(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg. Po něm poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Popravdě řečeno, jsem velice šťastný z této zprávy, že můžeme dneska o přístupu Makedonie k Severoatlantickému paktu hlasovat. Proč to říkám? Pamatujme si přece, teprve když jsme my vstoupili do NATO, a platili jsme tudíž všude za bezpečnou zemi, nastaly velké investice do České republiky. Totéž se potom stalo se Slovenskem, když vstoupili do NATO. Makedonie tím nešťastným sporem o jméno ztratila dlouhá léta, kdy investoři se nehrnuli do Makedonie, poněvadž nikdo nechtěl investovat pomalý makedonský trh. Tudíž přístup - první podmínka, aby peníze byly někam investovány, je bezpečnost té země. Neboť peníze jsou to nejzbabělejší, co existuje na světě. Peníze jdou pouze tam, kde jsou jisté, kde (investoři) vidí svou budoucnost a vidí velký trh. Doufám, že co nejdřív bude následovat přístup do Evropské unie, poněvadž tato země by si to zasloužila. Trpěla opravdu mnoho v posledních letech, spousta problémů byla v Makedonii, a nebudiž pochyby, že tam byly jenom díky tomu, že se jim cesta jak k bezpečnosti v NATO, tak k ekonomické prosperitě Evropské unie zabránila a zastavila. Tudíž jsem velice šťastný, že by to byl ten první krok jako u nás, a doufám, že Makedonie velmi brzo dožene i nás. Je to pravdu skvělá zpráva. Bez bezpečnosti nikdo nebude investovat (upozornění na čas) a Balkán bude stabilizován, pouze až celý západní Balkán vstoupí do spojenectví v NATO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, musíme všichni respektovat čas. Děkuji vám za pochopení.

Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: (S důrazem.) Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího panu Výbornému říci, že (postupně velmi zvyšuje hlas) hodně dlouho jsem neslyšel ten výraz krvavý pes Tito. Naposledy to říkal Klement Gottwald a jemu podobní lidé. Naposledy o něm hovořili ustašovci a lidi, jako byl Ante Pavelić, ale vy k nim asi, pane kolego, přes tu katolickou církev máte hodně blízko. (Oživení v sále.) Tyto věci dělaly právě v té Jugoslávii a v západním Balkáně velký problém. Tyto výrazy z 50. let, tyto výrazy v českém parlamentu, které používáte v dnešní době. Víte, kdybyste tam někdy jel 4. května na hrob maršála Tita, prezidenta Jugoslávie, a potkal jste se tam s lidmi z celé bývalé Jugoslávie, i z toho Chorvatska, i ze Slovinska, z Makedonie, z Černé Hory, přijíždějí tam z ciziny... Byl jste někdy na takovémhle procesí třeba na hrobu Tomáše Garrigua Masaryka? Sešli jsme se my Češi takhle dokonale a oslavujeme své vůdce, své představitele takovýmto způsobem, jako národy bývalé Jugoslávie oslavují svého Tita? Vy nevíte vůbec nic o západním Balkánu! Nevíte vůbec nic o těch lidech! Používáte výrazy, které používali ti nejspodnější lidé. Komunisté, fašisti a podobný lidi! Krvavý pes Tito - za mě to byl vynikající politik a vynikající státník! A lidé v té (nesrozumitelné) Jugoslávii se měli líp v té době než my tady!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky - pan poslanec Žáček, paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych se rád vyjádřil k pochopitelnému postoji komunistů vůči NATO. Chápu, že NATO vás stále štve, protože bylo součástí vaší porážky v roce 1989. Ale stejně jako všichni kolegové například z delegace NATO jednoznačně stojíme na tom, že to je mezinárodní organizace, s níž sdílíme hodnoty a v jejímž rámci udržujeme mír, stabilitu a bezpečnost v celém regionu. Vím, že preferujete variantu ruskou, agresivní, to znamená, Gruzie, Ukrajina, Krym a další státy, Kavkaz. Je to pro vás bližší. Jestli jste si nevšiml, tak takovéto řešení NATO nikdy nepodporovalo, a to ani ve složitém vztahu mezi Turky a Řeky. Stále je tam mír, přes všechny problémy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, po ní s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já se omlouvám. Ještě jedna poznámka k panu kolegovi Foldynovi. Víte, já chodím pravidelně do těch Lán k hrobu prezidenta Masaryka. Tam já chodím pravidelně, a ani jednou jsem vás tam nepotkala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych reagoval na ten agitátorský výkřik, který tady zazněl u předřečníků. Ano, já si nedělám doma nástěnku, kde bych si úspěchy NATO připichoval, každý den se na ně díval a dělal si grafy. Ale já si vzpomínám, jak státy NATO likvidovaly Libyi, a dodnes ten problém máme. A paradoxně to byly státy, které jednaly ne ve shodě NATO - NATO organizaci -, ale jednaly individuálně a snažily se vlastní zájmy prosadit. Jak fungovalo NATO v té době? Postavilo se proti těmto zájmům, vojensky prosadit své vlastní zájmy v Libyi? Jak reagovalo - v pozici silného. A vy mi tady říkáte, že ty malé státy, jako jsme my, v NATO, vojensky malé státy tím myslím, že mají nějaké slovo, že mají nějaké možnosti se ozvat? Že jsme nějak reagovali na to, co dělo v NATO? To je ten problém toho NATO. Je to dinosaurus historického vývoje a politiky, který už se slovy Václava Havla měl být dávno rozpuštěn. Mohly vzniknout nové obranné mechanismy, mohly vzniknout nové smlouvy na základě nějakého sjednocení Evropy a dalších postupů. Zůstaly tady velmocenské choutky studené války. To si řekněme. A to je momentálně problém NATO. A bavíme-li se o tom, jak dále tady s touto organizací, tak už dneska NATO se dostalo na hranu toho, že neví, co se sebou samým. To je problém třeba Turecka. A řekněme si to, to je problém Kypru. Zkuste odpovědět, kolegyně a kolegové, jak ten Kypr chceme vlastně řešit. Status quo. Minová pole, ostnaté dráty. Status quo. Sem tam nějaké přestřelky. To je NATO v 21. století. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana poslance Bělobrádka, po něm pan poslanec Foldyna. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já si nemyslím, že bylo úplně šťastné, že tady kolega Výborný použil krvavý pes Tito. Nicméně prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Foldyno, já si nemyslím, že by pan prezident Tito byl demokratický politik, jak říkáte, velký státník. Já myslím, že to byl diktátor, který používal nedemokratické praktiky pro to, aby nastolil komunismus, a Jugoslávii držel pohromadě silou.

Druhá věc, kterou bych chtěl okomentovat, tak je tady výrok kolegů z komunistické strany. Ano Václav Havel byl v 90. letech naivní jako mnoho jiných, protože nikdo neočekával, jakým způsobem se bude vyvíjet například zahraniční politika Ruska. Určitě tehdy bylo určité nadšení, že skutečně ten bipolární svět skončí, že se všichni budeme mít rádi, budeme se objímat a spolupracovat. A ono se ukázalo, že to tak není a že jsou tady jiné bezpečnostní hrozby a rizika, a proto skutečně dává smysl, aby tady NATO bylo. A vytrhávat jaksi už 20 let nebo 25 let staré výroky, které v tom kontextu je potřeba vnímat jako skutečně překonané - tak bezpečnostní situace se prostě změnila.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Žáček. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP