(15.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Prosím vás, nestavme tento návrh zákona do roviny, že to nějakým způsobem omezuje svobodu volby nebo že krátíme občany na nějakých právech svobodného rozhodnutí ve volbách. Tak to není. Pouze tím stanovujeme jisté parametry toho systému a hovoříme o tom, že skutečně, pokud bych já chtěl, aby mě zastupoval ve Sněmovně poslanec i jiné strany, tak chci, aby se tomu věnoval pořádně. Pokud zvládne dvě funkce, dokážu si to představit, je to zkušený politik. Tři funkce si už moc představit nedokážu, ale rozhodně nehovoříme o nějakých třech plných úvazcích. Je to pouze parametr a má snížit motivaci - a já si naopak myslím, že někteří politici, do hlavy jim nevidím, skutečně tu motivaci takovou mohou mít - snížit tu motivaci dělat to kvůli kumulaci platů. O tom je tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou, zatím poslední, pan poslanec Ivan Adam, prosím. (Poslanec Adamec se ohrazuje kvůli zkomolení svého jména.) Pardon Adamec, já se omlouvám.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Klidně mi říkejte Adame, já jsem na to zvyklý. (Předsedající se opět omlouvá.) To byla moje přezdívka na střední škole, takže mě to neurazí. Já to takhle beru.

Já jsem jenom chtěl zareagovat, a teď už velmi krátce. No, je to pravda, co tady říkal pan poslanec Bartoš. Ale tím si právě pak protiřečí tím omezujícím parametrem. Já bych to tak bral, to, co říkáte, že tohle nikoho neomezuje v té volbě. Ale omezuje to hypoteticky. A vy to říkáte, že chcete odradit ty lidi na tu druhou funkci právě tím koeficientem. A to mi nejde dohromady tohleto. To znamená, buď říkáme, že je to v pořádku, kdo to zvládne a voliči to takhle rozhodnou a ať si to ten dotyčný rozhodne.

Já bych třeba taky nikdy nebyl schopen říkat, že si prostě vezmu ten druhý plat v plné výši. To mě nikdy nenapadlo. Ale rozhodně když říkáme, že to neomezuje, tak to řekněme na rovinu, tak to je. Ano, chcete omezit tím parametrem ty lidi, o kterých si myslíte, že to dělají kvůli penězům a kteří by do toho nešli. Já zase říkám z dlouholeté politické praxe, takhle to opravdu nefunguje a fungovat nebude.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní máme tři faktické poznámky. Takže já to zrekapituluji. Pan poslanec Bohuslav Svoboda, pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Ivan Bartoš. Takže pan poslanec Svoboda. Prosím, abyste se vyjádřil, vaše dvě minuty. V obecné stále čeká paní poslankyně Mračková. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil položit pirátům otázku. Jestliže tedy hovoříme jenom o tom, že chceme dosáhnout toho, aby se ta práce dělala dobře, že vůbec nejde o peníze, které za to jsou. Ptám se, jestli když já mám nějaké pracovní zařazení a úvazek a rozhodnu se, že potřebuji pro rodinu vydělat nějaké další peníze a začnu pracovat dalších šest hodin, jestli tedy i v tomto případě mi snížíte plat za těch šest hodin. Protože to je úplně stejná logika v té věci. Já dělám něco dvakrát a za tu jednu práci dostanu míň platu, protože to dělám ve svém čase navíc. Já tomu ne úplně rozumím.

A je to stejný příběh, jako když někdo dělá starostu a krom toho krajského zastupitele. Tak buď ty práce dělá dobře, anebo je dělá špatně, nebo málo. Když je dělá špatně, tak to dělat nemá. Když je dělá málo, tak by měl mít menší plat. Ale to byste musel prokázat, že to dělá málo. Takhle to nejde. Takhle to je jenom hra, která je populistická a možná se líbí závistivým lidem. Mně to je svým způsobem jedno.

Říkám to jenom proto, abychom si jako Poslanecké sněmovna uvědomili, o čem hovoříme. V tuto chvíli hovoříme jenom o závisti!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A než pan poslanec Ferjenčík přijde na faktickou, přečtu jednu omluvu. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá v době od 15 do 17 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Tak prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ještě zkusit vysvětlit podstatu toho návrhu. Žádným způsobem to nedopadne na lidi, kteří to dělají z nadšení. Ti dostanou svých 40 % uvolněného platu a jim se naopak zjednoduší život, protože nebudou muset složitě přijímat usnesení zastupitelstva o tom, že budou neuvolnění a kolik mají dostat procent. Dopadne to na ty, které ke kumulaci funkcí motivují peníze. Mně přijde správné, aby politici nebyli motivováni kumulovat funkce z finančních důvodů. Pokud s tím nesouhlasíte, hlasujte proti, je to vaše volba. My si myslíme, že je to správný princip, aby politici nebyli motivováni kumulovat funkce penězi, a rozhodne se hlasováním.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická, pan poslanec Bartoš, a připraví se pan poslanec Klaus. Tak prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl tedy jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Svobodu. To není ten samý případ. Já jsem patnáct let dělal pro velké firmy typu Deutsche Telekom, český T-Mobile a nedokážu si přestavit, že bychom měli nějakého CEO, nebo executive, nebo sekčního ředitele, který by si loupnul ve svém volném čase jako další plnohodnotnou osmihodinovou, nebo šestihodinovou práci jako nějaký další kšeft navíc. Protože by to prostě dělat nemohl. Ta práce zabrala osm deset hodin denně včetně víkendů.

Jestli si poslanci ve svém soukromém podnikání vedou firmy a dělají to třeba mimo pracovní dobu, jsou připraveni na schůzi, já s tím nemám problém. Skutečně celá ta otázka je, zda v danou chvíli je to férové brát plnou odměnu za práci, která očekává nějaké stoprocentní nasazení. Já za sebe můžu říct, že jsem deset let dělal Piráty po pracovní době, takže jsem měl takový hezký osmáctihodinový i třeba dny, když bylo potřeba. Ale nedělal jsem to na úkor práce, neměl jsem problémy. Zaměstnavatel mi nevyčítal, že bych někde chyběl na nějakém důležitém jednání.

A my se zde budeme bavit o těch, nebo řešíme ty omluvenky. Vlastně my jsme je už vyřešili. A já bych se podíval skutečně na to, zda politici, kteří mají komunální ambice nebo krajské ambice, jaké budou omluvenky v momentě, kdy se budeme na facebooku dívat na jejich fotky z kampaně setkávání s občany, když bude jednat Poslanecká sněmovna. Prostě ta motivace tady je nějaká a nemělo by to být na úkor toho, co ten člověk má odvádět za danou práci v daný moment. Jedná-li Poslanecká sněmovna, měl by být v Poslanecké sněmovně. Jedná-li krajské zastupitelstvo, už bývá omluven v Poslanecké sněmovně. To se prostě děje. A tak my skutečně řešíme pouze tu finanční motivaci, ale i to, že mám být na dvou místech, na jednom nejsem, nemůžu brát za oba ty momenty prostě tu plnou mzdu. Já si myslím, že je to zcela logické. Proto si třeba někdo bere čtvrtinový úvazek. Protože nemůže dělat na dva plné úvazky dvě práce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní pan poslanec Klaus a připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Václav Klaus: Já si skutečně myslím, že ten zákon je opravdu maličko pokrytecký. A proč to míří na ty starosty? Vždyť tady je spousta lidí - poslanec Válek, Ventruba, což jsou lékaři. To bychom mohli chtít podle stejné logiky, aby se jim sebrala velká část jejich platů, co věnují pacientům. Já vydávám knížky, tak by se mi to taky mělo snížit. Panu Babišovi, nebo tomu svěřeneckému fondu, by se mělo sebrat 60 % příjmů z Agrofertu, ne, když je poslanec zároveň. Vždyť to je přece úplně stejná logika. Tak na co si tady hrajeme? To rozhodují voliči, takhle to zvolili, i pana Válka, i pana Ventrubu, i pana Babiše, tak tady sedí a berou za to nějaký plat. A řešit předvolební slib některých poslanců ANO, že nebudou kumulovat funkce pomocí zákona, je prostě špatně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Ivan Adamec. (Hlásí se poslanec Faltýnek.) Pan předseda Faltýnek na faktickou? Tak. No, faktické jsou přednostní ještě před přednostními právy. Takže pan poslanec Adamec a potom pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já mám takový pocit, že tady chce někdo hodnotit práci politiků a zapomíná, že práci politiků hodnotí jenom voliči. Jestli jste úspěšní, schopní, nerozhoduje o tom, jestli máte stoprocentní účast na tom či kterém zastupitelstvu nebo na té či které sněmovně, ale to, jestli vás voliči berou, je v tom, že zastupujete jejich zájmy tak, jak jste jim slibovali ve volbách. To je jedna věc.

Druhá věc. Když tady říkáte, že zastupitelstvo schvaluje odměny těm starostům, těm chudákům, co se nechají neuvolnit, že to je nějaká zvláštní záležitost. Není prosím vás. To zastupitelstvo, to samé, na tom samém jednání schvaluje odměny i zastupitelům, radním a podobně. Takže to není nic neobvyklého. A samozřejmě zastupitelská demokracie funguje většinovým systémem. To znamená, pokud máte funkční koalici a pokud se dohodnete ve funkční koalici na tom, jak bude vypadat politika odměn, tak to žádný problém není. Naopak, vždycky to projde bez nějakých dalších nářků. Takže nedělejme z toho takovou vědu, že je to velká překážka.

A ještě jednu věc. Pokud tento návrh zákona projde, tak já prosím, aby začal platit od příštího volebního období, protože opravdu teď měnit ty podmínky mi připadá velmi, velmi podivné.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP