(16.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. Skutečně ta situace ve Šluknovském výběžku je velmi, velmi složitá, velmi komplikovaná. A věřte mi to nebo ne, věnuji se jí každý den v posledních týdnech, skutečně každý den mám na telefonu lidi, kteří to mají primárně na starosti, to znamená zástupce Rumburku, pojišťovny a další. Komunikujeme samozřejmě se zdravotní, Krajskou zdravotní jakožto hlavním poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. Psal jsem dopis, velmi apelační dopis na pana hejtmana Ústeckého kraje, na který jsem zatím nedostal žádnou odpověď. Takže snažíme se skutečně tlačit velmi intenzivně.

To, o čem hovoříte, o tom Facebooku nebo kde to bylo, tak to vycházelo ze schůzky, kterou jsme svolali, skutečně, kde byli pan premiér, kde jsem byl já, kde byli všichni zástupci Šluknovska, starosta i zástupci kraje a Krajské zdravotní i z VZP. A VZP dala jasný návrh na stůl, konkrétní papír, s tím, že nabízí velmi výhodný úhradový mechanismus, který vychází z nějaké zonace, protože zkrátka ze všech analýz vyplývá, že skutečně musíme zajistit péči v tom Šluknovském výběžku a že je nutné bonifikovat tu nemocnici třeba nad rámec ostatních, což je legitimní. Takže tento návrh byl na stole právě proto, aby se, řekněme, ulehčil ten proces převzetí, aby se Krajská zdravotní neobávala, že převezme nemocnici, která bude ztrátová atd. Takže tam skutečně jasný návrh zazněl. To je to, co jsme vyjednali, co jsem já vyjednal s VZP.

Bohužel problém je, že stále Ústecký kraj, Krajská zdravotní prostě nejsou schopny se k tomu aktivně postavit a jasně říct nějaké stanovisko. Je to velmi komplikované. A my máme jako ministerstvo poměrně složitou pozici, protože jak jste správně zmínil, je to městská nemocnice, je v Ústeckém kraji, ministerstvo nemá žádnou přímou možnost ovlivnit dění v té nemocnici. Takže pouze takto vlastně musíme tlačit na všechny subjekty, tak aby se ta situace někam posunula. To děláme. Ale ta vůle, mám pocit, není na straně zejména tedy kraje. A je to odpovědnost kraje. A pokud hejtman - ani mi neodpověděl zatím na dopis, tak pak ta situace je velmi komplikovaná. Já mám naplánováno jednání s Krajskou zdravotní po 20. červenci, protože Krajská zdravotní po našem tlaku opět řekla, že předloží audit rumburské nemocnice, který provádí už nějaké měsíce. Původně ho měla předložit 12. srpna. Teď řekli, že ho předloží 20. července.

Hned v tom týdnu po 20. červenci, protože to myslím, že to je neděle, máme naplánováno jednání s Krajskou zdravotní na Ministerstvu zdravotnictví, kde budeme chtít vidět ten audit a budeme chtít jasně slyšet kroky další, co s tím budou dělat a jak tedy se zajistí ta péče. Samozřejmě pojišťovna je v tom silným hráčem. Ale znovu říkám, pojišťovna dala jasný úhradový mechanismus, tak aby nemocnice dostala více peněz, aby nebyla ztrátová. Ale i tak se ta situace úplně neposunula žádným směrem, zatím. Já stále věřím tomu, že se podaří najít nějaké řešení. Ta péče musí být zajištěna. My teď aktuálně jednáme o zajištění přeshraniční péče s německou nemocnicí, která je velmi blízko. Jedná se o určité transformaci nemocnice ve Varnsdorfu, která vlastně dneska má následnou péči, ambulantní péči, že i tam by se třeba vytvořila lůžka akutní lůžkové péče, aby i Varnsdorf měl určitou kapacitu. Jednáme s okolními nemocnicemi - Děčín, Česká Lípa. Samozřejmě i Ústí částečně, aby třeba pokrylo péči o dětské pacienty.

To znamená, skutečně velmi intenzivně se tomu věnujeme, aby prostě nedošlo k tomu, že péče nebude zajištěna. Samozřejmě to je i posílení zdravotnické záchranné služby, která má výjezdové stanoviště v Rumburku, tak, aby pokud jde o nějaké akutní případy, aby zkrátka byla zajištěna i tato služba. Ale ta situace je velmi komplikovaná, velmi složitá. A já stále věřím - jsem optimista - že se podaří najít nějaké řešení, které bude dobré pro Šluknovský výběžek. Ale musí všichni ti partneři chtít. A zatím mám pocit, že úplně nechtějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Panu ministrovi poděkuji za odpověď. A vlastně ono je to poměrně zatím docela živé, protože každých pár minut se objeví nějaká nová zpráva v médiích na toto téma. Například včetně toho termínu 20. července, kdy by měl být hotový ten audit.

Nicméně ještě bych se rád zeptal, krom toho, že VZP dala na stůl - on je to spíš dotaz na VZP - dala na stůl nějaký systém bonifikace té nemocnice, dala na stůl např. i nějaký splátkový kalendář na ty dluhy? Protože počítám, že to je asi ta největší zábrana, kvůli které se Ústecký kraj, resp. Krajská zdravotní brání převzetí té nemocnice. A to jsou právě dluhy vůči VZP.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Přiznám se, že neznám úplně přesnou strukturu hospodaření té nemocnice. Znovu opakuji, není to nemocnice, která by byla řízena ministerstvem, takže úplně nevidím do těch střev. Ostatně i proto si možná Krajská zdravotní nechala právě zpracovat ten audit, due diligence se tomu říká odborně, to hospodaření, aby se skutečně na to podívala a zmapovala to.

Pokud ale vím, tak ten dluh není tvořen pouze dluhem u VZP. Jsou tam dluhy za dalšími dodavateli služeb, dodavateli stravy atd. Takže ono to není úplně tak jednoduché, že když se vyřeší dluh s VZP, tak nemocnice bude fungovat. Myslím si, že to je skutečně hlavně o té úhradové straně, protože jakmile nemocnice samozřejmě má problém v úhradách, protože tam historicky prostě byl problém v produkci, nebyla skutečná produkce, tím pádem samozřejmě se to pak projeví na úhradách, tak už je to pak spirála. Takže si myslím, že je nutné vyřešit tu příjmovou otázku, tak aby se úhrady navýšily.

Ten návrh VZP je velmi dobrý. Velmi dobrý. Myslím, že to tak posoudili nejen zástupci Krajské zdravotní a další. Ale jak říkám, je to o tom, aby se ti, kteří za to nesou odpovědnost - a z mého pohledu v tomto směru skutečně za to nese odpovědnost kraj - rozhoupali a konečně řekli jasné stanovisko, jak si to představují. Protože doposud je to pouze takové neurčité sdělování, že jsou připraveni to převzít. Musí být audit. Uvidíme, a tak dále.

Ale já si myslím, že my jsme udělali skutečně maximum. A znovu říkám, po dvacátém mám jednání, kde budu jasně chtít konečné stanovisko, převezmeme nemocnici, nebo nepřevezmeme nemocnici, abychom i my se podle toho, a pojišťovna, mohli zachovat. Protože pokud řeknou, že nemocnici nepřevezmou, tak budeme řešit jinou situaci. Budeme řešit Varnsdorf, budeme řešit Německo, budeme řešit další situaci. (Upozornění na čas.) Ale zatím prostě nemáme to stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Blahu, který bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci soudních tahanic kolem mýta. Připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane ministře, od pana premiéra jsme několikrát slyšeli, jak obrovský úspěch to přesoutěžené mýto je. Také se opakovaně vyjádřil, že jsme jedinou zemí v EU, která výběr mýta úspěšně přesoutěžila. Ministerstvo dopravy má pod sebou ANO šest let. Vystřídali se tam Antonín Prachař, Dan Ťok, teď vy a mandát si stihl dát i pan Faltýnek. Sám si jej dal. Opět si vypůjčím slova vašeho pana premiéra. Určitě samí odborníci. A jaký je výsledek? Kvůli největšímu úspěchu této vlády, tedy přesoutěženému mýtu, se policie zajímá o předsedu vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. A dnes přibyl i další rozsudek. Krajský soud v Brně nařizuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tuto nově uzavřenou smlouvu s CzechTollem znovu zkoumat.

To, že se ŘSD v minulých týdnech nepodařilo vysoutěžit ani nového správce mýtného systému, je také velký úspěch? Zajímá mě, a nejen mě, co bude dál. Zajímá to i všechny daňové poplatníky. Zajímá to i řidiče kamionů a majitele dopravních firem. Zajímá to i starosty a hejtmany. Zbývá šibeničních pět a půl měsíce do spuštění té velké akce, a my nevíme nic.

Budete pokračovat ve stávající smlouvě s CzechTollem? A dáte tam Kapschi dobrý důvod k mezinárodní arbitráži? Nebo jej na základě dnešního rozsudku vypovíte a dáte dobrý důvod k tomu samému společnosti CzechToll?

Takže jasná otázka na závěr. Jak a kdo bude v České republice od 1. 1. příštího roku vybírat mýto? A prosím o stejně jasnou odpověď. (Upozornění na čas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP