(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nevím, jestli pan ministr chce s přednostním právem teď reagovat. (Ano.) Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Já jenom velmi krátce. Uvedu nějaký praktický příklad, proč pro nás pozměňovací návrh A46 představuje problém. Vezměte si příklad vazebního řízení. Soud má rozhodnout do 24 hodin. Máte vazebně zadrženého, který pochází z nějaké exotické země, ještě lépe z nějakého údolí, kde se mluví nějakým specifickým nářečím. Máte jednoho, v lepším případě dva znalce v republice, a on vám řekne, že odmítá tlumočnický úkon, protože se tam řeší nějaká technická věc. Opravdu to může vést k ochromení. Tomu tlumočníkovi nikdo neutrhne hlavu, když on v tu chvíli řekne, já nevím, podívám se tady přes internet do nějakého slovníku, kterým jako profesionál, který se tím zabývá, mám na to kulaté razítko, což je pro mě i konkurenční výhoda, mimochodem i v komerční sféře, podívám se, abych to přeložil správně v jazyce, na který mám jinak glejt od státu, že jsem expertem a můžu z něj překládat. Je to určitě schůdnější řešení než říct "nemáme tady nikoho, kdo by nám to mohl přeložit", a toho dotyčného musíme propustit na svobodu. Samozřejmě je to extrémní případ, ale to je přesně to, čeho my se bojíme. Proto ten návrh, aby A46 aspoň bylo hlasováno samostatně, abychom mohli samostatně vyjádřit naše stanovisko, protože my s celým áčkem souhlasíme, kromě tohoto jednoho. Samozřejmě rozhodne hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Vondráka s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Levová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové, já bych se tady přiklonil k názoru pana ministra. Profesí, kde prostě nemůžete odmítnout úkol, je prostě celá řada. Já si myslím, když vás přivezou na pohotovost, tak ten lékař nemůže říct "já to prostě neznám" a musí nějakým způsobem se s tím vypořádat. Jakmile jsem se k té profesi přihlásil, tak mám za povinnost v podstatě ty věci dělat. Nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Levovou, připraví se pan poslanec Válek, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Já nesouhlasím, protože pohotovost je něco jiného než soudní řízení - plánované třeba.

Ale já jsem chtěla říct k těm překladům. To není o tom, že vy se podíváte na internet a najdete si slovní spojení. To je přesně to, co jsem tu řekla. Já jsem to dělala a vím, že některé výrazy, pokud nejste z oboru, je velmi pracné si najít, i když to máte doma na stole a hledáte to cíleně v klidu. A to se nebavím o tlumočení. Takže jsou prostě výrazy, které si rozhodně on-line najít opravdu nejde. A nejsou to jenom turbíny. V uvozovkách dával jste příklad kmene, tak s ním asi nebudete řešit turbíny, že? Ale zrovna turbíny jsou výborný příklad. Tam může být několik výrazů, a pokud tomu nerozumíme, tak vůbec nejste schopen vybrat tu správnou. Ale bavíme se tady třeba zrovna o zdravotní péči. Může tam dojít k nějaké operaci, může tam dojít k posuzování zdravotního stavu pacienta atd. To není jenom o turbínách. Ale pravdou zůstává, že nahlédnutím na internet - všichni, co jste se tady někdy snažili něco přeložit, to musíte vědět, že tím, že se podíváte do slovníku, tak nenajdete ten správný výraz. A já opravdu bych nerada slučovala práci tlumočníka a doktora na pohotovosti. To prostě jsou úplně diametrálně jiné věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Válka s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu. Já jsem sice radiolog, mám z toho, já nevím, snad čtyři atestace finálně, přesto bych si v životě netroufl mamografii popsat. Prostě proto, že to neumím. A i když se po mně chce soudní znalecký posudek na mamografii, tak prostě řeknu: nezlobte se, já ho neudělám, já tomu nerozumím, ale je tady kolega, který to dělá, ať to udělá.

A teď ten dotaz, proč jsem se vůbec chtěl přihlásit. A co tedy, pokud je to jeden tlumočník z toho údolí, kde je nějaký ten dialekt, pane ministře, a on bude stavěn do takové situace - já nedokážu posoudit prostřednictvím pana předsedajícího, zda kolegyně Levová má pravdu, nebo nemá pravdu, že je to tak stresující pro toho tlumočníka, protože jsem nikdy tlumočník nebyl. Co když tedy to vyřeší tak, že řekne: než za těchto podmínek, to raději toho tlumočníka nebudu dělat? A vy o těch pár tlumočníků přijdete. To by mě strašně zajímalo. Já bych takhle postupoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem také vystoupit k tomu paragrafu A46, k té povinnosti tlumočníků tlumočit na požádání ministerstva. Mně přijde především tedy absurdní, že na základě nějakých velmi okrajových případů, kterých i pan ministr uvádí, že jsou jednotky, zavádíme obecné pravidlo, které se týká úplně všech jazyků a úplně všech překladů, resp. všech tlumočení, a může právě vést k výraznému zhoršení kvality tlumočnických výkonů ve všech těch ostatních jazycích. Pokud ministerstvo potřebuje extra motivaci pro lidi, kteří tlumočí z nějakých velmi specifických jazyků či dialektů, tak ať se specializuje na tenhle problém a ten řeší, ale přece kvůli tomu nebudeme nutit tlumočníky z angličtiny, aby tlumočili technické překlady ve chvíli, kdy nerozumí technice. A tam je skutečně problém ve chvíli, kdy člověk v češtině dostatečně dobře nerozumí té problematice, tak asi nemůže potom z toho tlumočit. A ve chvíli, kdy to chceme po překladatelích z angličtiny, z němčiny, tak to je přece úplně absurdní kvůli nějakým jednotkám případů, které jaksi někdy můžou nastat. Podle mě ti jednotlivci, co dělají specializovaná tlumočení z těch zvláštních dialektů, tak to dělají z lásky k tomu oboru a v drtivé většině případů se budou snažit tomu ministerstvu vyjít vstříc. A ministerstvo by mělo především řešit, jak získat další tlumočníky v těchto specializovaných oblastech, místo toho, aby úplně na všechny tlumočníky dávalo úplně nesmyslnou povinnost dělat práci, na kterou z oprávněných důvodů nemusejí stačit.

Já jsem také někdy překládal, dva roky jsem žil v Anglii, takže znalost angličtiny mám velmi dobrou, ale netroufal bych si překládat v oblastech, kde třeba v češtině nejsem dostatečně fundovaný. (Mpř. Pikal: Čas, pane poslanče!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky... Ne, pan poslanec Vondrák se ještě hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já si myslím, že se hlásím k jakýmsi povinnostem. Tím, že se stanu soudním tlumočníkem, tak v podstatě mám jakési povinnosti a ty prostě si musím plnit, jako si je musím plnit všude jinde. Mám ten pocit, že v této zemi pořád hrajeme na to, že někdo něco nemusí. Všichni se hlásí o svobody, ale nikdo se nehlásí ke svým povinnostem. Nezlobte se na mě! (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda a poté paní poslankyně Levová. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já si myslím, že argumentace pana ministra není úplně správná. Tu argumentaci on dává na to, že v případě vazby má nějaký časový limit, který musí vypršet, a musí tedy proběhnout ten vazební akt. Já si nedovedu představit, co u vazby je slovně odborně tak složité, že by to standardní tlumočník nepřeložil. Tam přeci se určitě nebude jednat ani o turbínách, ani o mamografii. Tam se bude jednat o tom, jste zadržen a vaše vazba se prodlužuje, protože. A jsou to jednoduché důvody, které nevyžadují žádnou specifickou tlumočnickou vědomost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Levovou.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Tak ještě naposledy k lékařům. Tlumočník a překladatel, když získává to kulaté razítko, tak má určité okruhy, které se musí naučit, musí znát určitou terminologii. Ty požadavky tam jsou, ale nejsou úplně ze všech oborů - úplně ze všech. To je, jako kdybyste měl pacienta, já nevím, a měl jste mu operovat mozek, nějakou operaci, kterou jste ani nestudoval. Chápete? Ze které jste neměl ani zkoušku na medicíně. To je v podstatě úplně to stejné, protože je to to stejné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP