(11.40 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Jenom k panu prezidentu Masarykovi a Jugoslávii. On se asi určitě obracel v hrobě, když jste souhlasili s bombardováním Jugoslávie. On se obracel v hrobě, kdy jste souhlasili se vznikem Kosova, protože to byl právě prezident Masaryk, který budoval československý stát se srbským pasem v kapse, protože v té době, když byl v ilegalitě, se musel po světě pohybovat a měl srbský pas. A právě v roce 1919 s králem Jugoslávie Petarem I. měli společné heslo "věrnost za věrnost, ljubav za ljubav". A tu vy jste pošpinili a pošlapali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Dovolím si stručně reagovat. Pro mě NATO není žádným dinosaurem. Jestli je něco politickým dinosaurem, tak je to jednoznačně Komunistická strana Čech a Moravy. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Rakušan - faktická poznámka. Máte slovo. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, skutečně jenom fakticky k tomu, co tady zaznělo, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Foldynovi. Nemluvme prosím vždycky za všechny. Vy tady mluvíte o tom, že se jugoslávský lid schází na hrobu, je šťastný, oplakává a vzpomíná. Já mám velmi dobré přátele ve Slovinsku. Je to učitelka ze střední školy, která prostě jenom za to, že každou neděli chodila do katolického kostela ve svém městě, o to místo na střední škole přišla. Bylo to za té slavné éry, o které vy mluvíte jako o té úžasné době, kdy byla Jugoslávie příkladným státem. Byl to stát, který se samozřejmě vymykal tomu běžnému způsobu života v ostatním komunistickém bloku, ale stále to byl stát, který byl veden diktátorským a totalitním způsobem. A právě diktátor a totalita drželi samozřejmě ten stát pohromadě. A pokud v tom státě byli lidé vyhazováni z práce za to, že se hlásili k nějaké víře a chodili do kostela, pokud přicházeli o místa, pokud byli zavíráni pro své názory, tak to prostě nebyl svobodný stát a držel právě tím, že byl udržován silou a mocí seshora.

Další poznámka, která tady je, i ke kolegům z KSČM. Mluvíte o stabilitě v tomto regionu. No, pokud nám jde o stabilitu, tak už jenom ta přístupová jednání Severní Makedonie a vyjednávání s Řeckem ke stabilitě regionu jednoznačně přispěla. Protože jsme tady měli dlouhodobě nestabilní sousedský vztah, měli jsme tady problém mezi Řeckem a Makedonií o užívání názvu a právě kvůli ústupkům z obou dvou stran už jsme teď v této chvíli dospěli k tomu, že region je podstatně stabilnější. A pokud Severní Makedonie vyslovila přání být členem Severoatlantické aliance, my jsme členem Severoatlantické aliance a veškeré argumenty, které zaznívají ze strany komunistů a SPD, jsou prostě argumenty stran, které se nikdy neztotožnily s tím, že v Alianci jsme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky. Přihlášeni jsou pan poslanec Klaus. Teď se přihlásil pan poslanec Luzar a pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem to viděl jenom v televizi v kanceláři, tak snad to nemělo poruchu. Ale tady někteří lidé nemůžou říct svůj názor a někteří lidé - obracím se na vás, pane předsedo lidovců Výborný - používají slovník prokurátora Urválka, Stalina a Gottwalda a nazývají prezidenta Tita krvavým psem.

Já jsem mimo jiné členem parlamentní skupiny přátel Srbska, tak bych zde rád vyzval přítomné členy vlády, zda takováto vyjádření jsou v souladu s naší zahraniční politikou. Já jsem tam byl, mluvil jsem s panem velvyslancem, zvyšujeme investice, Škodovka tam má dokonce dělat nějaký závod. Čili jestli je to skutečně v zájmu České republiky takovýmto způsobem hovořit a používat stalinistická vyjádření na půdě Sněmovny? Já bych vás poprosil, nerad to dělám, jestli byste nemohl ta svá slova vzít zpět a nějak se od nich lehce distancovat, protože jsem nevěřil vlastním očím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Luzar, pan poslanec Foldyna, pan poslanec Zaorálek, pan místopředseda vlády Hamáček s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. (Hluk a neklid v sále pokračuje.)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já si, vaším prostřednictvím, dovolím reagovat na kolegu Rakušana. V Řecku teď byly volby, jestli jste si, pane kolego, nevšiml. A ti strůjci ochoty domluvit se s Makedonií, dneska Severní Makedonií, na nějakém znění názvu státu a spolupráci tyto volby prohráli. Právě možná proto, že se snažili najít nějakou dohodu. Zvítězili pravicoví nacionalisté, kteří právě hledají sváry a rozpory. A ani v Makedonii snaha najít vůči Evropskému společenství nějakou cestu, a přejmenovali stát na Severní Makedonii, také neprošla stoprocentně za bouřlivého potlesku. A taky vyvolala docela silné nacionalistické tlaky v této zemi. Čili je to hodně podobné tomu, co se odehrávalo na Kypru. Je to hodně podobné tomu, co prožívá NATO ve svých státech vztahem mezi Řeckem a Tureckem. Je to stejný Balkán, tak si to uvědomme. A tady si zaděláváme v rámci nějakých partnerských vztahů, kterými jsme bohužel i my vázáni, na docela vážný problém do budoucna. A budu rád, když se o tom v této věci můžeme třeba bavit seriózně, ale nesnažme se to všechno dát jenom do toho rámce, že prostě tím, že jsme v NATO, oni to tam chtějí, tak jim to tam sypneme. Bavme se o tom NATO jako takovém, bavme se o tom, jak dál, protože jenom rozšiřování bez jakýchkoliv debat nás přivede tam, kde stojí momentálně Řekové a Turci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Můj předřečník tady říkal: já tam mám kamarádku. Já tam mám rodinu. Váš postřeh - říkáte: ona byla perzekvovaná. Já tam mám známé, těm vaše demokratická kazetová bomba zabila dceru, které byly tři roky. Nic neudělali, bydleli jenom v Batajnici u Bělehradu a letouny NATO na ně házely bomby a tříletou Milici Rakić zabily. A těch dětí bylo daleko víc! Styďte se! (Velmi důrazně.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Zaorálek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Kolegové, vzhledem k tomu, že se nemám šanci dočkat, tak jsem se přihlásil na faktickou.

Rád bych vám, přátelé, řekl, že i když tedy máte právo na ta znepokojení, tak si myslím, že debata je trochu mimo. Já bych vám rád připomněl, že my tady při tomto bodu, když projednáváme protokol o přístupu Severní Makedonie, máme co činit s jedním z mála, dokonce možná jediným úspěchem, který tady v poslední době v Evropě máme.

Rád bych vám připomněl, že Makedonie byla země, která byla dlouhodobě blokovaná Řeckem kvůli sporu o název té země. Ten spor se táhl nekonečně dlouho, neměl řešení a blokoval jakékoliv integrační pokusy Makedonie kdekoliv. A teď se stalo, že vláda Tsiprase a ministr Nikos Kotzias, se kterým jsem o tom mnohokrát jednal, prostě byli ochotni se dohodnout, což je de facto v Evropě téměř revoluční věc, že se nám podařilo se na něčem dohodnout. A oni prostě jednali a nakonec se dohodli na názvu Republika Severní Makedonie, což je něco, co se nám už dlouho v Evropě nestalo, že se tady někdo s někým konečně dohodl. I v tom Balkáně, o kterém tady mluvíte, se nakonec povedlo, že někdo přišel k pozitivnímu výsledku. A prosím vás, nemějte péči. Nová vláda, která byla jmenovaná, ta, která vyhrála, tak nová strana řekla, že naprosto respektuje tuto dohodu, i když byla předtím proti. A dokonce řekla, že bere i to, že Makedonie vstupuje do NATO, jako pozitivní věc.

Takže tady ta debata je podle mě opravdu něco, co je velice nadbytečné. My bychom měli přivítat to, že se sakra někomu tady v Evropě podařilo uzavřít dohodu, že někdo si dokázal říci: vždyť ten spor je nesmyslný, najděme cestu! Oni to našli, a dokonce to respektují i ti, co po nich přišli. A my si tady prostě v Česku zoufáme, jako co všechno... Tady je příklad - přivítejme to! Tam 83 % lidí říká, že chce do NATO. Chápete? 83 % lidí je přesvědčeno v té zemi, že je to pro ně dobře, navzdory všem sporům, které tam mají. My dneska nejsme schopni jako Evropská unie nabídnout přistoupení řadě zemí, které jsou, protože jsme sami v takovém stavu, že toho nejsme schopni. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Jedna z mála věcí, která je teď, je to NATO! Takže se na to dívejte jako na úspěch. Jeden z mála. Tak to prostě tady nekažme! (Potlesk v řadách poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr Hamáček stáhl faktickou poznámku, takže na řadě je pan předseda Radim Fiala. Po něm pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jen velmi stručně. Abych reagoval na svého předřečníka, prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Zaorálka. Já myslím, že to všichni vítáme, že se dohodli, že to je určitě správně. Ale přece není možné, abychom, jestli se ve čtvrtek dohodnou, hned v pátek zemi, která byla mnoho desítek let politicky nestabilní, pomohli do NATO. Tady jeden pan kolega poslanec říkal, že základní myšlenkou NATO je mír, posilovat mír. Já to vidím po tom světě, jak je základní myšlenkou NATO posilovat mír. Podívejte se, jaké další státy čekají na vstup do NATO. Je to Ukrajina, je to Gruzie, je to Severní Makedonie. Já bych řekl, že ta Severní Makedonie je na tom teď ještě poměrně z těchto tří států nejlépe. Ale když si vnitřně říkám, že tyto tři státy by se měly stát součástí NATO, tak výsledkem té rovnice je konflikt. Je obrovský konflikt. A já si myslím, že můžeme chviličku počkat, vydržet, až situace bude daleko stabilnější, než je teď.

Takže já to nepodpořím. A ne kvůli NATO, ale nepodpořím to kvůli tomu, že nechci konflikt, že se obávám velkého konfliktu, který by mohl prorůst v konflikt, který by se samozřejmě velmi týkal České republiky. Takže za mě ne. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP