(12.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Já bych pochopil to, kdyby tady ležel návrh, který řeší opravdu kvalitní práci třeba s lidskými zdroji, kdyby v rámci zákona o státní službě byly zavedeny opravdu kvalitní prvky, kdy se služební hodnocení nedělá pouze pro formu, ale dělá se opravdu kvalitně, umí dávat zpětnou vazbu těm lidem, funguje na principu např. hodnocení 360 a podobně. Tak to bych pochopil, že to je krok lepším směrem, že se tam zavádějí třeba prvky talent managementu a podobně, ale nic takového z hlediska moderní personalistiky v tomto zákoně nevidím. Vidím tady čistě účelovou politizaci, aby vláda takovýmto jednoduchým způsobem si mohla prostě výrazným způsobem měnit personální obsazení resortů, protože chápu, že i ta systemizace k 1. lednu je komplikovaná. Někteří, kteří byli odvoláni nebo byla jejich místa zrušena v rámci systemizace, z náměstků, si dovolili tu drzost, že se proti těmto změnám odvolali a podali stížnosti. Tak chápu, že to je něco, co vládě komplikuje vládnutí, ale prostě takhle se stabilní nepolitická státní správa nebuduje. Proto nemohu s tímto návrhem novely zákona o státní službě souhlasit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a ještě mám jednu přihlášku a to je paní ministryně Klára Dostálová do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo, já budu opravdu velmi stručná. Jenom tady opravdu zásadně musím odmítnout slova o politizaci atd., protože jediné, co za tím pozměňovacím návrhem je, že státní tajemníky dáváme do stejného režimu, jako je šéf státní služby. Poslouchejte dobře - šéf státní služby. A státní tajemníci budou ve stejném režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy dvě faktické poznámky. Za prvé pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, reaguji prostřednictvím pana předsedajícího na to, co tady řekla paní ministryně. To přece není pravda. To je zásadní, ale zásadní klamání této Sněmovny. Je to obráceně. My jsme před čtyřmi lety, když se připravoval zákon o státní službě, řekli: musí existovat někdo, kdo stojí nad hlavou této státní služby. A tam se připustilo, že je to vláda. A tato hlava chrání celý ten zbytek státní služby a to je ten jediný, kdo může být vládou vyměněn. A to je ten jediný, nad kterým není nikdo další, abychom nešli do nějakého modelu, že bude generální ředitelství, nad kterým už nebude nikdo. A teď najednou říkáte: nestačí nám vyměnit tu hlavu, my si chceme vyměnit každého jako politici, každého, kdo je na každém tom resortu, a chceme mít my tu pravomoc, když tam přijdeme, říct - státní tajemníci pro státní službu jsou odvoláváni vládou. To je tak zásadní rozdíl a tak zásadní posun proti původnímu návrhu zákona, že mi fakt neříkejte, že myslíte vážně, vteřinu že myslíte vážně, že říkáte, že to posouváte na úroveň státního tajemníka. Ano, formálně posouváte, ale fakticky to znamená naprosto zásadní změnu ve státní službě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Benda. Následně ještě jednu faktickou poznámku, pan poslanec Marian Jurečka je přihlášen. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já už teď s dovolením jenom technickou reakci právě na paní ministryni Dostálovou. Možná víc než pro tuto Sněmovnu, u které nevím, nakolik to poslance opravdu trápí a nakolik kdo zná to fungování, ale spíš možná pro veřejnost. To, co řekla, je právě ten zásadní rozdíl, protože když se podíváme na ten princip, jak byl nastaven doposud, kdy státního tajemníka jmenovala vláda... (Upozornění ze sálu.) Pardon, náměstka pro státní službu jmenovala vláda - děkuji - ale státního tajemníka jmenoval náměstek pro státní službu po dohodě s ministrem daného resortu, tak to je teď zásadní změna v okamžiku, kdy to bude dělat vláda. Tak najednou tady může být ministr, který teoreticky najednou je postaven do role, kdy většina ve vládě, aniž by třeba on s tím souhlasil a byl zodpovědný za ten svůj resort, mu je schopna ovlivňovat to, jakého bude mít státního tajemníka na tom resortu. To je poměrně výrazná změna. A navíc když jsme viděli za poslední půl rok, jakým způsobem odcházeli někteří klíčoví lidé ve státní službě, tak si nedělám iluze o tom, jak to bude teď tímto způsobem na tomto principu fungovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a nyní paní poslankyně zpravodajka Kateřina Valachová má přání ještě vystoupit. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, provedli jsme konzultaci s legislativou Sněmovny, tak jak jsem přislíbila, a chtěla bych oznámit Sněmovně, že skutečně sněmovní legislativa potvrdila, že ke změně účinnosti skrze legislativně technické úpravy ve třetím čtení z hlediska praxe došlo minimálně desetkrát, aniž by to kdokoli namítal. Ale! Ale z hlediska formálního - a skutečně Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající tu námitku vznesl - opravdu jednací řád z hlediska formálního toto neumožňuje. Máme ambici jako Sněmovna, aby novelizace jednacího řádu, kterou připravujeme, toto umožňovala. Takže vzhledem k tomu, že Zbyněk Stanjura vznesl námitku, a i přesto, že tato Sněmovna to mnohokrát udělala v jiných případech bez námitek, tak já ten pozměňovací návrh, a činím tak v rozpravě, řádně v rozpravě, stahuji.

Pro poslance a poslankyně, kteří se rozhodnou podpořit služební zákon jako celek, ještě informace. Znamená to, že pokud Senát vrátí novelu služebního zákona Sněmovně ještě před koncem roku k hlasování a nestihneme účinnost od 1. ledna 2019, uplatní se nález Ústavního soudu, to znamená následně, pokud tedy znovu schválíme služební zákon, tak nabude účinnosti 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Takže tato situace je kryta nálezy Ústavního soudu a dokážeme se s ní vypořádat.

Na závěr jenom taková poznámka. Celý výsledek naší debaty jenom v podstatě znepříjemní zavádění těch změn služebního zákona do praxe personalistům.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, tím je vámi navržený pozměňovací návrh dořešen z formálního hlediska, takže se tomu už nemusíme věnovat.

A nyní se rozhlédnu, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Zájem nevidím, takže já tím pádem rozpravu končím. Nyní se tedy zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatelů, zpravodajů. Paní poslankyně Valachová, pan poslanec Kupka? (Ne.) Pan ministr také ne. Takže přistoupíme k hlasování.

Nyní tedy na úvod já tedy požádám zpravodajku, aby nás provedla. Tak nám to tedy sdělte.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, všichni máte proceduru k dispozici, ovšem musím tady upřesnit proceduru tak, jak ji schválil garanční ústavněprávní výbor, ještě jednou, jak jsem to učinila v obecné rozpravě. To znamená, upřesňuji proceduru, v bodě 8 správný text zní: "Návrhy E5 až E7 společně jedním hlasováním. V případě přijetí je nehlasovatelné D17 a D18. A úprava bodu 9, návrhy D17 a D18 společně jedním hlasováním, nehlasovatelné v případě přijetí E5 až E 7." S touto úpravou tedy doporučuji Poslanecké sněmovně proceduru schválenou ústavněprávním výborem ke schválení, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak dobře. Takže nejdřív tedy zahájíme hlasování, ale předtím tedy jako první bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Ano, velmi správně. Děkuji, pane předsedající za upozornění. Padl ještě návrh na zamítnutí a podle procedury bychom se s ním měli vypořádat ještě samozřejmě před hlasováním o samotném zákoně. Tedy jako první by se Sněmovna měla vypořádat s návrhem na zamítnutí návrhu zákona, tak jak padl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. A od tohoto prvního hlasování o návrhu na zamítnutí se tedy odvinou případná další hlasování. Tak, takže se podíváme, jak nám naskakuje kvorum. Myslím, že počty poslankyň a poslanců se nám již stabilizovaly, takže nebudu otálet.

 

Jako první hlasování bude hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 89 přihlášeno 164 poslanců, pro 58, proti 104, návrh na zamítnutí byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP