(10.20 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já bych s dovolením reagoval na pana poslance Nachera. Je to přesně, jak on říká. Protikuřák, ačkoliv se nejedná vůbec o kouření, tak obsahuje ustanovení o alkoholu, zakazuje vykonávat jakoukoliv činnost pod vlivem alkoholu, při které bych mohl ohrozit někoho jiného. Tento zákon nadále platí, zůstává v platnosti, takže pokud se opiju do stavu, že budu ohrožením pro ostatní lidi, tak to i nadále zůstává protizákonné. O čem se nyní bavíme, je nastavení hranice v zákoně o vnitrozemské plavbě, a to je, že člověk dostane pokutu, aniž by něco provedl. Pouze na základě toho, že nadýchal určité množství. Toť vše.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - Petr Pávek, v tuto chvíli zatím poslední.

 

Poslanec Petr Pávek: Já už to nechci rozdmýchávat. Ale víte, co třeba, moje zkušenost, když v pátek jedu domů, tak jedu přes ty hory a přes ty vesnice a opravdu velmi nebezpečným fenoménem jsou chodci. Podnapilí, samozřejmě. Možná i nepodnapilí, to nevím, ale skutečně, to jsou účastníci silničního provozu a v podnapilém stavu se mi to tam motá, to je horší než ta zvěř. Já to zmiňuji schválně jenom proto, já samozřejmě jedu daleko opatrněji, protože ten fenomén znám, že v pátek a v sobotu se chodí po hospodách, že ti ožralí se z těch hospod vyvalej a pak se tam někde motaj podél těch silnic a podél příkopů, že teda na to musím dávat stejný pozor jako na divočáky a na srny.

Ale proč o tom mluvím? Budeme pokračovat tím, že zavedeme zákon, který zakazuje pít chodcům? Že jakoby zakážeme hospody, do kterých chodí? Protože jsou účastníky silničního provozu? Bojím se toho, abychom, jak to tady někdo řekl, s těmi hlavami pomazanými, abychom nezakázali za chvilku úplně všechno. Abychom se opravdu nezbavili těch posledních svobod, které ještě máme. A jednou z těch svobod a její největší výsadou je osobní zodpovědnost.

Na kolegu Nachera vaším prostřednictvím. Já rozumím tomu, co říkáte. Že když je někdo opilý, narazí do vás, že se to na něj vztahuje taky. Jasně. Ale když do vás narazí někdo, kdo nebyl opilý, tak ne? Rozumíme si? Naprostá většina nehod, a teď je jedno, jestli na vodě, nebo na silnicích, nevykazuje požití alkoholu. A stejně se to děje.

Končí mi čas, takže budu končit. Ale jenom znovu apel na závěr. Neomezujme, nezavádějme pravidla tam, kde nejsou vymahatelná a kde se dotýkají osobních svobod, aniž by narušovala svobodu těch druhých.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas! Já vám děkuji. A máme tu dvě nové čerstvé faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Beitl, poté pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, já se trošku omlouvám, ale poznámka kolegy Nachera prostřednictvím pana předsedajícího mě také nemůže nechat chladným. Opět se mohu hlásit k tomu, že jsem také něco sjel a pár kilometrů na vodě mám najeto. A mohu říci, že velkým nebezpečím jak sami sobě, tak ostatním jsou především nezkušení vodáci. Takže možná by se ti, co tak milují legislativu a nové zákony, mohli zasadit o to, abychom založili institut vodáckého průkazu, vodáckých zkoušek a na vodu nepouštěli nikoho, kdo tento vodácký průkaz nemá, a tím dosáhli konečně té tolik žádané bezpečnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická, pan poslanec Zahradník, poté chce reagovat pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedo. Já se připojím také svou poznámkou. Byly doby, kdy požití alkoholu bylo polehčující okolností. Jaroslav Hašek píše v jedné své povídce, jak šafář se správcem hodili četníka do rybníka. Při následujícím soudním řízení byl šafář osvobozen, protože byl opilý. To už dneska samozřejmě neplatí, nikdo už po tom nevolá, aby toto platilo. Ale pokud byl na vodu vztažen suchý zákon a skutečně byli vodáci kontrolováni, někdy i šikanováni, zdali požili, nebo nepožili alkohol, tak to mě vedlo k tomu, že jsem se spolupodepsal pod návrh zákona. Myslím si, a už jsem to jednou říkal, že nejenom požívání piva v krásných chvílích na vodě, ale na vodě mohou přijít i chvíle těžké, kdy prší, je zima a kdy doušek rumu z lahve pečlivě schované v lodním pytli může celou náladu na vodě zachránit.

Já si myslím, že bychom měli být rozumní a ten návrh, který pan kolega dává s naší podporou, podpořit. Pokud dospějeme k tomu, že si budeme moci vybrat z nějakých tří možností, tak pak samozřejmě pan kolega ví, že teď je musí načíst, ty své návrhy, abychom pak ve třetím čtení mohli hlasováním rozhodnout o tom, zdali 0,5, 0,8 nebo 1 promile. A to rozhodnutí pak holt teda bude platit. Já se přimlouvám za to, abychom, pokud nejsme schopni se nějak na tom domluvit, tak abychom podstoupili pak ten boží soud tímto hlasováním.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já reaguji na kolegu, který reagoval na mě. Mám pocit, že mě vůbec neposlouchal. Tak buď se slyšíme, nebo mi odezírejte ze rtů. Já jsem neřekl, že tady chci vytvářet nějakou novou normu, ani jsem neřekl, že mám na to nějaký silný názor, že bych tady chtěl něco regulovat. Já jsem se jenom ozval na to, že jeden poslanec nepochopil slova našeho kolegy Nováka ohledně připojištění. A pak jsem vysvětloval rozdíl mezi tím, co tady také zaznělo oproti kuřáckému prostředí a oproti tomu prostředí, nebudu to tady opakovat, abych nezdržoval, když si to ten člověk vybírá dobrovolně a jde do toho, a oproti tomu prostředí, které je na vodě, kdy se střetne člověk, který nepije, s tím, kdo do něj vrazí a je nalitý. A zároveň jsem řekl, že já tady nejsem a nehoruji za tu regulaci. Jenom jsem to upřesňoval. Tak mi to nepodsouvejte. Poslouchejme se prosím pěkně a reagujme na to, co tady skutečně zaznělo. Nahrává se to, zapisuje se to, tak stačí to jenom trochu vnímat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Konec faktických poznámek. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné debatě? Byla vyčerpávající, věřím.

Takže zahajujeme podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli je přihlášen jako první pan poslanec Feranec.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tímto se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 2121, který je vložen do systému a který vzbudil velkou diskusi, aniž ho někdo z vás četl, a děkuji. (Pousmání.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: I to se stává, pane poslanče. Další do podrobné rozpravy paní poslankyně Krutáková.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážené kolegyně a kolegové, já bych se tímto znovu chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 157, který je veden jako dokument pod číslem 1512. Jedná se o vyjmutí řeky Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín ze seznamu dopravně významných vodních cest. Děkuji za případnou podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do podrobné rozpravy pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak bych rád podal pozměňovací návrh ke sněmovnímu dokumentu 2121 pana poslance Ferance, kterého mohu ujistit, že jsem si ho stačil přečíst a rovnou dvakrát změnit a vložit jako sněmovní dokument 2126. První pozměňovací návrh k jeho pozměňovacímu návrhu se týká pouze toho, že číslo 0,5 bylo změněno na 0,8. A druhý pozměňovací návrh k jeho pozměňovacímu návrhu se týká toho, že číslo 0,5 bylo změněno na 1. Čímž je myslím učiněno zadost, že Sněmovna bude moci o těchto návrzích hlasovat jako o čísle. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP