(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále se vypořádáme s návrhem bod 70, tisk 580, daňový řád, prvé čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 10 přihlášeno 184, pro 84, proti 19. Tento návrh nebyl přijat.

 

Z návrhů na středu nám zbývá bod 71, tisk 581, o léčivech, prvé čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 11 přihlášeno 184, pro 89, proti 3. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasováním rozhodovat o návrhu pana předsedy Rakušana, který jako úplně první bod ještě před třetími čteními navrhuje zařadit bod 136, tisk 418, jestli jsem si správně poznačil, odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 12 přihlášeno 184, pro 67, proti 41. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále návrh pana Bartoška týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu - již jsme hlasovali.

 

A ještě zde byl návrh tisku, mám to spravené, doufám, dobře, 463, kompenzace dopadu, na středu 11. 9. jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 13 přihlášeno 184, pro 101, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bendla. Jeho první návrh byl zařadit bod 62, tisk 556, vládní návrh novely vodního zákona, prvé čtení - jako první variantu navrhoval 25. 9. po pevně zařazených bodech, o kterých jsme doposud hlasovali.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 14 přihlášeno 184, pro 81, proti 36. Návrh přijat nebyl.

 

Jeho alternativní návrh byl 27. 9. taktéž po pevně zařazených bodech, takže to vychází po případných třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 184, pro 80, proti 30. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Munzara, abychom tisk 205, je to vrácený tisk o EET, zařadili jako poslední ze senátních vrácených či zamítnutých zákonů. Byl by to fakticky bod 13.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 184, pro 82, proti 67. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Feriho, abychom bod 76, tisk 182, zařadili pevně na středu 11. 9. ve 14.30.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 184, pro 63, proti 58. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Dolínka, abychom body 38 a 243, týkající se tisku 247, novela živnostenského zákona, vyřadili z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 18 přihlášeno 184, pro 177, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Dolínek navrhl zařadit nový bod na pořad této schůze s názvem Projednání výroků místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa. Opakuji - bude to zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 19 přihlášeni 182, pro 65. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom zařadili nový bod na pořad této schůze s názvem Omluva předsedy vlády za nepravdivé výroky. Může být? (Ano.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 20 přihlášeni 182, pro 52, proti 82. Tento návrh přijat nebyl. O zařazení už tedy nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Pekarové Adamové o zařazení nového bodu s názvem Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 ze dne 7. 12. 2018 ve věci valorizace příspěvku na péči.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 21 přihlášeni 183, pro 95, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Pak tam padl návrh na pevné zařazení 25. 9. po pevně zařazených bodech. Mám to dobře? Omlouvám se, po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 22 přihlášeni 183, pro 91, proti 43. Tento návrh přijat nebyl.

 

Bude kontrola hlasování. Počkáme chvíli... Tak prosím, máte slovo. Prosím o klid v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP