(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě chce vystoupit. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Případná závěrečná slova? Není zájem. Žádné další návrhy k hlasování zde nejsou, tento bod jsme vyčerpali. Já vám děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

A otevírám další bod, kde předpokládám bohatou diskuzi. Otevírám bod

 

22.
Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Patrik Nacher, kterému tímto dávám slovo, a současně předávám řízení schůze.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem tady opět u mikrofonu, tentokrát chtěně. Mám pocit, že v už v prvním čtení k tomu zaznělo všechno. Ten návrh se týká vyjmutí z působnosti stávající právní úpravy pro velkoobchody, a to z toho důvodu, že se tam jaksi neplní ta základní charakteristika toho, aby o svátcích bylo zavřeno, čemuž se říká nákupní turistika nebo podobný termín, kdy rodiny tráví celé svátky nakupováním, což ve velkoobchodech možné není. To je jeden argument.

Druhý argument je, že velkoobchody zásobují naopak ty malé obchody a některé nonstop provozovny, které prostě mají otevřeno po celou dobu, nemají ten zákaz. To znamená, že tam to nemá logiku, aby velkoobchod neměl zavřeno.

V prvním čtení jsem požádal o to, abychom to projednávali v devadesátce, protože jsem předjímal právě tu širokou debatu a diskuzi o tom, že na jedné straně tady někdo bude chtít rozšířit počet svátků na všechny svátky, protože dneska je to takové neuchopitelné, nebo možná tam dodat i neděle třeba nebo víkendy, aby bylo zavřeno. Na druhé straně, že někdo navrhne, což se i stalo, aby celý zákon přestal platit jako celek. Chtěl jsem se tomu vyhnout, protože mně přišlo, že na tom, že by tam velkoobchody neměly být, se shodneme víceméně z logiky věci z hlediska selského rozumu všichni. To se nestalo, prošlo to. Projednávání prošlo v hospodářském výboru, který nejdřív, a to tady asi paní zpravodajka řekne, přerušil, potom doporučil schválit. Teď jsme ve druhém čtení a jsem připraven odpovídat na nějaké otázky a těším se na kultivovanou debatu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nacherovi. Hezké dopoledne, vážené paní a pánové. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisky 200/2 a 200/3. Požádám zpravodajku hospodářského výboru poslankyni Helenu Langšádlovou, aby nás informovala o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, krátce k poslaneckému návrhu uvedu, že má za cíl vyjmout z působnosti stávající právní úpravy velkoobchody, jak tady pan předkladatel již říkal.

Hospodářský výbor dne 27. září projednávání tohoto návrhu přerušil. Poté na své 20. schůzi 7. listopadu projednal návrh zákona a přijal následující usnesení: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předkladatele, pana poslance Patrika Nachera, zpravodajské zprávě Heleny Langšádlové a po obecné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 200 ve znění předloženého návrhu zákona. Dále, zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Dále, pověřuje zpravodajku, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, jak se již stalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které jsou tři přihlášení v tuto chvíli, a to jako první pan poslanec Jiří Bláha, připraví se pan kolega Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, je mi nepříjemné, že musím zrovna vystupovat proti poslanci z jednoho klubu. Mrzí mě, že nejsme schopni si věci vyříkat nejdříve na klubech, možná že v nějakých skupinkách, a osvětlit si problém.

Problémem prodejní doby a práce -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je prodejní doba v maloobchodě, tak prosím v předsálí, ať jednotliví poslanci mohou vystupovat v klidu a v důstojném prostředí. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já děkuji. Problémem prodejní doby, práce o svátcích, práce v neděli, vůbec služeb se zabývám celých 30 let, protože v tom pracuji, a věřte, že jsem byl, a již jsem to tady několikrát říkal, první, nebo jeden z prvních, který zaváděl práci v neděli nebo ve svátek, protože dřív za mnou ti zaměstnanci chodili a sami mi říkali, že by si rádi přivydělali a že není potřeba, aby to šla dělat jenom rodina, ale že i oni rádi přispějí svou rukou k dílu.

Situace dneska na trhu práce se rapidně změnila, změnilo se i chápání lidí. Ono se není moc co divit, protože za posledních 30 let svobody a demokracie jsme se často propracovali i k totální nesvobodě. Dá se říct, že k totální nesvobodě třeba i v tom, co jsme diskutovali před chvilkou. Dřív bylo normální, že se na náměstích hrála muzika, kytara, scházeli se mladí. Dneska to možné moc není. A něco podobného se děje i v rámci práce ve svátek nebo i o nedělích. Zaměstnanec se rozhodnout nemůže, nemůže se rozhodnout ani ten podnikatel, protože je tlačen nadnárodními řetězci k tomu, aby dodával, aby zásoboval. V okamžiku, kdy nezásobuje, má smůlu. Vypadává z kontaktů a přichází o byznys, což hromada samozřejmě podnikatelů není schopna akceptovat. Já mám to štěstí, že pod tímto tlakem nejsem, ale zastupuji velkou skupinu lidí, kteří podnikají v oboru, a mám tu čest představit vám tady společnou petici Svazu pekařů a cukrářů a Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. Jsou to veskrz dva svazy, které zaměstnávají, nebo shromažďují nejvíc lidí, kteří právě jsou zasaženi prací ve svátek. Je to činnost, která není nezbytná tak, jako třeba práce požárníků, hasičů, sester, lékařů atd. Je to vlastně činnost, kterou můžeme postrádat.

Já bych si vám dovolil přečíst znění Svazu pekařů a cukrářů: V poslední době jsme zaregistrovali v médiích znepokojující informace, že část poslanců ČR hodlá iniciovat návrh na zrušení zákona, který zakazuje prodej v obchodních řetězcích ve vyjmenovaných státních svátcích. Představenstvo Svazu pekařů a cukrářů ČR projednalo tuto skutečnost a ve svém jednání z 29. 11. 2018 projevilo s uvedenou iniciativou zásadní nesouhlas. Mohu vás ujistit, že zaměstnanci pekařského odboru zákaz prodeje o svátcích, který je účinný od 1. 10., jednoznačně přivítali. Zajišťovat výrobu chleba a pečiva o státních svátcích je totiž pro výrobce finančně velmi nákladné a obtížné i po personální stránce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP