(15.50 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě jednou upozorňuji na to, že chci pomoci všem seniorkám, které vychovávaly děti. Všem seniorkám, protože mají v průměru o pětinu nižší důchody. A myslím si, že si zaslouží vyšší důchod od prvního dne nástupu do starobního důchodu. Vy chcete pomoci jen ženám po 25 letech ve starobním důchodu. Myslím si, že opravdu potřebujeme systémovou, provázanou změnu, kterou naše vláda připravuje.

A moje otázka, která stále nebyla zodpovězena, proč má být podpořeno jen 140 tisíc žen a teprve až poté, co absolvují 25 let starobní penze. Tato otázka nebyla zodpovězena. A já se ptám, jak budou tyto ženy fungovat těch 25 let s nízkými důchody i přes naše rekordní navyšování. Proto říkám, že v příštích měsících přijdeme se systémovou změnou, která pomůže všem ženám ve starobním důchodu, které vychovaly alespoň jedno dítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nyní se táži na závěrečná slova, zdali máte ještě zájem. Paní ministryně? (Ne.) Pan senátor? (Ne.) Nemáte zájem.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Zagonguji. Odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 452/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 452/7."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 173 poslanců, pro 77, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 452/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 177, pro 176, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Tímto projednávání tohoto tisku končím.

 

Pan premiér Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek se omlouvá také do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku a je to bod číslo

 

146.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého,
Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka,
Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 463/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Alena Gajdůšková. Paní poslankyně, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve chci -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid. Omlouvám se, paní poslankyně. Požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit, abychom ji slyšeli. Ještě jednou vás žádám o klid. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Ještě jednou. Ctěná sněmovno, nejdříve mi dovolte, abych vám všem poděkovala za to, že jste tento návrh zařadili, vlastně předřadili před některé další poslanecké návrhy či jiné návrhy zákonů. Děkuji za všechny předkladatele tohoto návrhu zákona, kteří jsou téměř ze všech poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny.

Na projednání tohoto návrhu skutečně čekají lidé se zdravotním postižením, ale i jejich zaměstnavatelé. Návrh je směřován k těm, kteří i přes nepřízeň osudu, přes své zdravotní postižení se snaží být platní, pracovat alespoň tak, jak jim jejich postižení dovolí. To bohužel není přes úsilí těchto lidí, které skutečně lze jenom obdivovat a kterého je potřeba si velmi vážit, to není vždycky možné, aby pracovali na sto procent srovnatelně s lidmi bez těchto hendikepů.

Velká část lidí, kteří jsou zaměstnáváni na chráněném pracovním trhu, mají přiznán druhý či třetí stupeň invalidity. Ekonomická stabilita zaměstnavatelů těchto lidí je proto do vysoké míry zcela závislá na státním příspěvku poskytovaném Úřadem práce České republiky podle § 78 zákona o zaměstnanosti. A zde je tedy problém, který tato poslanecká iniciativa, náš poslanecký návrh, se snaží řešit. Za poslední tři roky vzrostla minimální mzda o 4 200 Kč v průměru. Příspěvek na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ale takto nevzrostl. Konkrétně minimální mzda od roku 2015 u osob se zdravotním postižením s invalidním důchodem prvního a druhého stupně vzrostla o 6 200 Kč. Ve třetím stupni to bylo dokonce o 8 200 Kč. Snažili jsme se, aby to tak bylo, a myslíme si, že je to správné. Ale musíme vědět, že to představuje zvýšení minimální mzdy o 103 %, resp. 205 % u toho třetího stupně, kdežto limit příspěvku na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením od roku 2015 se zvýšil jenom o 30 %. Tato disproporce je dnes již natolik veliká, že hrozí, že by firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením musely snižovat počty svých zaměstnanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP