(15.20 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Kolegyně, kolegové, omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, ale jsem tam jako, že jsem se zdržel. Takže... (Rozruch v sále. Poslanec mluví potichu, není mu dobře rozumět.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem vám špatně rozuměl.

 

Poslanec Martin Jiránek: Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro a ukázalo se, že jsem se zdržel. Takže...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Údaj na sjetině neodpovídá vašemu projevu vůle, zpochybňujete hlasování. Takže budeme nyní hlasovat o námitce pana poslance.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno 184, pro 174, proti 1. Návrh byl přijat, námitce bylo vyhověno.

 

Je zde žádost o odhlášení. Právě jsem jí vyhověl. Poprosím vás, abyste se přihlásili znovu.

 

Zopakuji, že hlasujeme o pevném zařazení bodu paní poslankyně Adamové Pekarové ve středu po třetích čteních. (Dotaz ze sálu: Kterou středu?) Tuto středu. (Poslankyně Adamová Pekarová ze svého místa: Dvacátého pátého.) Dvacátého pátého? 25. 9.

Zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 179, pro 91 (proti 7). Návrh byl přijat.

 

Další kontrola hlasování už nebude. Signál ze sálu nevidím, takže tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Jurečky, který navrhl, aby tisk 439, týkající se důchodového pojištění, byl zařazen po pevně zařazených bodech 25. 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno 182, pro 76, proti 48. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom bod 148, tisk 464, zařadili za bod 31, tisk 509. (Porada mimo mikrofon s pracovnicí organizačního odboru, protože pevné zařazení bodu 31 neprošlo.) Já bych poprosil pana poslance, zda by nám neupřesnil, jak to bylo míněno, protože se nám tady vlastně zařazuje prvé čtení mezi druhá čtení. Ten bod nebyl pevně zařazen totiž. Návrh pana Faltýnka neprošel. A vy jste navrhoval, aby... jestli si rozumíme. Takže budeme potřebovat nový návrh z vaší strany, kam to chcete. (Výbuch smíchu v sále.)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Rozumím, pane předsedající. Mě také překvapilo, že dneska Pirátům procházejí návrhy lépe než panu Faltýnkovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Všichni jsme z toho trošku špatní. (Výbuch smíchu v sále.)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: My z toho teda vůbec nejsme špatní. Každopádně já asi pro jednoduchost stahuji ten návrh a předložím to zítra třeba, až se bude znovu projednávat pořad. To bude asi nejjednodušší.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Děkuji. A pak je tady návrh paní poslankyně Válkové, která je v obdobné situaci, protože navrhla po bodech pana Faltýnka zařadit bod 150, tisk 466.

 

Poslankyně Helena Válková: Je to bod 150, sněmovní tisk 466. Já na rozdíl od pana kolegy Ferjenčíka vím, kam bych tento tisk ráda zařadila. Navrhuji, aby byl zařazený na to místo, na které měl být zařazený první tisk, který navrhoval pan Faltýnek. (Výbuch smíchu v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V okamžiku, kdy to zařazoval pan Faltýnek... My jsme si schválili gremiální návrh - harmonogram rozpočtu. Pak tam prošel návrh pirátský - bod 45. A prošel bod pana předsedy Bartoška. Takže za ten.

 

Poslankyně Helena Válková: Mně tady napovídají kolegové, že pro zjednodušení mohu navrhnout konkrétní číslo - za bod 236.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, ale to říkáme to samé.

 

Poslankyně Helena Válková: Výborně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to sněmovní tisk 236, Nejvyšší kontrolní úřad. A budeme hlasovat o zařazení bodu 150 za tento bod 25. 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 183, pro 174, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Takže v tuto chvíli jsme se vypořádali se všemi návrhy, tak jak zazněly, a budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku ve znění přijatých změn. (Připomínky v sále.) Ale je otázka, jestli chcete už v pořadu hlasovat o prodloužení. (Ano.) Dobře.

 

Tak teď budeme hlasovat o prodloužení hlasovací doby, nebo jednací doby, tak jak navrhovaly kluby ANO a ČSSD, do 21.00. Víme všichni, o čem hlasujeme?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno 183, pro 86, proti 27. (Návrh byl zamítnut.)

 

Já jsem vyšel vstříc, ale mám za to, že logické je hlasování o prodloužení, až když máme schválený pořad schůze. A ten ještě pořád nemáme schválený. Ale nechal jsem se ovlivnit.

 

Teď budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 183, pro 156, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem schůze vyslovili souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP