměrné mzdě. Ten je totiž dán tím, že v posledních letech mzdy a platy stoupají jako nikdy, a proto, samozřejmě, protože ty důchody kopírují s určitým zpožděním vývoj mezd, tak proto ten poměr je nižší, ale on samozřejmě tu průměrnou mzdu následuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě dvě faktické. Požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska a připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom dvě stručné reakce na vzácného kolegu pana poslance Sklenáka. On říkal, že musí poslouchat pana poslance Kalouska, jak říká, že se důchodci za něj měli lépe. Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tuhle větu jsem si nevymyslel já. Já jsem si dovolil citovat jenom vaši ministryni práce a sociálních věcí, která tuhle větu řekla, publikovala. A já ji v tom podporuji, protože to je věta pravdivá.

Co se týče kupní síly, tak vás prosím jako vysoce kompetentní osobu v této oblasti, abyste si porovnal ceny ze spotřebního koše důchodcovského v roce 2012 a dnešní ceny z téhož koše, a zjistíte, že to taková sláva není, jak nám tady tvrdíte. Takže paní ministryně, když říká, že za nás se měli důchodci lépe než dnes, tak má pravdu. Věřte svojí vlastní ministryni, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěla upozornit pana poslance Sklenáka vaším prostřednictvím, že se nenacházíme ve třetím čtení, pane kolego. Nacházíme se v projednávání bodu, který nám s novou úpravou vrátil Senát. Jestli jste tady celou dobu nebyl, neposlouchal jste tu debatu nebo máte pocit, že tady došlo k nějakým změnám programu, tak se prosím zorientujte. Jste zmatený.***
Přihlásit/registrovat se do ISP