(10.30 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak já doufám, že ten argument, co tady zazněl s lékařským oborem, nebyl myšlen vážně. Že opravdu ANO neřídí naši zemi a Ministerstvo zdravotnictví takovým způsobem, že posílá lidi, kteří jsou v dané oblasti amatéry, na to, aby dělali někde nějaké operace. To snad opravdu nemůžete myslet vážně, pane hejtmane.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec Vondrák bude reagovat. Prosím, aby poslanci se oslovovali mým prostřednictvím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Pokud nejste schopný té abstrakce v tom smyslu, že tady nemluvím o srovnání jenom s lékaři. Týká se to všech profesí. Každý z nás máme nějaké své povinnosti, a jestli jsem se k nim přihlásil, tak je musím vykonávat. A prosím vás, je součástí nás všech se celoživotně vzdělávat. To znamená, pokud dostávám nový úkol, tak se to musím doučit. Jinak prosím vás tady nemám místo v této společnosti. A měli byste to vědět zrovna vy, Piráti, kteří tady hovoříte o digitalizaci. Víte dobře, že to je o neustálém se doučování a přizpůsobování. Tak prosím vás nedávejte tady za příklad medicínu. Já jsem to dal jako jeden z možných příkladů. Těch profesí je celá řada. Policisté, vojáci, hasiči, ale jsou tady samozřejmě... I my politici máme své povinnosti a máme zodpovědnost řešit věci, které neumíme, a musíme se je doučit. Prostě tak to je!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Válka s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Ferjenčík, poslanec Klaus a poslanec Bartoň. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. (Se smíchem.) Já se omlouvám za svůj pragmatismus a přízemní dotazy, pane ministře. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jestli jsou obory, kde vůbec, nebo tedy jazyky nebo nářečí, kde vůbec neexistuje ten soudní překladatel. A pokud ano, tak se to nějak musí řešit v těchto oborech. Proč se stejné řešení nemůže použít pro ty obory, kde je jenom jeden soudní překladatel a odmítne to. To je ještě druhá věc, která mně není jasná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Děkuji panu poslanci Válkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Klaus. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Vondráka. Přece v zájmu státu a ministerstva je, aby ti tlumočníci podávali co nejlepší výkony. A asi to budou dělat lépe ve chvíli, kdy budou specializovaní na ten obor. Ve chvíli, kdy tady máme stovky nebo tisíce lidí, co umí tlumočit z angličtiny, tak je logické, že je výhodnější, aby se část z nich specializovala třeba na technické překlady, část z nich se specializovala na jiné překlady a pak dělali to, v čem jsou nejlepší, místo toho, abychom je nutili všechny zvládnout průměrně celou tu škálu těch aspektů.

Proto mi přijde naprosto logické, aby zvlášť v jazycích, a v drtivé většině případů je dostatek odborníků na ty specializované překlady, tak abychom umožňovali říct: omlouvám se, tohle není moje parketa, ať to udělá kolega, který to udělá lépe. To přece je naprosto logické a nechápu, proč bychom to měli zakazovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem zmáčkl faktickou poznámku, protože jsem se rozčilil, ale mezitím byli ještě dva předřečníci, tak už jsem se trošku uklidnil.

Pane poslanče Vondráku prostřednictvím pana předsedajícího, já mám obrovskou slabost pro všechny poslance školského výboru, to víte. Ale nemohu si pomoci. A vy jste tady od pultíku říkal, že někdo nepatří do společnosti a takovéhle věci. To bych si vyprosil v roce 2019. Byly doby, kdy se říkalo, kdo nepatří do společnosti. Ale je to velice nevhodné a měl byste se omluvit.

A když mám ještě slovo minutu a 28 vteřin. (Velmi důrazně:) Já se nepřestávám divit, jak jedna regulace za druhou, naprosto nesmyslných, tady každý den přibývá a přidáváte ji občanům této země! Teď budete zase buzerovat tlumočníky, aby museli vzít povinně jak nějací státní vazalové kdejakou práci, na kterou si třeba netroufají nebo je bolí v krku nebo se jim prostě nechce. Nechte ty lidi být! Nepřidávejte den za dnem další a další regulaci, nebo to ta republika nevydrží!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Další faktická poznámka, pana poslance Pavla Plzáka. A máme stále připravenu paní poslankyni Válkovou a pana poslance Bendu. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Velice krátce, omlouvám se, nechci zdržovat. Ale neměly by tady zaznít nepravdy. Já jsem poslouchal a nic o tom, že by někdo měl být exkomunikován ze společnosti, že nepatří do společnosti, tady nepadlo. Ukažte mi to ve stenozáznamu, kde to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Válkové. Připraví se pan kolega Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Tak já trošku věcnosti bych poprosila (se smíchem) do té diskuse tím, že tady načtu něco, co možná nezaujme, nicméně je velmi důležité.

Za prvé tedy stahuji svůj návrh C1. On je nehlasovatelný, je duplicitní s úpravou, kterou máme v tom komplexním pozměňovacím návrhu pod bodem A50. Čili ten svůj pozměňovací návrh C1 stahuji.

A potom s ohledem na to, že se přece jenom ještě stalo u těch pozměňovacích návrhů, že došlo k určitým neprovázanostem na ustanovení navrhovaného zákona, tak je třeba opravit legislativně technicky všechny tři návrhy.

Konkrétně jde o pozměňovací návrh B, což je poslanecký návrh pana poslance Michálka, kde tedy načítám, že v poznámce návrhu B2 za odst. 1 se musí vložit slovo "a 2". V pozměňovacím návrhu B3 v § 37 odst. 3 písm. c) se slova uvozovky dole čárka i nebo l uvozovky nahoře nahradí slovy uvozovky dole nebo i.

Pokud jde o legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu A55, což je tedy usnesení ústavněprávního výboru, tak je třeba v § 37 odst. 1 písm. 1 a v § 37 odst. 2 písm. 1, aby se číslo 10 nahradilo číslem 3. Na to jsme pozapomněli. (V sále je silný hluk.)

A konečně legislativně technické změny k mému návrhu C2. Tam jde zase o určitou provázanost, v případě, že by byly některé pozměňovací návrhy schváleny. Takže za prvé: V pozměňovacím návrhu CII.5 v paragrafu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším. Omlouvám se. Požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete něco jiného než soudní tlumočníky a soudní překladatele, prosím v předsálí! Načítají se případné legislativně technické změny, je potřeba, abychom se k nim potom vyjadřovali, a tohle není možné ani zapsat!

 

Poslankyně Helena Válková: Pane místopředsedo, velmi děkuji. Už budu u konce, ale je nutné to načíst.

Takže legislativně technické úpravy k pozměňovacímu návrhu C2 v § 38 odst. 1 a 2 se písm. f) zrušuje a následující písmena se přeznačí. Tato úprava se zároveň promítne do § 38 odst. 3 při značení písmen. Jde o pozměňovací návrh CII.5.

A v pozměňovacím návrhu CII.1 se pak písmenka přeznačí v souladu se zrušením písmena f) v pozměňovacím návrhu CII.5.

A jenom úplně na okraj k té diskusi, která tady proběhla k A46. Tak já jsem to vyřešila tak jako soudní tlumočnice, protože jsem se dostala do těch situací, o kterých tady paní poslankyně Levová hovořila - já jsem skončila s tlumočením. Ono toho bylo více důvodů, ale myslím si, že v tomto ohledu garanční výbor to svoje stanovisko vyjádřil celkem jednoznačně a tady ten rozpor se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti skutečně existuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní vystoupení pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se nechtěl hlásit k faktické poznámce, protože je úplně nemám rád, když člověk v nich uplatňuje věcná stanoviska. Ale chtěl bych říct, že celá ta debata je lehoulince absurdní. Ústavněprávní výbor to velmi intenzivně projednával, ta diskuse se vedla velmi intenzivně na půdě ústavněprávního výboru. A nakonec se přiklonil k doporučení, které máte v usnesení, které máte v tom komplexním návrhu paní poslankyně Válkové, resp. posléze celého ústavněprávního výboru, že nepokládáme za správné, aby bylo možné donutit znalce, aby vzal jakoukoliv... tlumočníka, pardon. Ještě jsem nepřešel z předchozího bodu. Tlumočníka, aby vzal jakékoliv tlumočení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP