(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tři faktické tady máme - pan poslanec Adamec, pan poslanec Zahradník a pan poslanec Klaus. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já částečně souhlasím s panem poslancem Ferjenčíkem. Ano, beru to tak, že nemělo by tady sedět 200 starostů nebo převaha starostů a řešit si své lokální problémy přes Poslaneckou sněmovnu. Já se přiznám, že já je neřeším takto. Já tady řeším jenom problémy, kromě hospodářských záležitostí, kdy se tady někdo snaží, a teď to nemyslím ve zlém, destabilizovat komunální a regionální sféru. Určitá forma destabilizace to je.

Musím říct, že já jsem s tím nikdy neměl problém. Nebylo fakt prioritou vydělat si ty peníze. To rozhodně nebylo, protože je to spíše symbolika. Já jsem šest let byl starosta zadarmo, úplně zadarmo, pak jsem pochopil, že náklady jsou větší než výnosy, že je potřeba aspoň část těch peněz použít z té komunální sféry, rozhodlo zastupitelstvo, svobodně, demokraticky.

Já musím říci jednu věc. Mně pak na tom vadí ta jedna věc, jak jste určili ten koeficient 0,4. Protože dneska vlastně ta možnost, to nařízení vlády je 0,4, 0,6 neuvolněný a uvolněný samozřejmě až 100 %, ale s tím, že ten uvolněný má ještě další požitky, které vyplývají z toho, že na tom úřadu je uvolněný. To tady nikdy nepadlo. Otázka je, jestli 0,4, tak jak to navrhujete, je adekvátní nula šesti tomu neuvolněnému.

Jen tak mimochodem, to uvolnění, neuvolnění, to si musí každý sám v sobě srovnat. Já jsem nechtěl být nikdy uvolněný z vlastních důvodů, ne proto, že bych jako... prostě pro mě je to taková jistota toho, že když tam nejsem vždycky, že je to správně, že to dělám jakoby po práci, po hlavní práci, která je ve Sněmovně. Jestli si myslíte, že 0,4 mě třeba osobně odradí od toho, abych znovu nekandidoval na starostu nebo znovu do Sněmovny, tak vás chci ujistit (upozornění na čas), že tedy rozhodně ne!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se omlouvám panu poslanci Zahradníkovi, protože tady byla přihláška ještě od pana poslance Bartoška na faktickou, byla z místa. Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Krátká reakce na probíhající rozpravu. Jak hnutí ANO, tak Piráti vstupovali do voleb s tím, že se věci zjednoduší, že se usnadní život. A mně to připadá, že každá nová norma, která přichází, tak život komplikuje, zavádí nové věci, naopak život komplikuje. Jejdamane, nechte ten život běžet, nechte také možnost lidi rozhodnout. Vždyť nejlepší reklama každého z nás, kdo jsme v politice, je jeho práce. Lidi to vidí, jestli politici pracují, a to od komunální úrovně, ať už je to starosta, ať už je to poslanec. Spoustu věcí, ať už třeba svazky obcí, nebo i jiné organizace, vždyť jsme v nich a děláme to bez mzdy. A jestliže ten politik nepracuje, tak může mít jednu funkci a je mu to jedno, protože prostě ve volbách nedostane hlas, protože pro to město, pro tu zemi, nic nedělá.

Myslím si, že se snažíte vymyslet zákon na život. Život je mnohem pestřejší, mnohem zajímavější než to, abyste ho dokázali svázat do paragrafů. Nechte možnost lidem si rozhodnout o tom, co chtějí. Nechte lidem, co jsou v politice, nechť se rozhodnou, kolik toho zvládnou. Nechte na nich a nechte na voličích, aby pak ohodnotili, jak který poslanec, jak který starosta pro svou obec, pro svůj kraj pracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí - máme tady teď pět faktických poznámek, takže pan poslanec Zahradník, Klaus, Ferjenčík, Jan Volný a pan poslanec Bartoš. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já chci říci jenom tolik - tady začíná vznikat dojem, několik mylných dojmů, několik mylných předpokladů, jako by třeba tady byla nějaká škola, která generuje budoucí kandidáty připravené usednout do Sněmovny, zastávat svoji práci na plný úvazek, tak aby nebyli rozptylováni nějakou jinou aktivitou. To ale není pravda. Taková přípravka, taková škola tady není. Lidé, kteří pak kandidují a zasedají zde, musí mít nějakou předchozí politickou zkušenost, nějakou politickou historii, nebo by aspoň měli mít. Tu historii, tu zkušenost nenajdou jinde než v komunální nebo v regionální politice. Dají svým voličům ve své obci, ve svém městě, ve volbách nějaký slib, ten mandát pak zastávají a voliči si je pak vyberou i jako kandidáty, kterým dají svůj hlas ve volbách parlamentních.

Ten druhý mylný dojem, jako by souběh dvou funkcí, funkce poslanecké a funkce uvolněného zastupitele, místostarosty, starosty, bylo cosi, co je nepatřičné. Ti lidé, kteří možná teď sledují nebo budou sledovat naše zasedání v televizi, by mohli nabýt dojmu, že když někdo ty funkce vykonává souběžně, tak se dopouští něčeho, co není dobré, co není správné. To opět není pravda. Zásadně to musím odmítnout. Ti lidé, co tady v této pozici jsou, to určitě nedělají pro peníze, tu druhou funkci. Tím, že my jim dáváme menší plat za tu druhou funkci, tím jaksi dáváme najevo, že by měli věnovat menší pozornost té své druhé funkci. (Předsedající upozorňuje na čas.) Myslím si, že oba předpoklady jsou špatné, a proto ten zákon, který tady je, odmítám a podpořím jeho zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás všechny poprosil o dodržování času, aby se dostalo i na další poslance v pořadí. Takže pan poslanec Klaus, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval ještě na vystoupení pana poslance, tamhle jak sedí vedle Bartoše, jak se jmenuje, s těmi brýlemi, no, to je jedno, já si vzpomenu, který tady zmiňoval pražskou vládu, nebo trošku hanlivě se vyjadřoval o vládě primátora Béma. Já bych jako občan Prahy rád řekl, že za panování ODS a primátora Béma se aspoň postavil tunelový komplex Blanka, který výrazně pomáhá občanům. Když se spočte ta úspora benzinu, bezpečnosti a času, tak už je dávno zaplacen, kdežto po vašich pražských vládách zůstanou akorát, spadlý mosty, pak na sebe asi primátor Hřib s paní Marvanovou navzájem dají trestní oznámení a pak ještě retardovaný noční starosta, který chodil na mediální školení asi tady k panu Roznerovi nebo kam. Takže tady bych se rád zastal bývalé pražské koalice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická - pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Volný a pan poslanec Bartoš. Pan poslanec Ferjenčík, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom pro záznam. Piráti v té minulé pražské koalici nebyli, tak na nás prosím neházejte její chyby. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, další faktická - pan poslanec Jan Volný. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Bartoška, ale chci to říci jakoby obecně na tu falešnou rétoriku lidovců. On tady hřímal: nesvazujme ty lidi, ať si ty lidi rozhodnou, ať si to potom voliči vyhodnotí a podle toho volí. Ale když si vzpomenu na projednávání tady té otevírací doby pro velkoobchody, tak tady se prostě svazovalo, tady se dávaly nové zákazy, předpisy a to prostě lidovci argumentovali úplně jinak. Prostě u každého toho zákona si to trošičku přizpůsobujete vaší rétorice. To znamená ano, říkám, nesvazujme lidi, ale říkejme to pořád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Ivan Bartoš, zatím poslední faktická. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl také jenom v krátkosti zareagovat, a není to pouze prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Bartoška. To je tak falešné dilema, které se tady teď předvádí v souvislosti tady s tím zákonem. Samozřejmě, svět je a život je bohatý a zajímavý a různorodý a právní systém a legislativa tomu dává mantinely tam, kde to je potřeba. A skutečně zásahem do finančního ohodnocení v případě, že někdo se rozhodne dělat dvě nebo tři funkce, který zákon to nezakazuje, tento zákon neprobíráme, rozhodně nezasahujeme do svobody člověka vyjádřit se v demokratických volbách a do tohoto parametrizovaného systému tím snížením té druhé odměny za výkon další funkce prostě toho člověka zvolí stejně tak, takže právo člověka demokraticky ohodnotit ve volbách svého zastupitele a do té funkce ho poslat znovu není žádným způsobem dotčeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP