(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Kupka. Máme tady jednu faktickou, takže pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, vaše dvě minuty. A je to zatím poslední přihláška v rámci obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Před polednem tady zaznělo jméno Jiří Čunek, a že voliči si něco nepřáli. Já nevím, co si přesně volič přeje nebo nepřeje. Já s Jiřím Čunkem někdy souhlasím, někdy nesouhlasím. Každopádně je to můj stranický kolega a je to hejtman mého kraje, který má skutečně velmi, velmi pevné postavení v našem kraji. Je to oblíbený politik. Velmi oblíbený politik. A on v době, kdy kandidoval, řekl: Já chci mít prostě peníze za všechny funkce, protože dělám na sto procent. Takže není pravda, že voliči to nechtěli. Možná voliči Pirátů to nechtěli, ale ti Jiřího Čunka nevolili. Takže buďme spravedliví k Jiřímu Čunkovi. On šel s kůží na trh a řekl: Já to takhle chci a ničeho se nevzdám. Volte mě, nebo mě nevolte. A předjímat, co si jako nějaký volič přeje nebo nepřeje, to rozhodují volby. Takže buďme k němu spravedliví, on do toho šel s tímto a tu podporu prostě na městě, v kraji i do Senátu má naprosto brutální, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. Za sebe říkám, mně se to líbí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík a do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Výborný. Takže vy máte dvě minutky. Pan poslanec Výborný bude mít více prostoru. Tak, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně reagovat. Při vší úctě k úctyhodným volebním výsledkům Jiřího Čunka, přesto si myslím, že není přiměřené, aby bral víc peněz než prezident. Prostě nedává mi smysl, aby libovolný politik v českém systému bral víc peněz než prezident, nezávisle na tom, kolik funkcí nakumuluje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní ale s faktickou vás, pane poslanče Výborný, předběhne váš stranický kolega ještě, nebo jestli si dáte prostor. (Posl. Výborný se domlouvá s posl. Benešíkem.) Tak, dobře. Takže vy jdete ale do obecné rozpravy. Vy máte neomezený prostor. A pan poslanec Benešík bude mít dvě minutky. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl nejprve připojit k tomu, co tady zaznělo už od předešlých vystupujících poslanců směrem k tomu návrhu zákona.

Já myslím, že to je skutečně velmi pokrytecké a že tady řešíme něco, co vůbec řešit nemusíme, protože to je přece věcí voličů, aby zvážili, koho v těch volbách podpoří nebo nepodpoří. A pak je to zodpovědností také těch, kteří jsou zvoleni a v těch funkcích pracují. Oni sami musí vědět, zda jsou připraveni věnovat ten čas ať už funkci toho starosty a současně poslance, nebo nikoliv. A potom se zodpovídají komu? No přece zase těm voličům. Já jsem sám zažil něco podobného před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Na pozici ředitele gymnázia jsem dopředu avizoval to, že nedovedu si představit, že bych vykonával obě dvě funkce najednou a že po volbách, případně pokud uspěji, stanu se poslancem, že pozici ředitele gymnázia opustím. Také jsem to učinil. Ale prosím, to nechme skutečně na každém, na každém jednotlivém poslanci, zda v těch pozicích, kde jinde působí, toto dokáže nebo nedokáže skloubit.

A druhá věc, proč si myslím, že ten zákon tady vzniká jenom ad hoc k potřebě někoho, je - prostřednictvím pana místopředsedy k paní poslankyni Vildumetzové. Já tomu rozumím. Tak vy jste něco říkala, pak se ta situace nějakým způsobem změnila, tak na to chcete nějakým způsobem reagovat návrhem tohoto zákona. Ale já si myslím, že to je věc jiná, kterou si musíte vyřešit v rámci vašeho politického hnutí, jestli to, co bylo řečeno, platí, nebo neplatí. A jestli to, co avizoval i premiér Andrej Babiš, platí, nebo neplatí. Ale vytvářet kvůli tomu zákonnou normu si myslím, že to je velmi, velmi nevhodné.

A poslední věc v reakci na kolegy piráty ohledně Jiřího Čunka. Ta situace se má tak, že možná tady v Praze se takhle vzájemně neznáte. Ale toho Jiřího Čunka na Vsetíně skutečně všichni znají. A moc dobře věděli, koho volili. A možná právě proto uspěl v prvním kole senátních voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní ještě do obecné... Nyní dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Ondřej Benešík a na faktickou se připraví ještě pan poslanec Ferjenčík. A do obecné rozpravy paní poslankyně Mračková ještě. Tak prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že skutečně by to měl rozhodnout volič. Ty možnosti jsou. Já jsem velmi rád a kvituji to, co říkala paní hejtmanka Vildumetzová, že se vzdala uvolněné funkce. Myslím, že to je přesně ta cesta, že na to skutečně nepotřebujeme zákon a ať to volič rozhodne. Prostě pokud volič tu informaci má a zvolí kohokoliv do uvolněné funkce, do dvou uvolněných funkcí, tak asi ví, co dělá. Já si nemyslím, že by to právo mělo být voličům upíráno.

Já jsem si ve své situaci svého času uvědomil, že to prostě nemůžu dávat, že to nejde. Že prostě dělat starostu na plný úvazek v obci, která je 300 km vzdálená od Prahy, prostě nejde. A už bylo nepraktické, abych se vzdal této funkce. Prostě jsem to nějakým způsobem dopracoval, dojel. A volič je suverén, volič si myslím, že tomu rozumí.

No a co se týče Jiřího Čunka. Já řeknu pro někoho možná velmi nepříjemnou myšlenku. Já si myslím, že Jiří Čunek si víc peněz jak Zeman zaslouží. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktickou poznámku, pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední faktická. A pak do obecné rozpravy se připraví paní poslankyně Mračková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ještě reagovat na ten argument ohledně toho, že voliči si někoho tedy zvolili, a tak my to máme respektovat. Ale my když tady utváříme zákony, tak se snažíme dohlédnout ty jejich důsledky. A samozřejmě pro okresní město může být výhodné, když je jejich starosta poslanec. Stejně tak jako je pro ně výhodné, když je jejich starosta v krajském zastupitelstvu, aby tam lobboval za ty dotace a dopravní stavby v tom jejich regionu v rámci toho kraje. Ale to ještě neznamená, že je to výhodné pro ten systém jako celek. A my potřebujeme najít nějakou rovnováhu mezi tím, abychom jako Sněmovna nebyli odtržení od reality, a současně tím, aby se tady neprosazovaly jenom lokální zájmy těch jednotlivých měst. Proto my jsme navrhli nějaké řešení, kde se snižuje motivace ty funkce kumulovat. A myslíme, že by to české politice výrazně prospělo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Momentíček. Nyní jedna faktická ještě, pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. A připraví se na faktickou pan poslanec Ivan Adamec a také pan poslanec Bartošek. Tak prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já Mikuláši Ferjenčíkovi rozumím. Ale pořád si myslím, že ten institut tady prostě existuje, funguje. Ti lidé prostě se toho platu mohou vzdát, mohou vykonávat tu funkci pořád. Mají stejné kompetence, mají stejnou odpovědnost, mají stejné možnosti. Jenom prostě za to berou symbolickou nebo žádnou odměnu. Ta možnost prostě tady je. A já znovu opakuji, já jsem prostě v té situaci byl. Já bych to tak jak Jiří Čunek prostě nedal. Proto jsem se rozhodl jinak. Ale on si prostě myslel něco jiného a voličům to jasně sdělil. A já si myslím, že pokud volič je spokojený, pokud jeho politik odvádí dobrou práci, tak ať ji odvádí. A ať je za to honorovaný. Já s tím absolutně nemám žádný problém.

A znovu opakuji, ta možnost prostě tady je. A například Jiří Čunek skutečně to takto voličům sdělil. Ale chápu i ten argument, že je to asi v mnoha případech velmi těžce pochopitelné. Ale ta možnost vzdát se, ale mít ty možnosti prospět svému městu, obci, kraji pořád tady je. A myslím si, že bychom také měli rozlišovat, jakou funkci člověk zastává. Protože senátor je volený za určitý obvod a jeho povinností je, aby dělal všechno pro to, aby ten jeho obvod prospíval. Koneckonců my poslanci také. Takže já bych úplně nezavrhoval to, že poslanec nebo senátor se hlásí ke svému volebnímu obvodu a že se snaží tomu volebnímu obvodu pomoci. Já to prostě budu vždy tak dělat. Samozřejmě s vědomím toho, že moje primární práce je práce pro Českou republiku bez ohledu na obvod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP