Stenografický zápis 28. schůze, 18. dubna 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


217. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Volný
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Leo Luzar


215. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům /sněmovní dokument 2538/

Poslankyně Miloslava Vostrá


204. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 /sněmovní tisk 427/

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Lenka Dražilová


189. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2017 do září 2018 /sněmovní tisk 307/

Poslanec Miroslav Grebeníček


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018 /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lubomír Zaorálek


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Daniel Pawlas


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017 /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Marek Benda


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993) /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Lubomír Zaorálek


119. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Milan Hnilička
Místopředseda PSP Tomio Okamura


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jaroslav Holík


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec František Kopřiva


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018 /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Michal Ratiborský


123. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová


126. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Bžoch


127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jan Pošvář


128. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


218. Ústní interpelace

Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Třešňák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Petr Třešňák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Ondřej Polanský
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Lukáš Bartoň
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Věra Procházková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 16.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP