(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

Jak už je teď zvykem, poprosím vás všechny - nejprve vás odhlásím, a teď vás poprosím, abyste se přihlásili, čímž bude zaznamenána vaše účast na dnešním jednání. Případně mi sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Hana Aulická Jírovcová - pracovní důvody, Ivan Bartoš do 10 hodin - pracovní důvody, Jan Bauer - zahraniční cesta, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Josef Bělica - zdravotní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - pracovní důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Milan Brázdil - zdravotní důvody, Andrea Brzobohatá - zdravotní důvody, Jaroslav Dvořák - pracovní důvody, Jaroslav Faltýnek od 14.30 do 18 hodin ze zdravotních důvodů, Dominik Feri do 11 hodin - pracovní důvody, Petr Gazdík - pracovní důvody, Stanislav Grospič - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Pavel Jelínek - pracovní důvody, Pavel Juříček od 12 do 14.30 - pracovní důvody, David Kasal - pracovní důvody, Václav Klaus do 11.15 - pracovní důvody, Martin Kolovratník - rodinné důvody, Karel Krejza - osobní důvody, Jana Krutáková od 13 do 18 hodin - rodinné důvody, Jan Kubík - pracovní důvody, Helena Langšádlová do 12 hodin - pracovní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Jan Lipavský od 14.30 do 19.00 - pracovní důvody, Karla Maříková - zahraniční cesta, Jiří Mašek do 12.30 - pracovní důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Eva Matyášová bez udání důvodu, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Miroslava Němcová - osobní důvody, Ladislav Okleštěk - rodinné důvody, Roman Onderka bez udání důvodu, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Mikuláš Peksa - zdravotní důvody, Pavel Plzák - zahraniční cesta, Olga Richterová - zdravotní důvody, Jan Řehounek - rodinné důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Jan Skopeček - pracovní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody, Petr Venhoda - zdravotní důvody, Václav Votava - pracovní důvody, Petr Vrána - pracovní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček do 16 hodin - pracovní důvody, Jan Kněžínek do 11 hodin a od 14.30 - pracovní důvody, Jana Maláčová do 11 hodin - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Marta Nováková - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Dan Ťok - pracovní důvody, Miroslav Toman od 14.30 - zdravotní důvody. Dále ještě dodatečně přišla omluva pana ministra Adama Vojtěcha do 11 hodin z pracovních důvodů. Tím jsme se vypořádali s omluvami.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

 

217.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Přistoupíme tedy k projednávání bodu 217. Na pořad jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ni dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednání odpovědí na jednotlivé písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZu a zejména jeho investic v Bulharsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 342. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Já zahajuji rozpravu. Pan poslanec vystoupí jako první ke své interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych připomněl, o čem jsme jednali naposledy, protože nějakou dobu jsme neměli možnost pokračovat při projednávání této písemné interpelace.

Jedná se o interpelaci, která se týká prodeje bulharských aktiv ČEZu, bulharské ČEZ Distribuce, kde ve veřejných zdrojích bylo upozorněno na to, že mají být privatizovány do rukou osob, které jsou napojeny na balkánskou mafii. Vystupovala tam paní Ginka Varbakovová. Jde o obchod za 8 miliard korun, čili jde o poměrně závažnou záležitost, jak se vypořádat s neblahým dědictvím toho, že ČEZ šel do poměrně rizikové situace a neskončilo to úplně dobře.

Podle aktuálních informací, které máme, tak od začátku projednávání této interpelace došlo k určitému posunu, a to, že původně měla tedy privatizovat tu společnost paní Varbakovová, která má ty velmi pochybné vazby, a podle aktuálních informací by ČEZ odstoupil od této smlouvy. A já bych se chtěl zeptat vlády, která se zavázala, že bude mít aktivní pozici vlastníka, jakým způsobem bude dále postupovat, jaká je její pozice jakožto aktivního akcionáře ČEZu ve vztahu k bulharským aktivům, protože se uvažuje o tom, že by se vypsalo nové výběrové řízení na prodej těch bulharských aktiv za více jak 8 miliard korun; takže jestli bude vypsáno výběrové řízení, jestli to stát chce. A jestli může potvrdit, že probíhají jednání s nějakými českými skupinami o prodeji těch bulharských aktiv.

Samozřejmě rozumím tomu, že vláda nevykonává působnost dozorčí rady ani jiného orgánu, že Ministerstvo financí vystupuje v pozici zástupce akcionáře, a tudíž bych se chtěl zeptat, jestli vláda jakožto aktivní akcionář žádala vysvětlení v této věci na valné hromadě, nebo ho bude žádat na nejbližší valné hromadě, nebo dokonce pro tyto účely valnou hromadu svolá. Takže poprosil bych vzhledem k tomu, že není pochyb, že vláda se aktivně zabývá situací kolem ČEZu, tak bych chtěl slyšet i vyjádření pana předsedy vlády k této situaci ohledně privatizace bulharské ČEZ Distribuce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pana předsedy vlády, zda bude reagovat. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ta odpověď je stále stejná, tak jak jsme jí napsali panu poslanci 7. listopadu 2018. Vláda se aktivně nezabývá ČEZem. Nevím, co to je aktivní akcionář, protože takový pojem neznám.

My jsme akcionář, chodíme na valné hromady. Akcionářské práva vykonává Ministerstvo financí. A já jsem už minule vyzval pana poslance, pokud jsou tam nějaké pochybnosti, aby tedy podal trestní oznámení na policii, pokud má nějaké poznatky, že se tam dějí nějaké nepravosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP