(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže paní zpravodajko, prosím, abyste nás seznámila s procedurou hlasování. To jste nás již seznámila. Jestli souhlasíte, jelikož tam byla určitá změna nebo upřesnění, tak bychom hlasovali s tím, jestli Poslanecká sněmovna souhlasí o té proceduře... (Zpravodajka: Ano. Souhlasím.) Pardon? (Zpravodajka: Ano. Souhlasím, pane předsedající.) Ano. Souhlasíte s tím, že budeme hlasovat o schválení procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, kterou nám přednesla paní zpravodajka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 90, přihlášeno 165 poslanců, pro 164, zdržel se 1. Výsledek byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dovolím si tedy zahájit hlasování. Vzhledem k tomu, že jsem stáhla onu úpravu, tak nemáme žádné hlasování o technických úpravách a přejdeme podle hlasovací procedury k dalším návrhům. Návrhy D1 až D15 společně jedním hlasováním. Jedná se úpravy služebního zákona ve smyslu zvýšení flexibility státní služby, prodloužení doby služebního hodnocení, úpravy zahraniční státní služby a jsou to úpravy, které původně schválil ústavněprávní výbor. Ještě upozorňuji, že návrhy C, D22, E8 a F se po hlasování po D1 až D15 stanou nehlasovatelnými, neboť jsou věcně totožné. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nebudu otálet. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Ministr: Stanovisko ministra je souhlas.) Dobře. Tak hlasujeme - kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 91, přihlášeno 165 poslanců, pro 164, zdržel se 1. Výsledek byl přijat.

 

Jenom upozorňuji, že se podle jednacího řádu mohu ptát ministra na stanovisko, ale nemusím. Takže budu se ptát pokaždé, jenom aby bylo jasné, že jsem nic neporušil. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dále budeme hlasovat o návrhu A1. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové, jehož cílem je posílení postavení vedoucího služebního úřadu vůči státnímu tajemníkovi. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko pana ministra? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dále budeme pokračovat v hlasování -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pardon. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: V hlasování číslo 92 přihlášeno 165 poslanců, pro 39, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Získala jsem tempo od pana předsedajícího. Omlouvám se.

Návrh A2 je pozměňovacím návrhem Věry Kovářové a jeho obsahem je odměna za služební pohotovost. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 93, přihlášeno 165 poslanců, pro 39, proti 86. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrhu B. Pod tímto písmenem je pozměňovací návrh Kláry Dostálové, který se týká vynětí státních tajemníků u kárné odpovědnosti a týká se také úpravy odvolávání státních tajemníků. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 94 přihlášeno 166 poslanců, pro 103, proti 59. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším hlasováním je návrh na D16. D16 se týká zmocňovacích ustanovení v souvislosti s pozměňovacím návrhem mým, Kateřiny Valachové. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 95 přihlášeno 168 poslanců, pro 140, proti 1. Výsledek je, že byl návrh přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrzích E5 až E7 společně jedním hlasováním. V případě přijetí je nehlasovatelné D17 a D18. Upozorňuji, že v případě návrhu E5 až E7, o kterých budeme hlasovat, se jedná o pozměňovací návrh Marka Výborného, dříve Jana Bartoška, a zjednodušeně řečeno - ano. (Smích v sále.) Jedná se o pozměňovací návrh Marka Výborného, který jako první přednesl Jan Bartošek. Zjednodušeně řečeno se jedná o zpětný chod směrem k původní právní úpravě, to znamená, tento pozměňovací návrh chce zachovat stávající, dosavadní systém, kdy pokud není vybrán uchazeč v prvním kole, nepokračuje se do druhého kola. Nelze vyhlásit druhé kolo. Stanovisko garančního výboru bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 96 přihlášeno 168 poslanců, pro 58, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrzích D17 a D18 společně jedním hlasováním. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko garančního výboru bylo doporučující a upozorňuji, že se jedná o můj pozměňovací návrh, Kateřiny Valachové, to znamená, je to úprava vyhlašování druhého kola a znamená to tolik, že v případě představených na úrovni vedoucího oddělení a ředitele odboru to bude tak, že druhé kolo lze vyhlásit pouze tehdy, pokud v prvním kole nebyl nikdo vybrán.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 97 přihlášené 168 poslanců, pro 165, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní budeme hlasovat o návrzích D19 a D23 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrh Kateřiny Valachové týkající se změn v oblasti kompetencí politických náměstků. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 98 přihlášeno 169 poslanců, pro 165, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP